Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Оливера Шашић, ванредни професор, ужа научна об...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета број 19/3.3148-1/13 од 19. 11. 2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Идентификација и карактеризац...

На основу члана 149. став (1). Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) даје сљедећеОбавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Смиљане Параш

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Радана Ђуђић, редовни професор, ужа научна обла...

Одлуком Наставно-Научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Милан Матавуљ, редовни професор, ужа научна област: Микробиолог...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.2377/13 од 18.09.2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Екотоксиколошка истраживања интокс...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Ђуро Паунић, редовни професор, ужа научна облас...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета именовани смо у Комисију за разматрање конкурног материјала и писање извјештаја за избор у звање, у саставу: 1. Др Милан Јањић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета именовани смо у Комисију за разматрање конкурног материјала и писање извјештаја за избор у звање, у саставу: 1. Др Иван Аничић, редовни професор у пензији, ужа научна област Нуклеарна физи...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број 19/3.626/2013 од 18.09.2013. године именовани смо у Комисију за преглед, оцјену и одбрану завршене докторске дисертације мр Смиљане Параш у саставу:1. Др Жив...

Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 18.09.2013. године донијело је Одлуку број 19/3-2366/13, којом смо именовани у Комисију за писање извјештаја за избор једног наставника за ужу научну ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Гордана Павловић Лажетић, редовни професор, уж...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.2245-25/13  именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Цвијан Крсмановић, ре...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.2245-25/13  именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:1. Др Ђуро Паунић, редовни п...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.2376/13 од 18.09.2013. године именован је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом "Макрозообентос одабраних кренона сли...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 01/04-2.2137-22/13 од 23.08.2013. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др ...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 02/04-3.2245-25/13 од 31.07.2013. године именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Ака...

На основу члана 149. Закона о високом образовању (..Службенн гласник РС“ број 73/10, 104/11 104/11 и 84/12) и чл-54, Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно научно вијеђе Природно- математичког факултета, на сједници одржаној 18.6.2013. године, име...

На основу изнијетих чињеница о научно-истраживачкој, образовној и професионалној активности кандидата, комисија изводи сљедеће закључке:1. Др Мира Мандић, доцент Студијског програма за географију Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луц...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Информационе науке и биофизика (развој софтвера) на наставне предмете Хемијска инфоратика, Алгоритам рачунарске геометрије, Теорија формалних језика, Теоријске основе ра...

Састав комисије: 1. Др Радислав Тошић, ванредни професор, ужа научна област: Физичка географија, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник; 2. Др Чедомир Црногорац, редовни професор, ужа научна област: Физичка географија, При...

Одлуком Наставно-научног вијећа ПРиродно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци број: 19/3. 1633/13. од 18.06.2013. образована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу: ...

На основу члана 149. став (1). Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 104/11 и 84/12) даје се сљедеће Обавјештење о јавној одбрани докторске дисертације мр Игора Милуновића

На основу члана 149. став (1). Закона о високом образовању ("Сл. гласник Републике Српске" бр. 73/10, 104/11 и 84/12) даје се сљедеће ОБАВЈЕШТЕЊЕ о одбрани докторске дисертације мр Биљане Лубарде