Navigacija

Arhiva novosti

Obavještavamo Vas da je WBC-INCO.NET tim objavio novi bilten. WBC INCO NET – za zemlje Zapadnog Balkana INCO – NET (Projekat o koordinacija istraživačkih politika sa zemljama Zapadnog Balkana objavljuje članke sa novostima, događajima, objavljenim pozivi...

Na Univerzitetu u Banjoj Luci, 14. juna 2011. godine, održana je svečana promocija doktora nauka, koji su svoje doktorske disertacije odbranili na odgovarajućim fakultetima Univerziteta u Banjoj Luci. U naučni stepen doktora nauka promovisani su: Drag...