Навигација

Архива новости

Позив на презентацију ‘‘Отворени образовни ресурси и e-learning”

Поштовани професори, сарадници и студенти позивамо Вас да присуствујете презентација ‘‘Отворени образовни ресурси и e-learning” Циљ презентације је упознавање студената и наставника Универзитета о предностима електронски подржаног учења и отворених ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Фотограметрија и даљинска истраживања

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Фотограметрија и даљинска истраживања Миодраг Регодић

Преминуо проф. др Дејан Љубисављевић

Јуче је у Бањалуци изненада преминуо дугогодишњи сарадник Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, уважени професор др Дејан Љубисављевић, обављајући своју часну професорску дужност до последњег дана. Комеморација нашем...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Катастар и управљање непокретностима

Према одлуци Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци о именовању Комисије за писање Извјештаја за избор у звање наставника број 14/3.82/15 од 26.01.2016. године Комисију чине: 1. Др Загорка Го...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Геодетски премјер

Према одлуци Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци о именовању Комисије за писање Извјештаја за избор у звање наставника број 14/3.81/15 од 26.01.2016. године Комисију чине: 1. Др Загорка Го...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Механика и теорија конструкција

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Механика и теорија конструкција Радомир Цвијић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја и теорија архитектуре

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја и теорија архитектуре Мирослав Малиновић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Архитектонско пројектовање

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, у саставу: 1. Др Миленко Станковић, редовни професор, ужа научна област: Архитектонско пројектовање, Архитек...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Архитектура унутрашњих простора и дизајн

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, у саставу: 1. Др Миленко Станковић, редовни професор, ужа научна област: Архитектонско пројектовање, Архитек...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Урбанизам и планирање простора

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Урбанизам и планирање простора, у саставу:

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Архиктектура унутрашњих простора и дизајн

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Архиктектура унутрашњих простора и дизајн Маја Ђилас

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Механика и теорија конструкција

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Механика и теорија конструкција, у саставу:1. Др Драган Милашиновић, редовни професор, Архите...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Саобраћајнице

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета, именована је комисија за писање извјештаја за избор у звање, ужа научна област Саобраћајнице, у саставу: 1. Др Мато Уљаревић, ванредни професор, ужа научна област: Геотехни...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Јасне Гузијан

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета у Бањој Луци број 14/3.340/15 од 02.04.2015. именована je Комисијa за оцјену подобности теме и кандидата мр Јасне Гузијан, дипл. инж. арх. за израду докторске дисертације по...

Извјештај Комисије за избор у звање наставника за ужу научну област Урбанизам и планирање простора

Извјештај Комисије за избор у звање наставника за ужу научну област Урбанизам и планирање простора - др Бранкица Милојевић

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Милана Јакшића

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци иименовани смо у комисију за оцјену подобности теме и кандидата мр Милана Јакшића у саставу:1. Др Мато Уљаревић, ванредни професор, ужа научна обла...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Организација и технологија грађења и грађевински менаџмент

На основу члана 91. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС", број: 73/10, 104/11), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета (АГГФ) у Бањој Луци је на сједници одржаној дана...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Радован Белеслина

Одлуком Научно-наставног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци број 14/3.341/15 од 02.04.2015. именовани смо у комисију за оцјену подобности теме и кандидата мр Радована Белеслина, дипл. инж. грађ. за израду до...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Малине Чворо

На сједници Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултта Универзитета у Бањој Луци, која је одржана 02.04.2015. године, на основу члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, донешена је Одлука број 14/3.346/15, којом је образо...

Промјена локације одржавања Научно-стручног семинара "Енергетска  ефикасност у савременом градитељству 2015"

Због великог броја пријављених учесника, промијењено је мјесто одржавања Научно-стручног семинара "Енергетска ефикасност у савременом градитељству 2015" којег организује Архитектонско–грађевинско–геодетски факултет Универзитета у Бањој Луци 27. марта 2...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Урбанизам и планирање простора

Одлуком Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци под бројем: 14/3.1513/14 од 18.12.2014. године, именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академс...