Навигација

Архива новости

На основу члана 71. став 7. тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно наставно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, ...

Бања Лука, 11.02.2014. ОБАВЈЕШТЕЊЕ Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Зорице Голић, под називом "Утицај начина коришћења на особине кисело смеђих земљишта на различитим локалитетима подручја општине Власеница" дата на увид ...

На 51. сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањалуци, одржаној 16.12.2013. године, изабрани смо у Комисију за оцјену урађене докторске дисертацје под насловом "Систем синтаксичних концесивних јединица у савременом српском језику" ка...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10) Научно-наставно вијеће Филозофског факултета, на сједници одржаној 02.12.2013. године донијело је Рјешење број: 07/2255-5/13, о именовању Комисије за оцјен...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског факултета именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Узроци и педагошка превенција поремећаја понашања ученика основношколског узраста" ...

Рејешењем Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, од 02.12.2013. године, број: 07/2255-3/13, изабрани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата докторске дисертације: Утицај интерактивног усавршавања наставни...

На основу чалана 149 Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, број: 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54 Статута о Универзитету у Бањој Луци, Наставнo-научно вијеће Медицинског факултета, на сједници одржаној 26.11.2013. године, донијело је oдлуку бро...

На основу члана 32. Правилника о научно-наставном раду за стицање звања магистра и доктора наука те предлијега Комисије за постдипломски студиј и докторате. Научно-наставно вијеће Економског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 09....

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског факултета именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Социјална подршка и прихваћеност дјеце без родитељског старања" у сљедећем саставу:...

Састав Комисије:1. Др Ненад Сузић, редовни професор, биран на предметима Општа педагогија и Социологија образовања, Филозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник2. Др Драго Бранковић, редовни професор, биран на предмету Општа педагогија, Ф...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета број 19/3.3148-1/13 од 19. 11. 2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Идентификација и карактеризац...

Дана 24. 01. 2014. године са почетком у 13.30 сати на Пољопривредном факултету у Бањој Луци кандидат мр Горан Мирјанић браниће јавно докторску дисертацију под насловом:"Испитивање пивског квасца и сладовине у исхрани медоносне пчеле"Одбрана докторске д...

На основу члана 149. став (1). Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13) даје сљедећеОбавјештење о јавној одбрани докторске дисертације кандидата мр Смиљане Параш

Обавјештавамо јавност да је докторска дисертација, кандидата мр Димитрија Марковића, под називом "Алелобиотски односи и њихова улога у биолошкој контроли биљних ваши на кукурузу" дата на увид јавности. Заинтересовани исту могу добити на увид у библиот...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Југословени, шпански грађански рат и ратна емиграција" у сљедећем саставу: 1. Др Миле Илић, р...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Филозофског именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Југословени, шпански грађански рат и ратна емиграција" у сљедећем саставу: 1. Др Милан Ристо...

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.2358-I -10.3/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије за ...

На основу члана 149. Закона о високом образовању Републике Српске (Службени гласник Републике Српске број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на седници одржаној 27.09.2013....

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1591-VIII -2.2/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања специјалисте, магистра наука и доктора наука, те приједлога Комисије з...

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.2377/13 од 18.09.2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називном "Екотоксиколошка истраживања интокс...

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 13/3.1849-IX -12.1/13, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студи...

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци од 11.07.2013. године, а на основу члана 31. Правилника о научнонаставном раду за стицање звања магистра и доктора наука, те приједлога Комисије за постдипломски студиј и до...