Навигација

Архива новости

На 51. сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањалуци, одржаној 16.12.2013. године, изабрани смо у Комисију за оцјену урађене докторске дисертацје под насловом "Систем синтаксичних концесивних јединица у савременом српском језику" ка...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10) Научно-наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 02.12.2013. године донијело је Рјешење број: 07/2255-5/13, о именовању Комисије за оцјен...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског факултета именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Узроци и педагошка превенција поремећаја понашања ученика основношколског узраста" ...

Рејешењем Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, од 02.12.2013. године, број: 07/2255-3/13, изабрани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата докторске дисертације: Утицај интерактивног усавршавања наставни...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског факултета именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родитељског старања" у сљедећем саставу:...

Састав Комисије:1. Др Ненад Сузић, редовни професор, биран на предметима Општа педагогија и Социологија образовања, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник2. Др Драго Бранковић, редовни професор, биран на предмету Општа педагогија, Ф...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Марко Шуица, доцент, ужа научна област: Национална историја, Филозофски ф...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Југословени, шпански грађански рат и ратна емиграција" у сљедећем саставу: 1. Др Миле Илић, р...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Југословени, шпански грађански рат и ратна емиграција" у сљедећем саставу: 1. Др Милан Ристо...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Проф др Мирослав Дринић, предсједник 2. Проф др Жељко Шкуљевић, члан 3. Проф ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу:1. Др Дарко Гавриловић, редовни професор, ужа научна област Национална историја и...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Др Марко Шуица, доцент Филозофског факултета у Београду (ужа научна област Н...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци изабрана је Комисија за писање извјештаја за избор једног наставника за ужу научну област Национална историја. Комисија у саставу1. Др Дарко Гавриловић, редовни професор за...

На сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Универзитета у Бањој Луци одржаној 04. јуна 2013. године именована је Комисија за оцјену докторске дисертације кандидата мр Фикрета Миџића, директора Кантоналног архива у Бихаћу. Комисију чине...

Извјештај о оцјени подобности теме пријављене докторске дисертације под насловом Живот и научно дјело Владимира Ћоровића кандидата мр Александре Костадиновић Рачић написала је Комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Драго Бранковић, редовни професор, ужа научна област Осно...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци број 02/04-3.1537-101/13, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Марко Шуица, доцент, предсједни...

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Спасенија Ћеранић, редовни професор, ужа научна област Кл...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10) Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањој Луци на сједници одржаној 04.06.2013. године, именовало је Комисију за оцјену подобности теме и канд...

На основу одлуке Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци од 28.09.2011. године, рјешењем број 1300-3/11 именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе кандидаткиње мр Снежане Самарџи...

Састав Комисије: 1. др Драго Бранковић, редовни професор, Филозофски факултет у Бањој Луци на предметима Основи педагогије и Теорије васпитања, предсједник 2. др Милка Ољача, редовни професор, Филозофски факултет у Новом Саду на предметима Андрагогија,...

Састав Комисије:1. Др Спасенија Ћеранић, редовни професор за ужу научну област  Клиничка психологија, Филозофски факултет Источно Сарајево,  предсједник 2. Др Марија Бургић, редовни професор  за ужу научну област Психијатрија, Медицински факултет у Бањ...