Навигација

Канцеларија проректора

Проф. др Милица Балабан

Проректор за наставу, студентска питања и квалитет

Телефон +387 51 321 175
Е-пошта prorektor.nastava@unibl.org
milica.balaban@pmf.unibl.org
 

Мирјана Предић
Виши стручни сарадник за наставу и студентска питања

Телефон +387 51 321 489
Е-пошта mirjana.predic@unibl.org

Дијана Билановић
Виши стручни сарадник за осигурање квалитета

Телефон +387 51 321 182
Е-пошта dijana.bilanovic@unibl.org