Навигација

Б14832 - Прописи о квалитету хране са посебном нутритивном намјеном

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмПрехрамбене технологије и индустријске биотехнологије - 240 ECTS
НазивПрописи о квалитету хране са посебном нутритивном намјеном
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Б14832обавезан6, 82П + В3.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  //
  Циљеви изучавања предмета
  Да се студент упозна са најважнијим законским прописима о квалитету и безбједности хране у Босни и Херцеговини и Републици Српској; са прописаним специфичним условима квалитета за одређене категорија хране са посебном нутритивном намјеном, као и практичном примјеном истих законских прописа.
  Исходи учења (стечена знања)
  Послије реализације наставе и полагања испита студент треба бити оспособљен да самостално користи и примјењује одредбе законских прописа који се односе на квалитет различитих категорија хране са посебном нутритивном намјеном, услове производње, паковања и означавања општих и специфичних информација о храни, о означавању нутритивног састава, нутритивних и здравствених изјава на упакованој храни, као и услова стављања тих производа на тржиште.
  Садржај предмета
  Одредбе прописане Законом о храни; Прописи о општим и специфичним захтјевима за хигијену и безбједност хране која се нуди натржишту и контролу примјене тих одредби; Декларисање и означавање хране, обавезне информације, услови означавања нутритивног састава прехрамбеног производа, означавање нутритивних и здравствених изјава на упакованој храни; Законски прописи о квалитету и условима стављања на тржиште одређених категорија хране са посебном нутиривном намјеном: хране за дјецу, хране која се користи за контролу и смањење тјелесне масе, хране за посебну медицинску намјену, хране за особе нетолерантне на глутен; додатака храни, као и других производа са посебним функционалним својствима и намјеном.
  Методе извођења наставе
  Предавања, консултације.
  Литература
  1. Грујић Радослав, Грујић Славица, Радовановић Радомир. 2016. Управљање ризицима у процесима производње хране. Универзитет у Источном Сарајеву, Технолошки факултет Зворник, (БиХ).
  2. Lambert J.L, Grujić Slavica, Grujić R. 2005. Food Safety, Information and education of consumers. University of Banja Luka, Faculty of Technology, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina and TEMPUS, Banja Luka (BA), Lleida (E). (In English and Serbian)
  3. Грујић Славица, Блесић M. 2007. Прописи о храни. Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука (БиХ).
  4. Mazza G. 1998. Functional Foods. Biochemical & Processing Aspects (Eds.), Taylor & Francis Group. CRC Press. USA.
  5. Одговарајући прописи у Босни и Херцеговини и Републици Српској
  Облици провере знања и оцењивање
  Писмене провјере и завршни испит.