Навигација

М11042 - Дискриминаторне и дескриптивне методе сензорне анализе хране и пића

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије другог циклуса
Студијски програмПрехрамбено инжењерство
НазивДискриминаторне и дескриптивне методе сензорне анализе хране и пића
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
М11042обавезан13П + В6.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
  Условљност другим предметимаОблик условљености
  //
  Циљеви изучавања предмета
  Студенте упознати са: одабраним сензорним својствима хране, планирањем и организовањем сензорне анализе, условима неопходним за објективно провођење сензорне анализе и најчешће кориштеним тестовима.
  Исходи учења (стечена знања)
  Оспособљеност за самостално планирање и провођење одабраних тестова и метода сензорне анализе хране и пића у предузећима прехрамбене индустрије и/или контрлоним институцијама.
  Садржај предмета
  1. Значај сензорних анализа у савременим условима производње хране и пића. 2. Организовање и реализовање сензорне анализе. 3. Планирање експеримента (специфични захтјеви за реализовање појединих тестова у зависности од врсте производа који се анализира). 4. Припрема узорака за сензорну анализу. 5. Аналитички тестови – тестови разлике. 6. Дескриптивна сензорна анализа и иуспитивање одабраних показатеља квалитета. 7. Сензорна анализа одабраних прехрамбених производа. 8. Анкетирање потрошача. 9. Примјена сензорних анализа у развоју и побољшању квалитета производа.
  Методе извођења наставе
  Предавања, консултације и семинарски рад.
  Литература
  1. Грујић Славица. 2015. Сензорна оцјена квалитета и прихватљивости прехрамбених производа. Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Бања Лука (БиХ).462.стране ISBN: 978-99938-54-54-8
  2. Grujić Slavica, Spaho, N. (2010). Potrebe potrošača i kvalitet prehrambenih proizvoda. Univerzitet u Sarajevu, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet. Sarajevo (BiH).
  3. Stone H. and Sidel J., 2004. 3rd Edition. Sensory Evaluation Practices. Elsevier, Printed in Italy.
  4. Carpenter P.R., Lyon H.D. and Hasdell A.T., 2000. 2nd Edition. Guidelines for Sensory Analysis in Food Product Development and Quality Control, An Aspen Publication, Printed in USA.
  5. Backley H.J., Foley M.M., Topp J.E., Huang C.J. and Prinyawiwatkul W. (Ed.). 2007. Accelerating New Food Product Design and Development. Blackwell Publishing and the Institute of Food Technologists. IFT Press.
  Облици провере знања и оцењивање
  Семинарски рад у којем студент самостално обрађује одабрану тему, писмене провјере и завршни испит.