Навигација

МГДТПГ - Технике презентације геоподатака

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмГеодезија
НазивТехнике презентације геоподатака
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
МГДТПГизборни12П + 2В5.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
----
Циљеви изучавања предмета
Стицање основних и примијењених знања из области прикупљања, анализе и коришћења просторних података. Увођње студената у област презентације геопросторних података.
Исходи учења (стечена знања)
Стечена знања користи у стручним предметима, у формулисању и у рјешавању инжењерских проблема.
Садржај предмета
--
Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања, рачунарске вјежбе, активно учествовање и израду задатака.
Облици провере знања и оцењивање
Активност у настави. Предиспитне обавезе. Завршни испит
Посебна назнака
--