Навигација
ViberX logo

Информација са 102. сједнице Сената

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој ЛуциОпште

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 102. сједници, 1. фебруара 2024. године, размотрио је информацију Агенције за високо образовање Републике Српске о потреби укључења академског особља и студената у листу стручњака.

Током сједнице одржане у Ректорату Универзитета донесене су и одлуке о разрјешењу и именовању чланова Сената и Управног одбора из реда студената. Такође, именован је и члан Управног одбора Универзитета из реда академског особља.

Сенат је размотрио и подржао Приједлог одлуке о подобности универзитетског уџбеника, практикума и збирке задатака за избор у звање. Разматран је и једногласно подржан Извјештај о реализацији програма рада УНИБЛ за 2023. годину, те Приједлог програма рада за 2024, као и Извјештај о раду Комитета за етичка питања Универзитета за период 1. јануар – 31. децембар 2023. године.

Подршку Сената добио је и Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Пољопривредног факултета о усвајању Елабората о оправданости оснивања новог студијског програма Пољопривреда – 240 ЕЦТС на првом циклусу студија. Подршку је добио и Приједлог одлуке Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука о измјени и допуни Наставног плана и програма на другом циклусу Студијског програма политикологија.

Донесена је о Одлука о расписивању конкурса за избор у академска звања, као и одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Електротехничком факултету, Медицинском факултету, Пољопривредном факултету, Природно-математичком факултету, Факултету политичких наука и Филозофском факултету.

Највише академско тијело донијело је и одлуке о именовању комисија за оцјене подобности тема, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторских дисертација кандидата на: Медицинском факултету, Природно-математичком факултету и Филолошком факултету.  Такође, донесене су о одлуке о усвајању извјештаја комисија о оцјенама подобности тема, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторских дисертација кандидата са Медицинског факултета. Сенат је донио и Одлуку о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације кандидата на Природно-математичком факултету, а донесена је Одлука о давању сагласности на Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији и именовању Комисије за оцјену и јавну одбрану кандидата са Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Пуна подршка дата је за приступање Универзитета Акрос алијанси.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/13991/sjednica_senata_unibl_102__21_.JPG