Навигација

ОГД07ДМС - Дигитално моделовање слика

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивДигитално моделовање слика
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
ОГД07ДМСобавезан81П + 2В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
----
Циљеви изучавања предмета
Стицање основних и примијењених знања из области дигиталне обраде слике и овладавање операцијама са сликама коришћењем софтвера Matlab.
Исходи учења (стечена знања)
Студенти су упознати са најважнијим појмовима, техникама и поступцима код дигиталне обраде слике.
Садржај предмета
--
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања (презентације на рачунару) током којих се студенти упознају са теоријским основама дигиталне обраде слике. Предавања су праћена вјежбама у рачунарској учионици, где студенти користе математички софтвер (Matlab) да би се боље упознали са различитим алгоритмима за дигиталнy обраду сликe.
Литература
  1. Миодраг Поповић (2006) Дигитална обрада слике, Академска мисао
  2. Зденка Бабић (2005) Дигитална обрада слике, скрипта, ЕТ факултет, Универзитет у Бањалуци
  3. Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods (2007) Digital Image Processing, International edition, Prentice Hall
  4. Toni Schenk (1999) Digital Photogrammetry – Volume1, TerraScience
  5. John R. Jensen (2004) Introductory Digital Image Processing – Remote Sensing Perspective, Third Edition, Prentice Hall
Облици провере знања и оцењивање
Активност у настави. Предиспитне обавезе. Завршни испит.
Посебна назнака
--