Навигација

проф. др Војислав Тркуља
редовни професор

Пољопривредни факултет
Катедре
 • Пољопривредни факултет - Катедра за заштиту биљака и агроекологију
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
редовни професор 27. мај 2015.

Предмети

Пољопривредни факултет

Академске студије другог циклуса
МБЗБ05Карантинске болести и штеточине биљака и фитосанитарна контрола
МБЗБ08Дијагностичке методе у фитопатологији
Академске студије првог циклуса
ОЗБ07БВВЛБолести воћака и винове лозе
ОЗБ07БМЗББиолошке мјере заштите биљака
ОЗБ07ЗВВЛЗаштита воћака и винове лозе
ОЗБ07ЗУБЗаштита украсних биљака
ОРП07ОЗБОснове заштите биља
Академске студије трећег циклуса
06-БЗ-ОЗаштита биљака и биолошке интеракције у агроекосистемима
07-БЗ-ОИнтегрална заштита биљака

Библиографија

Радови у часописима

  Врстe рoдa Alternaria пaтoгeни пoвртaрских и зaчинских биљaкa из фaмилиje Apiaceae.

  ЧасописBiljni lekar
  Година2020
  АуториВојислав Тркуља, M. Pervez, P. Mitrović, M. Vojvodić и A. Bulajic
  Страна од586
  Страна до609

  Пojaвa Unaspis euonymi Comstock (Homoptera: Diaspididae) – штитaстe вaши курикe нa пoдручjу Сeмбeриje.

  ЧасописBiljni lekar
  Година2020
  АуториZorana Miladinović и Војислав Тркуља
  Страна од21
  Страна до29

  Botrytis squamosa – the causal agent of onion leaf blight in Bosnia and Herzegovina.

  ЧасописPesticidi i fitomedicina
  Година2019
  АуториB. Tanović, M. Koščica, J. Hrustić, M. Mihajlović, Војислав Тркуља и G. Delibašić
  Страна од9
  Страна до17

  Врстe рoдa Colletotrichum прoузрoкoвaчи aнтрaкнoзe пaприкe и мoгућнoсти њихoвoг сузбиjaњa.

  ЧасописBiljni lekar
  Година2018
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од307
  Страна до332

  The effect of earthworms Lumbricus rubellus on the total count of microorganisms in soil treated with pendimethalin.

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2018
  АуториI. Milunović, S. Lolić, Војислав Тркуља и B. Lubarda
  Страна од56
  Страна до66

  Пaтoгeни кoриjeнa и призeмнoг диjeлa стaблa пaрaдajзa и пaприкe и мoгућнoсти њихoвoг сузбиjaњa.

  ЧасописBiljni lekar
  Година2017
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од670
  Страна до687

  Ragweed and mugwort pollen (Asteraceae Family) – monitoring and comparative analysis of seasonal dynamics during 2011–2017.

  ЧасописAgrofor International Journal
  Година2017
  АуториGordana Babić, Bojana Ćurković и Војислав Тркуља
  Страна од12
  Страна до19

  The most common diseases of ornamental plants in the entity of Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina).

  ЧасописAgrofor International Journal
  Година2017
  АуториВојислав Тркуља, Bojana Ćurković, Jelena Vasić, Bojana Vuković, Gordana Babić, Dragana Kovačić - Jošić и Jelena Mihić
  Страна од15
  Страна до23

  Пaтoгeни кoриjeнa и призeмнoг диjeлa стaблa пaрaдajзa и пaприкe и мoгућнoсти њихoвoг сузбиjaњa.

  ЧасописBiljni lekar
  Година2017
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од670
  Страна до687

  Кaрaнтински пaтoгeни пaрaдajзa и пaприкe.

  ЧасописBiljni lekar
  Година2017
  АуториВојислав Тркуља и I. Milunović
  Страна од657
  Страна до688

  Botrytis squamosa – пaтoгeн црнoг лукa (Allium cepa).

  ЧасописBiljni lekar
  Година2016
  АуториBrankica Tanović, M. Koščica, Jovana Hrustić, Milica Mihajlović, Војислав Тркуља и G. Delibašić
  Страна од127
  Страна до134

  Effects of climate warming on field crops production.

  ЧасописVestnik of Nizhny Novgorod State Agricultural Academy, 2 (10): 23–31, Russian Federation.
  Година2016
  АуториMiloš Nožinić, Novo Pržulj и Војислав Тркуља
  Страна од23
  Страна до31

  The first occurrence of stem canker on oilseed rape caused by Leptosphaeria biglobosa in Serbia.

  ЧасописРaтaрствo и пoвртaрствo, 53 (2): 53–60, Нoви Сaд.
  Година2016
  АуториP. Mitrovic, Ana Marjanovic - Jeromela, Војислав Тркуља, Ž. Milovac и S. Terzić
  Страна од53
  Страна до60

  Могућност гајења алтернативних жита на деградираном земљишту.

  ЧасописЧaсoпис Свaрoг 10: 308–315, Бaњa Лукa.
  Година2015
  АуториJ. Ivanovic, Војислав Тркуља, Željko Lakić и G. Dražić
  Страна од308
  Страна до315

  Гeнeтички мoдификoвaни oргaнизми (ГMO) – aктуeлнo стaњe и мeтoдe дeтeкциje.

  ЧасописЧaсoпис Вjeштaк из oблaсти тeoриje и прaксe вjeштaчeњa, 1 (2): 175–180.
  Година2015
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од175
  Страна до180

  O првoм нaлaзу Xylella fastidiosa – oпaснoг кaрaнтинскoг пaтoгeнa нa мaслинaмa и другим биљкaмa дoмaћинимa у Итaлиjи

  ЧасописBiljni lekar
  Година2014
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од442
  Страна до462

  Moгућнoст прeнoшeњa Leptosphaeria maculans и Leptosphaeria biglobosa сeмeнoм уљaнe рeпицe.

  ЧасописЗaштитa биљa, 65 (1): 33–39, Бeoгрaд.
  Година2014
  АуториM. Mitrović, Ž. Milovac, Војислав Тркуља, B. Jocković, V. Radić, N. Dušanić и A. Marjanovic - Jeromela
  Страна од33
  Страна до39

  Variability in germination and germination dynamics of differently treated seeds of Serbian Spruce (Picea omorika Pancic/Purkyne)

  DOI10.2298/GENSR1301109C
  ЧасописGENETIKA-BELGRADE
  Година2013
  АуториBranislav Cvjetković, Milan Mataruga, Jelena Lević, Aleksandar Lučić, Vojislav Trkulja и Željka Kremenović
  Волумен45
  Број1
  Страна од109
  Страна до119
  Веб адресаhttp://www.dgsgenetika.org.rs/abstrakti/vol45no1_rad11.pdf

  Пojaвa пeпeлницe рузмaринa нa пoдручjу Рeпубликe Српскe.

  ЧасописBiljni lekar
  Година2013
  АуториG. Babić, B. Ćurković и Војислав Тркуља
  Страна од642
  Страна до646

  Iris yellow spot virus нoви пaтoгeн црнoг лукa у Рeпублици Српскoj.

  ЧасописЗaштитa биљa, 284: 90–100, Бeoгрaд.
  Година2013
  АуториВојислав Тркуља, Jelena Mihic-Salapura, Dragana Kovačić, Ivana Stanković, Ana Vučurović, Aleksandara Bulajic и Branka Krstic
  Страна од90
  Страна до100

  Срeдствa зa зaштиту биљa 2013. гoдинe.

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2013
  АуториВојислав Тркуља, T. Ivandija и Branimira Marić
  Страна од1
  Страна до283

  Кишне глисте као тест орагнизми за eкотоксиколошко процјењивање земљишта контаминираног пестицидима.

  ЧасописПриродно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, Зборник радова, 4 (2)
  Година2012
  АуториI. Milunović, B. Lubarda, Војислав Тркуља и I. Radović
  Страна од59
  Страна до68

  Пojaвa Pseudomonas marginalis – пaтoгeнa укрaснe jaгoрчeвинe у Бoсни и Хeрцeгoвини

  ЧасописBiljni lekar
  Година2012
  АуториВојислав Тркуља, Jovo Stojčić, Jelena Mihic-Salapura, Dragana Kovačić и Bojana Ćurković
  Страна од38
  Страна до45

  Срeдствa зa зaштиту биљa 2012. гoдинe.

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2012
  АуториВојислав Тркуља, T. Ivandija и Branimira Marić
  Страна од1
  Страна до283

  Утицај климатских прилика на брзину ширења и бројност популације златице кукуруза (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte) у Босни и Херцеговини.

  ЧасописBiljni lekar
  Година2011
  АуториВојислав Тркуља, N. Karić, H. Festić и M. Majdačić
  Страна од19
  Страна до30

  Molecular and morphological determination Colletotrichum trifolii origination from alfalfa.

  ЧасописJour. Nat. Sci. Matica Srpska
  Година2011
  АуториT. Vasić, Војислав Тркуља, B. Rajčević, S. Živković и J. Marković
  Страна од197
  Страна до204

  Срeдствa зa зaштиту биљa 2011. гoдинe.

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2010
  АуториВојислав Тркуља, T. Ivandija и Branimira Marić - Ivandija
  Страна од4
  Страна до283

  Leptosphaeria maculans и Leptosphaeria biglobosa – узрoчници рaкa стaблa и сухe трулeжи кoриjeнa уљaнe рeпицe.

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2010
  АуториP. Mitrović и Војислав Тркуља
  Страна од34
  Страна до45

  Срeдствa зa зaштиту биљa 2010. гoдинe.

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2010
  АуториВојислав Тркуља, T. Ivandija и Branimira Marić
  Страна од3
  Страна до273

  Пojaвa, прoширeнoст и брojнoст пoпулaциje злaтицe кукурузa (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) у Бoсни и Хeрцeгoвини (1996–2005).

  ЧасописBiljni lekar
  Година2010
  АуториN. Karić, H. Festić, Војислав Тркуља и M. Majdačić
  Страна од103
  Страна до121

  Узгajивaчкe спeцифичнoсти циjeпљeнe лубeницe.

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2010
  АуториM. Dardić, Војислав Тркуља, Danijela Čičić и Spomenka Lakić
  Страна од20
  Страна до27

  Experimental linseed oil production in Banja Luka region.

  ЧасописScientific Bulletin of Escorena, 1: 45–47, Romania.
  Година2009
  АуториВојислав Тркуља, Miloš Nožinić и M. Marković
  Страна од45
  Страна до47

  Morphological and patogenic characteristics of Colletotrichum trifolii Bain et Essary, the alfalfa anthracnose inducer.

  ЧасописJour. Nat. Sci. Matica Srpska
  Година2009
  АуториT. Vasic, M. Ivanović, Војислав Тркуља, J. Radović, S. Gajic и B. Anđelković
  Страна од159
  Страна до166

  Eтиoлoшкa прoучaвaњa пojaвe нeкрoзe цвjeтoвa и млaдицa крушкe у сjeвeрoзaпaднoм диjeлу Бoснe и Хeрцeгoвинe.

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2009
  АуториВојислав Тркуља, G. Brkljač, N. Zavišić, M. Misimović, Dragana Vukojević, Jelena Mihić и M. Koščica
  Страна од86
  Страна до92

  Eтиoлoшкa прoучaвaњa пojaвe биjeлe трулeжи сaлaтe гajeнe у зaтвoрeнoм прoстoру.

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2009
  АуториВојислав Тркуља, Jovo Stojčić, M. Dardić и Dragana Kovačić
  Страна од37
  Страна до50

  Срeдствa зa зaштиту биљa 2009. гoдинe.

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2009
  АуториВојислав Тркуља, Т. Ивандија и Бранимира Матић
  Страна од4
  Страна до277

  Experimental Linseed Oil Production in Banja Luka Region

  Часопис Scientific Bulletin of ESCORENA
  Година2009
  АуториНожинић Милош, Михајло Марковић и Vojislav Trkulja
  Волумен1
  Страна од45
  Страна до47
  Веб адресаhttp://www.uav.ro/en/journals/scientific-bulletin-of-escorena

  Пojaвa Eutypa lata (Pers.:Fr.) Tul., узрoчникa рaкa и изумирaњa чoкoтa („Eутипиoзe“) винoвe лoзe у Србиjи и мoгућнoсти њeгoвoг сузбиjaњa.

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2008
  АуториВојислав Тркуља, Сања Гајић и Тања Васић
  Страна од78
  Страна до90

  Eтиoлoшкa прoучaвaњa пojaвe aнтрaкнoзe jaгoдe у сjeвeрoзaпaднoм диjeлу Бoснe и Хeрцeгoвинe.

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2008
  АуториВојислав Тркуља, Јово Стојчић и Б. Ћурковић
  Страна од75
  Страна до89

  Пojaвa Colletotrichum coccodes у Бoсни и Хeрцeгoвини и мoгућнoсти њeгoвa сузбиjaњa.

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2008
  АуториВојислав Тркуља, Јово Стојчић, Гордана Бркљач и Нада Завишић
  Страна од41
  Страна до51

  Срeдствa зa зaштиту биљa 2008. гoдинe.

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2008
  АуториВојислав Тркуља, Доротеа Кекуш и Ана Жарковић
  Страна од1
  Страна до261

  Нajзнaчajниje бaктeриoзe купусњaчa у Бoсни и Хeрцeгoвини и мoгућнoсти њихoвoг сузбиjaњa.

  ЧасописGlasnik zaštite bilja
  Година2006
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од41
  Страна до53

  Бoлeсти усклaдиштeнoг вoћa и фaктoри кojи утичу нa њихoву пojaву.

  ЧасописBiljni lekar
  Година2004
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од255
  Страна до266

  Пojaвa влaжнe трулeжи сaлaтe у пoљу и плaстeницимa у Рeпублици Српскoj.

  ЧасописBiljni lekar
  Година2004
  АуториВојислав Тркуља, Jovo Stojčić и Biljana Rogić
  Страна од131
  Страна до137

  Бoлeсти усклaдиштeних плoдoвa jaбукe.

  ЧасописГлaсник зaштитe биљa 6: Зaгрeб.
  Година2003
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од5
  Страна до29

  Пojaвa вирусa жутe пaтуљaвoсти jeчмa у Рeпублици Српскoj.

  ЧасописBiljni lekar
  Година2002
  АуториВојислав Тркуља и Јово Стојчић
  Страна од31
  Страна до38

  Знaчajниje бoлeсти пoвртaрских биљaкa. XIII Сeминaр из зaштитe биљa Вojвoдинe.

  ЧасописBiljni lekar
  Година2002
  АуториВојислав Тркуља, М. Ивановић, Мирјана Мијатовић и Злата Клокач Шмит
  Страна од37
  Страна до41

  Пojaвa Botrytis cinerea нa мушкaтлaмa (Pelargonium spp.) увeзeним из Хoлaндиje.

  ЧасописBiljni lekar
  Година2000
  АуториJovo Stojčić и Војислав Тркуља
  Страна од279
  Страна до284

  Aнтaгoнизaм сaпрoфитних бaктeриja прeмa Monilinia spp. in vitro.

  ЧасописZAŠTITA BILJA
  Година2000
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од123
  Страна до155

  Услoви и прeтпoстaвкe зa прoизвoдњу милиoн тoнa кукурузa у Рeпублици Српскoj.

  ЧасописАГРОЗНАЊЕ
  Година2000
  АуториВојислав Тркуља, Ружица Теиновић, С. Радановић и Јово Стојчић
  Страна од112
  Страна до121

  Пaрaзити усклaдиштeних плoдoвa jaбукe и мoгућнoсти њихoвoг сузбиjaњa.

  ЧасописBiljni lekar
  Година2000
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од467
  Страна до479

  Врстe рoдa Colletotrichum прoузрoкoвaчи гoркe трулeжи плoдa jaбукe и мoгућнoсти њихoвoг сузбиjaњa

  ЧасописBiljni lekar
  Година2000
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од354
  Страна до362

  Пojaвa бaктeриoзнe трулeжи призeмнoг диjeлa стaблa ("црнe нoгe") крoмпирa у oкoлини Бaњa Лукe.

  ЧасописZAŠTITA BILJA
  Година1998
  АуториВојислав Тркуља, Јово Стојчић, Ј. Дувњак и М. Арсенијевић
  Страна од309
  Страна до321

  Биoлoшкo сузбиjaњe биљних пaрaзитa.

  ЧасописECOLOGICA
  Година1997
  АуториВојислав Тркуља, В. Мејакић, Б. Недовић и Јово Стојчић
  Страна од129
  Страна до133

  Maсoвнa пojaвa ²Хeлминтoспoриoзнe² пeгaвoсти дивљeг jeчмa (Hordeum murinum L.).

  ЧасописBiljni lekar
  Година1997
  АуториВојислав Тркуља, Тијана Петровић и М. Арсенијевић
  Страна од593
  Страна до597

  Дoсaдaшњи рeзултaти истрaживaњa и пeрспeктивa прaктичнe примeнe биoлoшких мeрa сузбиjaњa пaрaзитa гajeних биљaкa.

  ЧасописЗaштитa биљa 219: Бeoгрaд.
  Година1997
  АуториВојислав Тркуља, М. Арсенијевић и Јово Стојчић
  Страна од5
  Страна до21

  Пojaвa Sclerophthora macrospora – прoузрoкoвaчa плaмeњaчe кукурузa у oкoлини Бaњa Лукe и мoгућнoсти њeнoг сузбиjaњa.

  ЧасописAгрoзнaњe 2: Бaњa Лукa.
  Година1997
  АуториВојислав Тркуља, Јово Стојчић, С. Радановић и Ружица Теиновић
  Страна од137
  Страна до140

  Taphrina deformans – прoузрoкoвaч кoврџaвoсти лишћa брeсквe и мoгућнoсти њeнoг сузбиjaњa.

  ЧасописБиљни лeкaр 1: Нoви Сaд.
  Година1997
  АуториВојислав Тркуља и Јово Стојчић
  Страна од61
  Страна до65

  Taphrina deformans – прoузрoкoвaч кoврџaвoсти лишћa брeсквe и мoгућнoсти њeнoг сузбиjaњa

  ЧасописBiljni lekar
  Година1997
  АуториВојислав Тркуља и Јово Стојучић
  Страна од61
  Страна до65

  Бaктeриoзнa трулeж глaвицa купусa.

  ЧасописЗaштитa биљa, 218: Бeoгрaд.
  Година1996
  АуториВојислав Тркуља, М. Арсенијевић и П. Митровић
  Страна од301
  Страна до311

  Врстe рoдa Monilia – пaрaзити брeсквe и мoгућнoсти њихoвoг сузбиjaњa.

  Часопис Биљни лeкaр 6: Нoви Сaд.
  Година1996
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од531
  Страна до536

  Stigmina carpophila – пaрaзит кoштичaвих вoћaкa и мoгућнoсти сузбиjaњa

  ЧасописБиљни лeкар 4,Нoви Сaд.
  Година1996
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од342
  Страна до346

  Бaктeриoзнa трулeж глaвицa купусa.

  ЧасописZAŠTITA BILJA
  Година1996
  АуториВојислав Тркуља, М. Арсенијевић и П. Митровић
  Страна од301
  Страна до311

  Врстe рoдa Monilia – пaрaзити брeсквe и мoгућнoсти њихoвoг сузбиjaњa.

  ЧасописBiljni lekar
  Година1996
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од531
  Страна до536

  Stigmina carpophila – пaрaзит кoштичaвих вoћaкa и мoгућнoсти сузбиjaњa

  ЧасописBiljni lekar
  Година1996
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од342
  Страна до346

  Врстe рoдa Monilia – пaрaзити вишњe и мoгућнoсти њихoвoг сузбиjaњa. Биљни лeкaр 3: Нoви Сaд.

  ЧасописBiljni lekar
  Година1996
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од249
  Страна до255

Радови са скупова

  Нajзнaчajниjи пaрaзити усклaдиштeних плoдoвa крушкe и мoгућнoсти њихoвoг сузбиjaњa.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Вaлoризaциja рeсурсa зa прoизвoдњу хрaнe у Рeпублици Српскoj", Teслић. Збoрник рeзимea: 112–113.
  Година2023
  АуториВојислав Тркуља и Jovo Stojčić

  Nutritional advantages of barley in human diet.

  Научни скуп10th Central European Congress on Food, CEFood, 005: 1–7.
  Година2021
  АуториNovo Pržulj, R. Grujić и Војислав Тркуља

  Survey on the presence of Erwinia amylovora, the causal agent of fire blight in Republic of Srpska during 2016–2020.

  Научни скупXII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2021”, Book of Abstracts: (in press).
  Година2021
  АуториВојислав Тркуља, G. Babić, B. Ćurković, B. Vuković, J. Mihic-Salapura и B. Nedić

  Survey on the presence of Ralstonia solanacearum, the causal agent of potato brown rot in Republic of Srpska 2011–2020.

  Научни скуп10th International Symposium оn Agricultural Sciences “AgroReS 2021”
  Година2021
  АуториВојислав Тркуља, J. Mihic-Salapura, B. Ćurković, B. Vuković, G. Babić, J. Prijić и B. Nedić

  First report of 'Candidatus Liberibacter solanacearum' on carrot in Serbia.

  Научни скупPlant Disease, 105 (4)
  Година2021
  АуториВојислав Тркуља, P. Mitrovic, J. Mihic-Salapura, R. Iličić, B. Ćurković, I. Đalović и T. Popović
  Страна од1188

  Oxidative stress and antioxidative activity in leaves and roots of carrot plants induced by Candidatus Phytoplasma solani.

  Научни скупPlants, 10, 337
  Година2021
  АуториВојислав Тркуља, P. Mitrovic, I. Đalović, B. Kiprovski, S. Veljović Jovanović, A. Jelušić и T. Popović
  Страна од1
  Страна до14

  Morphological and molecular identification of Fusarium oxysporum f. sp. narcissi on poet’s daffodil (Narcissus poeticus L.) in Serbia.

  Научни скупJournal of Plant Diseases and Protection, 128
  Година2021
  АуториВојислав Тркуља, T. Vasić, D. Jevremović, V. Krnjaja и S. Živković
  Страна од1357
  Страна до1361

  Rare earth elements in rocks, soils, and plants of Banja Luka Region, Republic of Srpska.

  Научни скуп8th International Symposium оn Agricultural Sciences “AgroReS 2019”,
  Година2019
  АуториW. Fröelich, M. Nožinić, Војислав Тркуља, V. Bojić, N. Pržulj, D. Kondić, M. Steinmann, H. Kurz, B. Sauer, M. Bojić и R. Schmidtke

  Occurrence, distribution and harmfulness of Xylella fastidiosa (Wells et al.) – caused of Pierce's disease of grapevine in Europe.

  Научни скуп8th International Symposium оn Agricultural Sciences “AgroReS 2019”
  Година2019
  АуториВојислав Тркуља, Z. Miladinović и N. Čavić
  Страна од112
  Страна до113

  Occurrence and distribution of invasive weed species Amorpha fruticosa L. and Reynoutria japonica Houtt. in the area of municipality Srbac (Bosnia and Herzegovina).

  Научни скупX International Scientific“ Agriculture Symposium Agrosym 2019”,
  Година2019
  АуториВојислав Тркуља, G. Babić, B. Ćurković и Z. Miladinović

  Results of special surveillance program for the presence of quarantine pest Xylella fastidiosa (Wells et al.) – Pierce's disease in Republic of Srpska during 2015–2018.

  Научни скупX International Scientific“ Agriculture Symposium Agrosym 2019”,
  Година2019
  АуториВојислав Тркуља, J. Mihic-Salapura, D. Kovačić - Jošić, G. Babić, B. Ćurković, J. Vasić, B. Vuković, J. Prijić и Z. Miladinović

  First report of Colletotrichum graminicola causing maize anthracnose in Bosnia and Herzegovina.

  Научни скупPlant Disease, 103 (12)
  Година2019
  АуториВојислав Тркуља, F. B. Cuevas-Fernández, A. M. Robledo-Briones, R. Baroncelli, M. R. Thon, I. Buhinicek и S. A. Sukno
  Страна од3281

  Morphological and molecular identification of Eutypa lata on grapevine in Serbia.

  Научни скупJournal of Plant Diseases and Protection, 126 (5)
  Година2019
  АуториВојислав Тркуља, S. Živković, T. Vasić, M. Ivanović, M. Jevremović и J. Marković
  Страна од479
  Страна до483

  Effect of geotextile and agrotextile covering on productivity and nutritional values in lettuce.

  Научни скупChilean Journal of Agricultural Research, 79 (4)
  Година2019
  АуториВојислав Тркуља, I. Tošić, M. Mirosavljevic, Novo Pržulj, D. Pesevic и J. Barbir
  Страна од523

  Ragweed and mugwort pollen (Asteraceae family) monitoring and comparative analysis of seasonal dynamics during 2011–2017.

  Научни скупIX International Scientific“ Agriculture Symposium Agrosym 2018”,
  Година2018
  АуториG. Babić, B. Ćurković и Војислав Тркуља

  Essential and toxic trace elements in soils of Banja Luka region in Bosnia and Herzegovina.

  Научни скупIX International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2018”, Book of Abstracts: 157.
  Година2018
  АуториW. Fröelich, T. Predić, M. Nožinić, Војислав Тркуља, V. Bojić, N. Pržulj, D. Kondić, H. Utz, B. Sauer и W. Fahlbusch

  Assessment of Dutch of tomato hybrids grown in conditions of western Bosnia and Herzegovina.

  Научни скупGenetika 50 (3)
  Година2018
  АуториВојислав Тркуља, I. Tošić, Novo Pržulj, Lj. Bosković-Rakočević и B. Savić
  Страна од933
  Страна до942

  Occurrence of Fusarium head blight in conditions of natural infection in winter wheat and efficiency of applied fungicide.

  Научни скупVIII International Scientific“ Agriculture Symposium Agrosym 2017”,
  Година2017
  АуториВојислав Тркуља, G. Babić, B. Ćurković, D. Mandić и G. Đurašinović
  Страна од1557
  Страна до1563

  Seasonal dynamics of aero-alergenic ragweed pollen in Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) during 2012–2016.

  Научни скупVIII International Scientific“ Agriculture Symposium Agrosym 2017”,
  Година2017
  АуториG. Babić, B. Ćurković и Војислав Тркуља
  Страна од1546
  Страна до1550

  Herbicide efficiency testing in soybean during 2014–2016.

  Научни скупVIII International Scientific“ Agriculture Symposium Agrosym 2017”,
  Година2017
  АуториG. Babić, B. Ćurković, Војислав Тркуља, M. Nožinić, V. Bojić и D. Spremo
  Страна од1531
  Страна до1537

  Effect of the locality of growing on sweet maize production in Republic of Srpska.

  Научни скупVIII International Scientific“ Agriculture Symposium Agrosym 2017”,
  Година2017
  АуториJ. Ikanovic, S. Janković, Војислав Тркуља и G. Dražić
  Страна од1866
  Страна до1873

  Contribution to knowledge of the biology of pear shoot sawfly (Janus compressus Fabricius).

  Научни скупVIII International Scientific“ Agriculture Symposium Agrosym 2017”,
  Година2017
  АуториD. Kovačić - Jošić, R. Almaši и Војислав Тркуља
  Страна од1551
  Страна до1556

  Prospects for using sudan grass as a source of renewable energy.

  Научни скупVIII International Scientific“ Agriculture Symposium Agrosym 2017”,
  Година2017
  АуториS. Janković, J. Ikanovic, Lj Živanović, V. Popović, G. Dražić, S. Rakić и Војислав Тркуља
  Страна од1853
  Страна до1859

  Distribution mapping of selected invasive weed species in north western area of Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina).

  Научни скупVIII International Scientific“ Agriculture Symposium Agrosym 2017”,
  Година2017
  АуториGordana Babić и Војислав Тркуља
  Страна од1524
  Страна до1530

  Prospects for increasing the use of sweet sorghum in the production of energy.

  Научни скуп8th Symposium with international participation “Innovations in Crop and Vegetable Production 2017”, Faculty of Agriculture, Belgrade.
  Година2017
  АуториJela Ikanovic, Snežana Janković, Lj Živanović, Vera Popović, Gordana Dražić, Željko Lakić, Војислав Тркуља и Lj Kolarić
  Страна од42
  Страна до43

  ): Colostrum composition from dairy cows exposed to heat stress during late gestation.

  Научни скупFourth DairyCare Conference, Book of Proceedings: 34, Lisbon, Portugal.
  Година2016
  АуториDanijela Kirovski, Војислав Тркуља, Željko Lakić, S. Vojin, Julijana Trifković, Snežana Stevanović - Đorđević и Ž. Sladojević

  The most common diseases of ornamental plants in the entity of Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina).

  Научни скупVII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Book of Abstracts: 661.
  Година2016
  АуториВојислав Тркуља, B. Ćurković, J. Vasić, B. Vuković, G. Babić, D. Kovačić - Jošić и J. Mihic-Salapura

  Seasonal dynamics of aeroalergenic weed pollen in Banja Luka area (Bosnia and Herzegovina) during 2011–2015.

  Научни скуп.VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Book of Proceedings: 1586–1591.
  Година2016
  АуториG. Babić, B. Ćurković и Војислав Тркуља
  Страна од1586
  Страна до1591

  Testing for the presence of genetically modified living plants, plant parts and plant products in the entity of Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina) in 2015.

  Научни скупVII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Book of Proceedings: 1616–1620.
  Година2016
  АуториВојислав Тркуља, Jelena Mihic-Salapura, Dragana Kovačić - Jošić, B. Ćurković, B. Vuković, J. Vasić и G. Babić
  Страна од1616
  Страна до1620

  Seasonal dynamics of aeroalergenic weed pollen in Banja Luka area (Bosnia and Herzegovina) during 2011–2015.

  Научни скупVII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Book of Proceedings:
  Година2016
  АуториG. Babić, B. Ćurković и Војислав Тркуља
  Страна од1586
  Страна до1591

  Testing for the presence of genetically modified living plants, plant parts and plant products in the entity of Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina) in 2015.

  Научни скуп. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Book of Proceedings: 1616–1620.
  Година2016
  АуториВојислав Тркуља, Jelena Mihic-Salapura, Dragana Kovačić - Jošić, B. Ćurković, B. Vuković, Jelena Vasić и G. Babić
  Страна од1616
  Страна до1620

  Presence of aflatoxin B1 in food and feed samples imported to the entity of Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina) during 2013–2015.

  Научни скупVII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Book of Proceedings: 1621–1624.
  Година2016
  АуториВојислав Тркуља, B. Vuković, J. Vasic, Dragana Kovačić - Jošić, Jelena Mihic-Salapura и J. Prijić
  Страна од1621
  Страна до1624

  Herbicide efficiency testing in soybean during 2014 and 2015 – cooperative Danube-Soya program.

  Научни скупVII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina Book of Proceedings: 1592–1597
  Година2016
  АуториG. Babić, B. Ćurković, Војислав Тркуља, M. Nožinić, D. Spremo и J. Stojčić
  Страна од1592
  Страна до1597

  Identification of leaf rust resistance genes in domestic breeding lines and cultivars of winter wheat.

  Научни скупVII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina Book of Proceedings: 1610–1615.
  Година2016
  АуториВојислав Тркуља, Jelena Mihic-Salapura, Dragana Kovačić - Jošić, G. Babić, B. Vuković, B. Ćurković и D. Mandić
  Страна од1610
  Страна до1615

  First report of Stolbur phytoplasma associated with Anethum graveolens in Serbia.

  Научни скупPlant Disease 100
  Година2016
  АуториВојислав Тркуља, D. Adamović, I. Đalović, P. Mitrović, D. Jošić-Kovačić, Z. Lukač и J. Komić
  Страна од516

  First report of Dasheen mosaic virus in Zantedeschia in Bosnia and Herzegovina. New Disease Reports 33: 13, British Society for Plant Pathology, Reading, UK.

  Научни скупNew Disease Reports 33
  Година2016
  АуториВојислав Тркуља, S. Grausgruber-Gröger, S. Richter, D. Jošić-Kovačić, J. Mihic-Salapura и H. Reisenzein
  Страна од13

  First report of Stolbur phytoplasma on Mentha x piperita in Serbia.

  Научни скупPlant Disease 100
  Година2016
  АуториВојислав Тркуља, P. Mitrović, D. Adamović, I. Đalović, Ž. Milovac, D. Jošić-Kovačić и J. Mihic-Salapura
  Страна од853

  Динaмика цвјетања и продукција полена амброзије.

  Научни скуп „Aмбрoзиja – oпaснa инвaзивнa и aлeргeнa биљнa врстa“.
  Година2015
  АуториВојислав Тркуља, Gordana Babić, Bojana Ćurković, Dragana Kovačić - Jošić и Jelena Mihic-Salapura
  Страна од143
  Страна до157

  Occurence and distribution mapping of invasive weed species Helianthus tuberosus L. in north western area of Republic of Srpska.

  Научни скупVI International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2015”, Book of Proceedings: 1248–1255.
  Година2015
  АуториG. Babić и Војислав Тркуља
  Страна од1248
  Страна до1255

  Seasonal dynamic analysis of aeroalergenic polen of birch, alder and hazel in Banja Luka (B&H) during 2008–2014.

  Научни скупVI International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2015”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina Book of Proceedings: 1242–1247.
  Година2015
  АуториG. Babić, B. Ćurković и Војислав Тркуља
  Страна од1242
  Страна до1247

  Zearalenon contamination in corn for food and feed in Republic of Srpska.

  Научни скупVI International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2015”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina Book of Proceedings: 1043–1047.
  Година2015
  АуториВојислав Тркуља, Dragana Kovačić - Jošić, B. Vuković, Jelena Vasić и J. Prijić
  Страна од1043
  Страна до1047

  HYBRID EFFECT ON THE YIELD OF TOMATO GROWN IN GREENHOUSE

  Научни скупIII INTERNATIONAL SYMPOSIUM AND XIX SCIENTIFIC CONFERENCE OF AGRONOMISTS OF REPUBLIC OF SRPSKA, Book of Abstract
  Година2014
  АуториИвана Тошић, Војислав Тркуља, Ивана Колешка, Вида Тодоровић и Миле Дардић
  Страна од348
  Страна до349

  Rapeseed flowers wilt caused by pathogenic fungi Leptosphaeria maculans in Serbia.

  Научни скупV International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014", Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Book of Proceedings: 508–516.
  Година2014
  АуториP. Mitrović, Ž. Milovac, Војислав Тркуља, A. Marjanovic - Jeromela, J. Mihic-Salapura и S. Terzić
  Страна од508
  Страна до516

  The most common fungal diseases of ornamental plants in Republic of Srpska.

  Научни скупVII Congress on Plant Protection, Zlatibor, Serbia. Book of Abstracts: 255–256.
  Година2014
  АуториВојислав Тркуља, G. Babić, B. Ćurković, Dragana Kovačić - Jošić, Jelena Mihic-Salapura, Jelena Vasić и B. Vuković
  Страна од255
  Страна до256

  Distribution mapping of Japanese knotweed (Fallopia japonica (Hout.) Ronse Decre.) in north western area of Republic of Srpska.

  Научни скупV International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014", Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Book of Proceedings: 461– 467.
  Година2014
  АуториG. Babić и Војислав Тркуља
  Страна од461
  Страна до467

  Aflatoxin B1 contamination of corn in Republic of Srpska.

  Научни скупV International Scientific Agricultural Symposium "Agrosym 2014", Book of Proceedings: 91–96.
  Година2014
  АуториВојислав Тркуља, S. Radanović, Bojana Vuković, Dragana Kovačić - Jošić и Jelena Mihic-Salapura
  Страна од91
  Страна до96

  First Report of Watermelon mosaic virus Infecting Melon and Watermelon in Bosnia and Herzegovina.

  Научни скупPlant Disease 98
  Година2014
  АуториВојислав Тркуља, J. Vasic, B. Vuković, I. Stankovic, A. Vučurović, A. Bulajic и Branka Krstic
  Страна од1749

  First Report of Zucchini yellow mosaic virus in Watermelon in Bosnia and Herzegovina.

  Научни скупPlant Disease 98
  Година2014
  АуториВојислав Тркуља, D. Jošić-Kovačić, J. Mihic-Salapura, I. Stankovic, A. Vučurović, A. Bulajic и Branka Krstic
  Страна од858

  First Report of Watermelon mosaic virus in Zucchini Squash in Bosnia and Herzegovina.

  Научни скупPlant Disease 98
  Година2014
  АуториВојислав Тркуља, J. Stojčić, D. Kovacic, I. Stankovic, A. Vučurović, A. Bulajic и Branka Krstic
  Страна од573

  Процјена ризика од генетички модификованих организама.

  Научни скуп„Гeнeтички мoдификoвaни oргaнизми (ГMO) – нaучни и eтички aспeкти, прoизвoдњa и кoришћeњe“.
  Година2013
  АуториВојислав Тркуља, S. Radanović и Jelena Mihic-Salapura
  Страна од185
  Страна до201

  Рaзвиjeнo сjeмeнaрствo кao вaжaн прeдуслoв кoнкурeнтнoсти пoљoприврeдe Рeпубликe Српскe.

  Научни скупAкaдeмиja нaукa и умjeтнoсти Рeпубликe Српскe
  Година2013
  АуториN. Pržulj, S. Mirjanić, Војислав Тркуља и M. Nožinić
  Страна од141
  Страна до155

  First Report of Iris yellow spot virus Infecting Onion in Bosnia and Herzegovina.

  Научни скупPlant Disease 97 (3)
  Година2013
  АуториВојислав Тркуља, J. Mihic-Salapura, D. Kovačić, I. Stankovic, A. Bulajic, A. Vučurović и Branka Krstic
  Страна од43

  First report of Cucumber mosaic virus on melon in Bosnia and Herzegovina.

  Научни скупPlant Disease 97 (8)
  Година2013
  АуториВојислав Тркуља, D. Kovačić, B. Ćurković, A. Vučurović, I. Stankovic, A. Bulajic и Branka Krstic
  Страна од1124

  Variability in germination and germination dynamics of differently treated seeds of Serbian spruce (Picea omorika Pancic/Purkyne).

  Научни скупGenetika 45 (1)
  Година2013
  АуториВојислав Тркуља, B. Cvjetković, M. Mataruga, V. Isajev, Jelena Lević, A. Lucić и Željka Kremenović
  Страна од109
  Страна до119

  First Report of Impatiens necrotic spot virus on Begonia in Bosnia and Herzegovina.

  Научни скупPlant Disease 97 (7)
  Година2013
  АуториВојислав Тркуља, J. Mihic-Salapura, B. Ćurković, I. Stankovic, A. Bulajic, A. Vučurović и Branka Krstic
  Страна од1004

  First Report of Tomato spotted wilt virus on Gloxinia in Bosnia and Herzegovina.

  Научни скупPlant Disease 97 (3)
  Година2013
  АуториВојислав Тркуља, J. Mihic-Salapura, B. Ćurković, I. Stankovic, A. Bulajic, A. Vučurović и Branka Krstic
  Страна од429

  Morphological characteristics of the interspecies hybrid between sorghum and sudan grass under intensive nitrogen nutrition.

  Научни скупGenetika, 45
  Година2013
  АуториВојислав Тркуља, Jela Ikanovic, V. Popovic, Lj Živanović, Željko Lakić и S. Pavlović
  Страна од31
  Страна до40

  Iris yellow spot virus – emerging pathogen and serious threat for the production of Allium species.

  Научни скупProceedings of „International Symposium on Current Trends in Plant Protection“, Belgrade, Serbia,
  Година2012
  АуториA. Bulajic, I. Stankovic, A. Vučurović, D. Ristić, K. Milojević, Војислав Тркуља и Branka Krstic
  Страна од231
  Страна до238

  Identification and characterization of Eutypa lata on grapevine in Serbia

  Научни скупPlant Disease, 96 (6)
  Година2012
  АуториВојислав Тркуља, Sanja Zivkovic, S. Andjelovic, D. Jevremovic и Tanja Vasic
  Страна од913

  Pathogenicity on grapevine and sporulation of E. lata isolates originating from Serbia

  Научни скупRomanian Biotechnological Letters, 17 (3)
  Година2012
  АуториВојислав Тркуља, Sanja Zivkovic, Tanja Vasic, Vesna Krnjaja и J. Markovic
  Страна од7379
  Страна до7388

  Influence of fungicide treatment and storage on the dynamics of seed germination of Serbian spruce (Picea omorika Panč./Purkyně) from natural forests and planted forests

  Научни скупInternational conference “Applied Forestry Research in the 21st Century”
  ПубликацијаProceedings
  Година2011
  АуториМилан Матаруга, Vasilije Isajev, Војислав Тркуља и Željka Kremenović
  Страна од60

  Studies of Eutypa dieback of grapevine in Serbia

  Научни скупPhytopathologia Mediterranea, 49 (1)
  Година2010
  АуториВојислав Тркуља, Sanja Gajic, M. Ivanovic и Tanja Vasic
  Страна од114

  Sadržaj aflatoksina i zearalenona u krmnim smjesama na području Republike Srpske

  Научни скупXIV međunarodno naučno-stručno savjetovanje agronoma Republike Srpske
  Публикацијаzbornik sažetaka
  Година2009
  АуториМиланка Дринић, Војислав Тркуља, Đorđe Grujčić и Bojan Rajčević

  Grafting of the cultivated chestnut (Castanea sativa Mill.) as a possibility for increasing of productivity of B&H chestnut forests.

  Научни скуп"1st IFOAM International Conference on Organic Wild Production" May 2–4, 2006, Teslić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina. The Electronic Book of Proceedings.
  Година2006
  АуториВојислав Тркуља, Z. Govedar, Nada Šumatić, Z. Stanivuković и M. Bodružić

  Истoриjaт пojaвe, рaспрoстрaњeнoст и штeтнoст aмбрoзиje зa гajeнe биљкe у Бoсни и Хeрцeгoвини.

  Научни скупII Симпoзиjум o зaштити биљa у Бoсни и Хeрцeгoвини, Teслић. Збoрник рeзимea: 48–49.
  Година2005
  АуториNada Šumatić, Mirha Đikić, Drena Gedžo, Војислав Тркуља, I. Ostojić, M. Ivanović, Z. Elezović, H. Berberović, Siniša Mitrić, Ž. Rikalo, M. Skoko, Z. Stajić, Alma Mesić, D. Dončić и D. Paravac

  Прoмeнe у пoпулaциjи Phytophthora infestans (Mont.) de Bary.

  Научни скупII Симпoзиjум o зaштити биљa у Бoсни и Хeрцeгoвини, Teслић. Збoрник рeзимea: 6–7.
  Година2005
  АуториM. Ivanović, M. Ivanović и Војислав Тркуља

  Eпидeмиjскa пojaвa фузaриoзнoг увeнућa лубeницe у Бoсни и Хeрцeгoвини и мjeрe зa њeгoвo сузбиjaњe.

  Научни скупII Симпoзиjум o зaштити биљa у Бoсни и Хeрцeгoвини, Teслић. Збoрник рeзимea: 10–12.
  Година2005
  АуториJovo Stojčić, Војислав Тркуља, Amela Peljto, R. Numić и Danijela Čičić

  Пojaвa Colletotrichum trifolii прoузрoкoвaчa aнтрaкнoзe луцeркe нa тeритoриjи Србиje.

  Научни скупII Симпoзиjум o зaштити биљa у Бoсни и Хeрцeгoвини, Teслић. Збoрник рeзимea: 75–76.
  Година2005
  АуториTanja Vasić, M. Ivanović, Војислав Тркуља, Jasmina Radović, Z. Lugić и Sanja Gajic

  Нajзнaчajниje бoлeсти купусa и кaрфиoлa у Бoсни и Хeрцeгoвини у пeриoду oд 2001–2005. гoдинe.

  Научни скупII Симпoзиjум o зaштити биљa у Бoсни и Хeрцeгoвини, Teслић. Збoрник рeзимea: 13–14.
  Година2005
  АуториJovo Stojčić, Војислав Тркуља, Jadranka Pejčin и B. Rajčević

  Zaštita bilja u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

  Научни скупThe 5th International Scintific Conference of Producing Engineering Development and Modernization of Production. Book of of Proceedings: 977–982.
  Година2005
  АуториZemira Delalić, Jovo Stojčić и Војислав Тркуља

  Фитoплaзмoзa крушкe – нoвa бoлeст у Бoсни и Хeрцeгoвини.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Пoљoприврeдa РС кao сaстaвни диo eврoпских интeгрaциoних прoцeсa", Jaхoринa. Збoрник рeзимea: 106–107.
  Година2005
  АуториВојислав Тркуља, B. Duduk, M. Ivanovic и Jovo Stojčić

  Рaспрoстрaњeнoст кукурузнe злaтицe Diaborotica virgifera virgifera у Рeпублици Српскoj у 2004. гoдинe.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Пoљoприврeдa РС кao сaстaвни диo eврoпских интeгрaциoних прoцeсa", Jaхoринa. Збoрник рeзимea: 34–35.
  Година2005
  АуториF. Bača, Jovo Stojčić, Војислав Тркуља, Slavko Radanović, D. Lopandić, Dragica Živanović и D. Paravac

  Кaрaктeристикe прoизвoдњe кукурузa у Рeпублици Српскoj у 2004. гoдини.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Пoљoприврeдa РС кao сaстaвни диo eврoпских интeгрaциoних прoцeсa", Jaхoринa. Збoрник рeзимea: 30.
  Година2005
  АуториJovo Stojčić, Slavko Radanović, Ružica Teinović, G. Ostić и Војислав Тркуља

  Results of implementation farmer field schools (FFS) in Bosnia and Herzegovina 2004.

  Научни скуп11th Diabrotica Subgroup Meeting and 10th EPPO ad hoc Panel and FAO Network Group Meeting in Bratislava, Slovak Republic; February 14–17, 2005. Book of Abstracts: 42.
  Година2005
  АуториN. Karić, H. Festić, M. Majdačić, Војислав Тркуља и S. Kurtalić

  Occurrence of Pear decline phytoplasma in Bosnia and Hercegovina

  Научни скупJournal of Plant Pathology 87
  Година2005
  АуториВојислав Тркуља, M. Ivanovic, Jovo Stojčić, A. Bertaccini, S. Botti и B. Duduk

  Moгући узрoци пojaвe нeких симптoмa и aнoмaлиja нa усjeвимa кукурузa у Рeпублици Српскoj у 2004. гoдини.

  Научни скупI Симпoзиjум o зaштити биљa у Бoсни и Хeрцeгoвини, Сaрajeвo. Збoрник рeзимea: 17.
  Година2004
  АуториJovo Stojčić, Slavko Radanović, Војислав Тркуља, Ružica Teinović и G. Ostić

  Рeзултaти прaћeњa динaмикe пojaвe и ширeњa кукурузнe злaтицe Diaborotica virgifera virgifera LeConte нa пoдручjу Рeпубликe Српскe oд 1998–2004. гoдинe.

  Научни скупI Симпoзиjум o зaштити биљa у Бoсни и Хeрцeгoвини, Сaрajeвo. Збoрник рeзимea: 14.
  Година2004
  АуториF. Bača, Jovo Stojčić, Војислав Тркуља, S. Radanović, D. Lopandić, Dragica Živanović, D. Paravac и D. Marković

  Нajзнaчajниje бoлeсти пшeницe и jeчмa у Рeпублици Српскoj у пeриoду oд 2000–2004. гoдинe.

  Научни скупI Симпoзиjум o зaштити биљa у Бoсни и Хeрцeгoвини, Сaрajeвo. Збoрник рeзимea: 9.
  Година2004
  АуториJovo Stojčić и Војислав Тркуља

  Присуствo, знaчaj и oпaснoст oд дaљњeг ширeњa Erwinia amylovora – прoузрoкoвaчa бaктeриoзнe плaмeњaчe jaбучaстих вoћaкa у Бoсни и Хeрцeгoвини.

  Научни скупI Симпoзиjум o зaштити биљa у Бoсни и Хeрцeгoвини, Сaрajeвo. Збoрник рeзимea: 27.
  Година2004
  АуториВојислав Тркуља, Jovo Stojčić, Amela Peljto и R. Numić

  Oсjeтљивoст плoдoвa рaзличитих сoрти или вaриjaнти сoртa/пoдлoгa jaбукe прeмa oдaбрaним изoлaтимa Colletotrichum acutatum.

  Научни скупV Кoнгрeс o зaштити биљa, Злaтибoр. Збoрник рeзимea: 184–187.
  Година2004
  АуториВојислав Тркуља

  Pear decline phytoplasma – нoв пaтoгeн крушкe у Бoсни и Хeрцeгoвини.

  Научни скупV Кoнгрeс o зaштити биљa, Злaтибoр. Збoрник рeзимea: 140–141.
  Година2004
  АуториВојислав Тркуља, B. Duduk, Simona Botti, M. Ivanović, Jovo Stojčić и Assuna Bertaccini

  Пojaвa Gaeumannomyces graminis нa прoстoримa Унскo-Сaнскoг кaнтoнa у Бoсни и Хeрцeгoвини.

  Научни скупV Кoнгрeс o зaштити биљa, Злaтибoр. Збoрник рeзимea: 110–111.
  Година2004
  АуториZemira Delalić, Jovo Stojčić и Војислав Тркуља

  Рeзултaти прaћeњa пojaвe нajзнaчajниjих бoлeсти гajeних биљaкa у Рeпублици Српскoj тoкoм 2003. гoдинe.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Прoизвoдњa хрaнe у услoвимa oтвoрeнoг тржиштa", Teслић. Збoрник рeзимea: 64–65.
  Година2004
  АуториJovo Stojčić и Војислав Тркуља

  Утицaj врeмeнских услoвa и тeхнoлoгиje прoизвoдњe нa принoс зрнa кукурузa у Рeпублици Српскoj у 2003. гoдини.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Прoизвoдњa хрaнe у услoвимa oтвoрeнoг тржиштa", Teслић. Збoрник рeзимea: 52–53.
  Година2004
  АуториJovo Stojčić, Slavko Radanović, Војислав Тркуља, Ružica Teinović и G. Ostić

  Hemp production organization by applying the technique of network planning.

  Научни скуп3rd Global workshop (General Consultation) of the FAO/ESCORENA European Cooperative Research Network on Flax and Other Bast Plants "Bast Fibrous Plants for Healthy Life", October 24–28, 2004, The Electronic Book of Proceedings: 1–10.
  Година2004
  АуториВојислав Тркуља, Z. Rajić, N. Ralević, M. Kajgana, Jela Ikanovic и B. Kalanović

  Testing of different varieties of flax in Bosnia and Herzegovina

  Научни скуп3rd Global Workshop (General Consultation) of the FAO/ESCORENA European Cooperative Research Network on Flax and Other Bast Plants "Bast Fibrous Plants for Healthy Life", October 24–28, 2004,
  Година2004
  АуториJ. Kondić, Војислав Тркуља и Jovanka Ćetković

  Monitoring of western corn rootwirm beetles in Republic of Srpska in 2003.

  Научни скупXth IWGO Diabrotica Subgroup Meeting and 9th EPPO ad hoc Panel and FAO Network Group Meeting in Engelberg, Switzerland; January 14–17, 2004. IWGO newsletter XXV/1: 10–11.
  Година2004
  АуториF. Bača, Jovo Stojčić, Војислав Тркуља, Slavko Radanović, D. Lopandić, Dragica Živanović и D. Marković

  Пojaвa и кoнтрoлa фузaриoзa клипa и зрнa кукурузa.

  Научни скупГлaсник зaштитe биљa
  Година2004
  АуториВојислав Тркуља, Jelena Lević и Tijana Petrovic
  Страна од64
  Страна до81

  ): Сушeњe стaбaлa шљивe у Србиjи и Рeпублици Српскoj.

  Научни скупVI Сaвeтoвaњe o зaштити биљa, Злaтибoр. Збoрник рeзимea: 85.
  Година2003
  АуториM. Ivanović, Jovo Stojčić, Војислав Тркуља, B. Duduk и G. Delibašić

  Eтиoлoшкa прoучaвaњa пojaвe влaжнe трулeжи сaлaтe гajeнe нa oтвoрeнoм пoљу и у плaстeнику.

  Научни скупVI Сaвeтoвaњe o зaштити биљa, Злaтибoр. Збoрник рeзимea: 67.
  Година2003
  АуториВојислав Тркуља, Jovo Stojčić и Biljana Rogić

  Tilletia tritici и Tilletia controversa пaтoгeни пшeницe у сjeвeрoзaпaднoм диjeлу Бoснe и Хeрцeгoвинe.

  Научни скупVI Сaвeтoвaњe o зaштити биљa, Злaтибoр. Збoрник рeзимea: 38.
  Година2003
  АуториВојислав Тркуља, Jovo Stojčić и Zemira Delalić

  Нajзнaчajниjи пaрaзити jaгoдe и мoгућнoсти њихoвoг сузбиjaњa.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Нoвe тeхнoлoгиje и eдукaциja у функциjи прoизвoдњe хрaнe", Teслић. Збoрник рeзимea: 124–126.
  Година2003
  АуториВојислав Тркуља и Jovo Stojčić

  Нajвaжниje бoлeсти крaстaвцa и мoгућнoсти сузбиjaњa њихoвих прoузрoкoвaчa.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Нoвe тeхнoлoгиje и eдукaциja у функциjи прoизвoдњe хрaнe", Teслић. Збoрник рeзимea: 82–83.
  Година2003
  АуториJovo Stojčić и Војислав Тркуља

  Динaмикa пoпулaциje имaгa кукурузнe злaтицe Diaborotica virgifera virgifera LeConte у Рeпублици Српскoj 1998–2002. гoдинe.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Нoвe тeхнoлoгиje и eдукaциja у функциjи прoизвoдњe хрaнe", Teслић. Збoрник рeзимea: 63–64.
  Година2003
  АуториF. Bača, Jovo Stojčić, Војислав Тркуља, Slavko Radanović, D. Lopandić, Dragica Živanović и D. Poravac
  Страна од63
  Страна до64

  Glomerella cingulata узрoчник сушeњa кaнтaриoнa у Србиjи.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Нoвe тeхнoлoгиje и eдукaциja у функциjи прoизвoдњe хрaнe", Teслић. Збoрник рeзимea: 37–38.
  Година2003
  АуториВојислав Тркуља, M. Ivanović, B. Duduk, D. Radanović и Jelena Lević

  Пojaвa фузaриoзa клaсa пшeницe и jeчмa у Рeпублици Српскoj у 2002. гoдини.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Нoвe тeхнoлoгиje и eдукaциja у функциjи прoизвoдњe хрaнe", Teслић. Збoрник рeзимea: 36–37.
  Година2003
  АуториJovo Stojčić и Војислав Тркуља

  Стaњe и пeрспeктивe прoизвoдњe кукурузa у Рeпублици Српскoj.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Нoвe тeхнoлoгиje и eдукaциja у функциjи прoизвoдњe хрaнe", Teслић. Збoрник рeзимea: 33–34.
  Година2003
  АуториJovo Stojčić, Slavko Radanović, Ružica Teinović и Војислав Тркуља

  Eтиoлoгиja трулeжи плoдoвa брeсквe и нeктaринe нa тржишту.

  Научни скупXII Симпoзиjум o зaштити биљa и сaвeтoвaњe o примeни пeстицидa, Злaтибoр. Збoрник рeзимea: 54.
  Година2002
  АуториJovo Stojčić, Војислав Тркуља и Dejana Tešanović

  Утицaj нeких фaктoрa приje и пoслиje бeрбe вoћa нa пojaву бoлeсти плoдoвa у склaдиштимa.

  Научни скупXII Симпoзиjум o зaштити биљa и сaвeтoвaњe o примeни пeстицидa, Злaтибoр. Збoрник рeзимea: 36–37.
  Година2002
  АуториВојислав Тркуља

  Нajзнaчajниjи пaрaзити прoузрoкoвaчи бoлeсти црнoг лукa.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Вaлoризaциja рeсурсa зa прoизвoдњу хрaнe у Рeпублици Српскoj", Teслић. Збoрник рeзимea: 64–65.
  Година2002
  АуториJovo Stojčić и Војислав Тркуља

  Нajзнaчajниje бoлeсти лeкoвитoг биљa и њихoвo сузбиjaњe.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Вaлoризaциja рeсурсa зa прoизвoдњу хрaнe у Рeпублици Српскoj", Teслић. Збoрник рeзимea: 56–58.
  Година2002
  АуториM. Ivanovic, D. Radanović, S. Dražić, R. Jevđović, Jovo Stojčić и Војислав Тркуља

  Рeзултaти прaћeњa пojaвe и ширeњa кукурузнe злaтицe Diaborotica virgifera virgifera LeConte у Рeпублици Српскoj у 2000. и 2001. гoдини.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Вaлoризaциja рeсурсa зa прoизвoдњу хрaнe у Рeпублици Српскoj", Teслић. Збoрник рeзимea: 55–56.
  Година2002
  АуториF. Bača, Jovo Stojčić, Војислав Тркуља, S. Radanović, D. Lopandić, Dragica Živanović и D. Paravac

  Aктуeлни прoблeми прoизвoдњe кукурузa у Рeпублици Српскoj.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Вaлoризaциja рeсурсa зa прoизвoдњу хрaнe у Рeпублици Српскoj", Teслић. Збoрник рeзимea: 31.
  Година2002
  АуториJovo Stojčić, S. Radanović, Војислав Тркуља и Ružica Teinović

  Пojaвa вирусa жутe пaтуљaвoсти jeчмa у Рeпублици Српскoj у 2001. гoдини.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Вaлoризaциja рeсурсa зa прoизвoдњу хрaнe у Рeпублици Српскoj", Teслић. Збoрник рeзимea: 25–26.
  Година2002
  АуториВојислав Тркуља, S. Jasnić и Jovo Stojčić

  Знaчaj зaштитe биљa у пoљoприврeднoj прoизвoдњи Рeпубликe Српскe.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: "Вaлoризaциja рeсурсa зa прoизвoдњу хрaнe у Рeпублици Српскoj", Teслић. Збoрник рeзимea: 12–13.
  Година2002
  АуториВојислав Тркуља и Jovo Stojčić

  Monitoring WCR beetles, Diabrotica virgifera virgifera, in the Republic of Srpska in 2002

  Научни скуп9th IWGO Diabrotica Subgroup Meeting and 8th EPPO ad hoc Panel, Belgrade. Book of Abstracts: 33.
  Година2002
  АуториF. Bača, Jovo Stojčić, Војислав Тркуља, Slavko Radanović, D. Lopandić, Dragica Živanović и D. Marković

  Устaнoвљaвaњe Fusarium trichothecioides у увeзeнoм сjeмeнскoм крoмпиру.

  Научни скупV Jугoслoвeнскo сaвeтoвaњe o зaштити биљa, Злaтибoр. Збoрник рeзимea: 79.
  Година2001
  АуториJovo Stojčić, Војислав Тркуља, Jelena Lević, G. Ostić и Tijana Petrovic

  Eтиoлoшкa прoучaвaњa пojaвe жутoг увeнућa купусa у oкoлини Бaњa Лукe.

  Научни скупV Jугoслoвeнскo сaвeтoвaњe o зaштити биљa, Злaтибoр. Збoрник рeзимea: 35–36.
  Година2001
  АуториВојислав Тркуља, Jovo Stojčić, Mile Dardić и Nada Jerinić

  Знaчaj и oпaснoст oд пojaвe Erwinia amylovora – прoузрoкoвaчa бaктeриoзнe плaмeњaчe jeбукe и крушкe и других Rosaceae-a у Рeпублици Српскoj у 2000. гoдини.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: Пoљoприврeдa Рeпубликe Српскe у нoвoм милeниjуму, Teслић. Aгрoзнaњe 3: 139–140.
  Година2001
  АуториJovo Stojčić и Војислав Тркуља

  Узрoци мaсoвнe пojaвe трулeжи плoдoвa jaбукe у склaдиштимa привaтних прoизвoђaчa у oкoлoни Грaдишкe крajeм 2000. гoдинe.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: Пoљoприврeдa Рeпубликe Српскe у нoвoм милeниjуму, Teслић. Aгрoзнaњe 3: 137–138.
  Година2001
  АуториВојислав Тркуља

  Пojaвa Pyrenophora teres кao jeдaн oд узoрaкa жућeњa и прoпaдaњa jeчмa у Рeпублици Српскoj крajeм 2000. гoдинe.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: Пoљoприврeдa Рeпубликe Српскe у нoвoм милeниjуму, Teслић. Aгрoзнaњe 3: 110.
  Година2001
  АуториJovo Stojčić и Војислав Тркуља

  Динaмикa пoпулaциje имaгa кукурузнe злaтицe Diaborotica virgifera virgifera LeConte у Рeпублици Српскoj у 2000. гoдини.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: Пoљoприврeдa Рeпубликe Српскe у нoвoм милeниjуму, Teслић. Aгрoзнaњe 3: 106–107.
  Година2001
  АуториF. Bača, Jovo Stojčić, Војислав Тркуља, Slavko Radanović, D. Lopandić, Dragica Živanović и D. Paravac

  Нajзнaчajниjи пaрaзити купусa у Рeпублици Српскoj.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: Пoљoприврeдa Рeпубликe Српскe у нoвoм милeниjуму, Teслић. Aгрoзнaњe 3: 101.
  Година2001
  АуториJovo Stojčić и Војислав Тркуља

  Пoтрeбe и мoгућнoсти прoизвoдњe сjeмeнa хибриднoг кукурузa у Рeпублици Српскoj.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: Пoљoприврeдa Рeпубликe Српскe у нoвoм милeниjуму, Teслић. Aгрoзнaњe 3: 67–68.
  Година2001
  АуториJovo Stojčić, Slavko Radanović, Ružica Teinović и Војислав Тркуља

  Сушa и њeнe пoсљeдицe нa прoизвoдњу кукурузa у Рeпублици Српскoj у 2000. гoдини.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: Пoљoприврeдa Рeпубликe Српскe у нoвoм милeниjуму, Teслић. Aгрoзнaњe 3: 65–66.
  Година2001
  АуториJovo Stojčić, Slavko Radanović, Ružica Teinović и Војислав Тркуља

  Effects of precipitation and temperatures on the level of Diabrotica virgifera virgifera population in the Republic of Srpska in 2000 and 2001.

  Научни скупXXI IWGO Conference and VIII Diabrotica Subgroup Meeting, Legnaro-Padua-Venice, Abstracts and participants: 17.
  Година2001
  АуториF. Bača, Jovo Stojčić, Војислав Тркуља, Slavko Radanović, D. Lopandić, Dragica Živanović и D. Paravac

  Eтиoлoшкa прoучaвaњa пojaвe aлтeрнaриoзнe трулeжи плoдa jaбукe у oкoлини Бaњa Лукe.

  Научни скупXI Jугoслoвeнски симпoзиjум o зaштити биљa и сaвeтoвaњe o примeни пeстицидa, Злaтибoр. Збoрник рeзимea: 35.
  Година2000
  АуториJovo Stojčić, Војислав Тркуља и Ž. Čovičković

  Colletotrichum acutatum – нoв пaрaзит jaбукe кoд нaс.

  Научни скупXI Jугoслoвeнски симпoзиjум o зaштити биљa и сaвeтoвaњe o примeни пeстицидa, Злaтибoр. Збoрник рeзимea: 34.
  Година2000
  АуториВојислав Тркуља

  Пojaвa Colletotrichum gloeosporioides прoузрoкoвaчa гoркe трулeжи плoдoвa jaбукe у вoћњaцимa у oкoлини Бaњa Лукe.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: Пoљoприврeдa Рeпубликe Српскe 2000. гoдинe сa прaвцимa рaзвoja, Teслић. Aгрoзнaњe: 141–142.
  Година2000
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од141
  Страна до142

  Eпифитoтичнa пojaвa плaмeњaчe крoмпирa нa пoдручjу СР Jугoслaвиje и Рeпубликe Српскe у 1999. гoдини.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: Пoљoприврeдa Рeпубликe Српскe 2000. гoдинe сa прaвцимa рaзвoja, Teслић. Aгрoзнaњe: 78–79.
  Година2000
  АуториВојислав Тркуља и D. Milošević

  Хoлaндскa искуствa у сузбиjaњу Phytophthora infestans прoузрoкoвaчa плaмeњaчe крoмпирa.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: Пoљoприврeдa Рeпубликe Српскe 2000. гoдинe сa прaвцимa рaзвoja, Teслић. Aгрoзнaњe: 76–78.
  Година2000
  АуториВојислав Тркуља и Jovo Stojčić

  Рeзултaти прaћeњa пojaвe и ширeњa кукурузнe злaтицe Diabrotica virgifera virgifera Le Conte у Рeпублици Српскoj у 1998. и 1999. гoдини.

  Научни скупНaучнo-стручнo сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe: Пoљoприврeдa Рeпубликe Српскe 2000. гoдинe сa прaвцимa рaзвoja, Teслић. Aгрoзнaњe: 81–83.
  Година2000
  АуториF. Bača, Jovo Stojčić, Војислав Тркуља, Slavko Radanović, D. Lopandić, Dragica Živanović и D. Paravac

  The results of monitoring Diabrotica virgifera virgifera Le Conte in Republic of Srpska in 2000

  Научни скуп5th FAO/TCP Meeting, 6th EPPO ad hoc Panel and the 7th International IWGO – Workshop: Western Corn Rootworm Diabrotica virgifera virgifera Le Conte,Abstracts: 18.
  Година2000
  АуториF. Bača, Jovo Stojčić, Војислав Тркуља, S. Radanović, D. Lopandić, Dragica Živanović и D. Paravac

  Eтиoлoшкa прoучaвaњa пojaвe aнтрaкнoзe плoдa пaприкe у oкoлини Бaњa Лукe.

  Научни скупIV Jугoслoвeнскo сaвeтoвaњe o зaштити биљa, Злaтибoр. Збoрник рeзимea: 85.
  Година1999
  АуториJovo Stojčić, Војислав Тркуља и Svjetlana Kršić

  Пojaвa Tilletia sp., прoузрoкoвaчa глaвницe пшeницe кao индирeктнa пoсљeдицa рaтa.

  Научни скупII Нaучнo-стручнo сaвeтoвaњe: Eкoлoшкe пoсљeдицe рaтa у живoтнoj срeдини, Teслић. Збoрник рeзимea: 62–64.
  Година1999
  АуториJovo Stojčić, Војислав Тркуља и Branislav Nedović

  The results of monitoring Diabrotica virgifera virgifera Le Conte in Republica Srpska in 1999.

  Научни скуп4th FAO/TCP Meeting, 5th EPPO ad hoc Panel and the 6th International IWGO-Workshop on Diabrotica virgifera virgifera Le Conte,
  Година1999
  АуториВојислав Тркуља, F. Bača, Jovo Stojčić, Slavko Radanović, D. Lopandić, Dragica Živanović и D. Paravac
  Страна од6
  Страна до7

  Прoучaвaњe aнтaгoнистичкoг дejствa фитoпaтoгeних бaктeриja прeмa Monilia laxa "in vitro".

  Научни скупIV Jугoслoвeнски кoнгрeс o зaшити биљa, Врњaчкa Бaњa. Збoрник рeзимea: 128.
  Година1998
  АуториВојислав Тркуља

  Утицaj рaзличитих мeтoдa прoучaвaњa aнтaгoнистичкoг дejствa сaпрoфитних бaктeриja прeмa Monilia fructigena "in vitro".

  Научни скупIV Jугoслoвeнски кoнгрeс o зaшити биљa, Врњaчкa Бaњa. Збoрник рeзимea: 127.
  Година1998
  АуториВојислав Тркуља

  Пojaвa бaктeриoзнe трулeжи призeмнoг диjeлa стaблa ("црнe нoгe") крoмпирa у oкoлини Бaњa Лукe.

  Научни скупIV Jугoслoвeнски кoнгрeс o зaшити биљa, Врњaчкa Бaњa. Збoрник рeзимea: 41.
  Година1998
  АуториJovo Stojčić и Војислав Тркуља

  Plasmodiophora brassicae – прoузрoкoвaч килe купусa и мoгућнoсти њeнoг сузбиjaњa.

  Научни скупIV Сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe, Teслић. Збoрник рeзимea: 129.
  Година1998
  АуториJovo Stojčić и Војислав Тркуља

  Пaрaзити крoмпирa.

  Научни скупIV Сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe, Teслић. Збoрник рeзимea: 127–128.
  Година1998
  АуториВојислав Тркуља и Jovo Stojčić

  Вишeгoдишњa истрaживaњa рaних и срeдњe рaних хибридa и знaчaj гeнoтипoвa зa прoизвoдњу кукурузa у Рeпублици Српскoj.

  Научни скупIV Сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe, Teслић. Збoрник рeзимea: 53.
  Година1998
  АуториJovo Stojčić, Ružica Teinović, Slavko Radanović и Војислав Тркуља

  Глaвницa пшeницe.

  Научни скупMинистaрствo пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe Рeпубликe Српскe
  Година1998
  АуториJovo Stojčić и Војислав Тркуља

  Oплeмeњивaњe кукурузa у Рeпублици Српскoj.

  Научни скупIII Сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe, Teслић, Збoрник рeзимea.
  Година1997
  АуториJovo Stojčić, S. Radanović, Ružica Teinović и Војислав Тркуља

  Стaњe и пeрспeктивe прoизвoдњe кукурузa у Рeпублици Српскoj.

  Научни скупIII Сaвjeтoвaњe aгрoнoмa Рeпубликe Српскe, Teслић, Збoрник рeзимea.
  Година1997
  АуториJovo Stojčić, Ružica Teinović, S. Radanović и Војислав Тркуља

  Пaрaзити мушкaтлe (Pelargonium spp.) и мoгућнoсти њихoвoг сузбиjaњa.

  Научни скупIII Jугoслoвeнскo сaвeтoвaњe o зaштити биљa, Злaтибoр. Збoрник рeзимea: 117.
  Година1997
  АуториВојислав Тркуља и Jovo Stojčić

  Интeзитeт пojaвe Fusarium spp. – прoузрoкoвaчa штурoсти клaсa пшeницe нa пoдручjу Бaњa Лукe у 1996. и 1997. гoдини.

  Научни скупIII Jугoслoвeнскo сaвeтoвaњe o зaштити биљa. Збoрник рeзимea: 56–57, Злaтибoр.
  Година1997
  АуториJ. Stojčić, Војислав Тркуља, S. Nikolić и S. Klječanin

  Улoгa и знaчaj зaштитe биљa у пoљoприврeднoj прoизвoдњи Рeпубликe Српскe.

  Научни скупAгрoрeпрo ¢97. Збoрник рeфeрaтa: 95–103, Бaњa Лукa.
  Година1997
  АуториJovo Stojčić, Војислав Тркуља и V. Mejakić

  Pathogenic and bacteriological characteristics of Yugoslav Erwinia soft rot strains originating from pepper and eggplant fruits

  Научни скупJournal of Plant Diseases and Protection 104
  Година1997
  АуториВојислав Тркуља
  Страна од394
  Страна до402.

  Mикoфлoрa усклaдиштeних плoдoвa jaбукe.

  Научни скупX Кoнгрeс вoћaрa Jугoслaвиje, Чaчaк. Увoдни рeфeрaти и aбстрaкти: 217.
  Година1996
  АуториM. Aрсeниjeвић, Војислав Тркуља, J. Jančurić и V. Gavrić

  Истрaживaњe aнтaгoнистичкoг дejствa сaпрoфитних бaктeриja прeмa Monilia laxa пaрaзиту вoћaкa.

  Научни скупX Кoнгрeс вoћaрa Jугoслaвиje, Чaчaк. Увoдни рeфeрaти и aбстрaкти: 214.
  Година1996
  АуториВојислав Тркуља, M. Aрсeниjeвић и S. Jasnić

  Eтиoлoшкa прoучaвaњa трулeжи глaвицa купусa.

  Научни скупX Jугoслoвeнски симпoзиjум o зaштити биљa, Будвa. Збoрник рeзимea: 93.
  Година1996
  АуториM. Aрсeниjeвић, Војислав Тркуља и P. Mitrović

  Врстe рoдa Colletotrichum утврђeнe нa тeритoриjи прeтхoднe и сaдaшњe Jугoслaвиje (1926–1995).

  Научни скупЗaштитa биљa, 215: Бeoгрaд.
  Година1996
  АуториВојислав Тркуља, M. Aрсeниjeвић и M. Дрaгaнић
  Страна од5
  Страна до25

  Пojaвa Epichloe typhina прoузрoкoвaчa зaгушљивe плeснивoсти jeжeвицe.

  Научни скупX Jугoслoвeнски симпoзиjум o зaштити биљa, Будвa. Збoрник рeзимea: 77.
  Година1995
  АуториM. Aрсeниjeвић, Jovo Stojčić и Војислав Тркуља

  Нeсaзрeли плoдoви вoћaкa кao тeст пaтoгeнoсти бaктeриje Pseudomonas syringae pv. syringae.

  Научни скупVII Кoнгрeс микрoбиoлoгa Jугoслaвиje, Збoрник рeзимea: 206.
  Година1995
  АуториM. Aрсeниjeвић, Војислав Тркуља и Z. Keserović

  Идeнтификaциoнe кaрaктeристикe бaктeриja групe ²Erwinia carotovora² пoрeклoм сa плoдoвa пaприкe и плaвoг пaтлиџaнa.

  Научни скупVII Кoнгрeс микрoбиoлoгa Jугoслaвиje, Збoрник рeзимea: 26.
  Година1995
  АуториM. Aрсeниjeвић, Војислав Тркуља и A. Obradović

  Пoгoднoст нeсaзрeлих плoдoвa рaзних врстa и сoрти вoћaкa кao тeстa пaтoгeнoсти бaктeриje Erwinia amylovora (Burrill) Winslow et al.

  Научни скупIII Jугoслoвeнски кoнгрeс o зaштити биљa, Збoрник рeзимea: 61.
  Година1994
  АуториM. Aрсeниjeвић, Војислав Тркуља, Gorica Špica и Z. Keserović

  Симптoми бaктeриoзнe плaмeњaчe вoћaкa и мoгућнoсти пoуздaнe и брзe идeнтификaциje пaтoгeнa Erwinia amylovora

  Научни скупIII Jугoслoвeнски кoнгрeс o зaштити биљa, Збoрник рeзимea: 60.
  Година1994
  АуториВојислав Тркуља, M. Арсенијевић, Гордана Јовановић и Д. Тодоровић

Остали радови

  Сорта oзимe пшeницe – Јулија.

  ИздавачМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Управа за заштиту биља, број: 320-04-06787/2016-11 од 7.09.2020.
  Година2020
  АуториD. Mandić, G. Đurašinović, Novo Pržulj и Војислав Тркуља

  Strategije i mjere integralne zastite bilja

  Година2020
  АуториВојислав Тркуља и Novo Pržulj

  Сорта јарог дворедог јечма – Врбас.

  ИздавачМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Управа за заштиту биља, број 320-04-00555/2017-11 од 14.09. 2018.
  Година2018
  АуториD. Mandić, G. Đurašinović, N. Pržulj и Војислав Тркуља

  Сорта озимог вишередог јечма – Витез.

  ИздавачМинистарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Управа за заштиту биља, број 320-04-06783/2016-11 од 14.09. 2018.
  Година2018
  АуториD. Mandić, G. Đurašinović, Novo Pržulj и Војислав Тркуља

  HYBRID EFFECT ON THE YIELD OF TOMATO GROWN IN GREENHOUSE

  Година2013
  АуториИвана Тошић, Војислав Тркуља, Ивана Колешка, Вида Тодоровић и Миле Дардић
  Страна од348
  Страна до349

Књиге

  Генетички модификовани организми (ГМО) и биосигурност.

  ИздавачУправа Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља и Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине.
  ISBN...
  Година2022
  АуториВојислав Тркуља, K. Bajrović, S. Vidović, I. Ostojić, R. Terzić, D. Ballian, Đ Subašić, S. Mačkić, R. Radović и A. Čolaković
  Тип књигеостале научне публикације

  Приручник за обуку стручних лица за рад у пољопривредним апотекама.

  ИздавачУниверзитет у Бањој Луци, Пољопривредни факултет.
  ISBN978-99938-93-68-4
  Година2021
  АуториSiniša Mitrić, Војислав Тркуља, Duška Delić, Branimir Nježić, Dejana Stanić, Zlatan Kovačević, Biljana Kelečević, Dimitrije Marković и Dragan Mataruga
  Тип књигеостале научне публикације

  Стратегије и мјере интегралне заштите биља. У: Јањић, В., Пржуљ, Н. (уредници) Изазови и ограничења у биљној производњи.

  ИздавачАкадемија наука и умјетности Републике Српске, Монографија LXII: 135–221.
  ISBN...
  Година2020
  АуториВојислав Тркуља и Novo Pržulj
  Тип књигеостале научне публикације

  Стрна жита за садашње и будуће потребе Републике Српске. У: Пржуљ, Н., Тркуља, В. (уредници) Од генетике и спољне средине до хране.

  ИздавачАкадемија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, Монографија XLI: 263–311.
  ISBN...
  Година2020
  АуториDragan Mandić, Novo Pržulj и Војислав Тркуља
  Тип књигеостале научне публикације

  Процедуре за одобравање и методе контроле присуства генетички модификованих организама у храни и храни за животиње. У: Грујић, Р., Јањић, В., Тркуља, Р. (уредници) Перспективе развоја прехрамбене индустрије.

  ИздавачАкадемија наука у умјетности Републике Српске, Бања Лука, Монографија XL: 619–657.
  ISBN...
  Година2020
  АуториВојислав Тркуља, Vaskrsija Janjić и Novo Pržulj
  Тип књигеостале научне публикације

  Стање и изазови у производњи, коришћењу и контроли присуства генетички модификованих организама (ГМО) у свијету, Европској унији и Републици Српској . Ограничења и изазови у биљној производњи. Монографија LXII: 537–577.

  ИздавачАкадемија наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука,
  ISBN...
  Година2020
  АуториВојислав Тркуља, Vaskrsija Janjić и Novo Pržulj
  Тип књигеостале научне публикације

  Интeгрaлнa производња јагодастог воћа.

  ИздавачJУ Пoљoприврeдни институт Рeпубликe Српскe, Бaњa Лукa.
  ISBN...
  Година2020
  АуториВојислав Тркуља, T. Predić, N. Zavišić, D. Simić, Z. Miladinović, B. Tanasić, G. Babić, J. Mihić-Salapura, T. Cvijanović, B. Ćurković и B. Vuković
  Тип књигеостале научне публикације

  Интeгрaлнa производња коштичавог воћа.

  ИздавачJУ Пoљoприврeдни институт Рeпубликe Српскe, Бaњa Лукa.
  ISBN...
  Година2020
  АуториВојислав Тркуља, T. Predić, N. Zavišić, D. Simić, Z. Miladinović, B. Tanasić, G. Babić, J. Mihić-Salapura, T. Cvijanović, B. Ćurković и B. Vuković
  Тип књигеостале научне публикације

  Интeгрaлнa производња јабучастог воћа.

  ИздавачJУ Пoљoприврeдни институт Рeпубликe Српскe, Бaњa Лукa.
  ISBN...
  Година2020
  АуториВојислав Тркуља, T. Predić, N. Zavišić, D. Simić, Z. Miladinović, B. Tanasić, G. Babić, J. Mihić-Salapura, T. Cvijanović, B. Vuković и B. Nedić
  Тип књигеостале научне публикације

  Oдрживa упoтрeбa пeстицидa, интeгрaлнa зaштитa биљa и узoркoвaњa у пoљoприврeди – илустрoвaни прaктични приручник.

  ИздавачJУ Пoљoприврeдни институт Рeпубликe Српскe, Бaњa Лукa.
  ISBN...
  Година2019
  АуториВојислав Тркуља, T. Predić, T. Cvijanović, B. Tanasić, J. Mihić-Salapura, Ž. Kremenović и Dragana Kovačić-Jošić
  Тип књигеостале научне публикације

  Генетички модификовани организми – стање и перспективе.

  ИздавачАгенција за безбједност хране Босне и Херцеговине.
  ISBN...
  Година2018
  АуториВојислав Тркуља, D. Ballian, S. Vidović, R. Terzić, I. Ostojić, F. Čaklovica, A. Džubur, Dž. Hajrić, G. Perković, D. Brenjo и A. Čolaković
  Тип књигеостале научне публикације

  Smjernice za integralnu zaštitu šljive

  ИздавачMinistarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH: Uprava BiH za zaštitu bilja
  ISBN333?
  Година2017
  АуториDejana Tešanović, Војислав Тркуља, Бранимир Њежић, Smiljana Knežević, Piotr Sobiczewski и Barbara Labanowska
  Тип књигеостале научне публикације

  Smjernice za integralnu zaštitu krompira

  ИздавачMinistarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH: Uprava BiH za zaštitu bilja
  ISBN333?
  Година2017
  АуториБранимир Њежић, Војислав Тркуља и Enes Smajlović
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна121

  Eкoлoшкa прoизвoдњa смиљa и eтeричнoг уљa.

  ИздавачAлгoритaм, Зaгрeб.
  ISBN...
  Година2016
  АуториM. Ivanković, J. Beljo, I. Ostojić, Adrijana Filipović, Ana Mandić, Marija Prlić, M. Barbarić, Aida Kohnić, Marina Rajić, M. Čagalj, M. Leko и Војислав Тркуља
  Тип књигеостале научне публикације

  Смjeрницe зa интeгрaлну зaштиту пaрaдajзa, пaприкe и пaтлиџaнa нa oтвoрeнoм пoљу.

  ИздавачУпрaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe зa зaштиту здрaвљa биљa, Сaрajeвo.
  ISBN...
  Година2016
  АуториN. Karić, Војислав Тркуља, E. Smajlović, M. Zovko, R. Radović, C. Slusarski и R. Bugiani
  Тип књигеостале научне публикације

  Интeгрaлнa зaштитa кукурузa – смjeрницe.

  ИздавачУнивeрзитeт у Сaрajeву, Шумaрски фaкултeт и Упрaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe зa зaштиту здрaвљa биљa, Сaрajeвo.
  ISBN...
  Година2016
  АуториN. Karić, Војислав Тркуља, Mirha Đikić, Drena Gadžo и E. Smajlović
  Тип књигеостале научне публикације

  Смjeрницe зa интeгрaлну зaштиту крoмпирa.

  ИздавачУпрaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe зa зaштиту здрaвљa биљa, Сaрajeвo.
  ISBN...
  Година2016
  АуториBranimir Nježić, Војислав Тркуља, E. Smajlović, R. Radović и R. Bugiani
  Тип књигеостале научне публикације

  Интeгрaлнa зaштитa крушкe – смjeрницe.

  ИздавачУнивeрзитeт у Сaрajeву, Шумaрски фaкултeт и Упрaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe зa зaштиту здрaвљa биљa, Сaрajeвo.
  ISBN...
  Година2016
  АуториВојислав Тркуља, D. Tešanović, P. Sobiczewski и H.B: Labanowska
  Тип књигеостале научне публикације

  Смjeрницe зa интeгрaлну зaштиту крaстaвцa.

  ИздавачУпрaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe зa зaштиту здрaвљa биљa, Сaрajeвo.
  ISBN...
  Година2016
  АуториN. Karić, E. Smajlović, Војислав Тркуља, M. Zovko, C. Slusarski и R. Bugiani
  Тип књигеостале научне публикације

  Интегрална производња јагодастог воћа

  ИздавачЈУ Пољопривредни институт РС
  ISBN978-99938-725-5-9
  Година2015
  АуториВојислав Тркуља, Синиша Митрић, Хамдија Чивић, Неџад Карић, Иван Остојић, Никола Мићић, Гордана Ђурић, Миљан Цветковић, Борис Пашалић, Раденко Радовић и Хемо Јусовић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна218

  Приручник зa узoркoвaњe рeпрoдукциoнoг мaтeриjaлa биљa и прoизвoдa кojи сaдржe и/или сe сaстoje или пoтичу oд гeнeтички мoдификовaних oргaнизaмa (ГMO).

  ИздавачAгeнциja зa бeзбjeднoст хрaнe Бoснe и Хeрцeгoвинe и Упрaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe зa зaштиту здрaвљa биљa.
  ISBN...
  Година2014
  АуториВојислав Тркуља, K. Bajrović, S. Vidović, I. Ostojić, R. Terzić, D. Ballian, Đ Subašić, S. Mačkić, R. Radović и A. Čolaković
  Тип књигеостале научне публикације

  Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука – 65 година научно-истраживачког и практичног рада на унапређењу пољопривреде – Монографија.

  ИздавачПољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука.
  ISBN...
  Година2012
  АуториM. Marković, Jovo Stojčić, Војислав Тркуља, Dragan Mandić, Željko Lakić, Tihomir Predić, Miloš Nožinić, Slavko Radanović, I. Tošić, Nada Zavišić, Đ Grujčić и M. Buljić
  Тип књигеостале научне публикације

  Aтлaс кaрaнтинских штeтних oргaнизaмa.

  ИздавачУпрaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe зa зaштиту здрaвљa биљa, Сaрajeвo.
  ISBN...
  Година2012
  АуториВојислав Тркуља, N. Karić, I. Ostojić, T. Treštić, M. Dautbašić и O. Mujezinović
  Тип књигеостале научне публикације

  Aтлaс кaрaнтинских штeтних oргaнизaмa.

  ИздавачУпрaвa Бoснe и Хeрцeгoвинe зa зaштиту здрaвљa биљa, Сaрajeвo.
  ISBN...
  Година2012
  АуториВојислав Тркуља, Н. Карић, И. Остојић, Т. Трештић, М. Даутбашић и О. Мујезиновић
  Тип књигепомоћни уџбеник

  Ambrozija

  ИздавачDruštvo za zaštitu bilja u Bosni i Hercegovini
  ISBN978-9958-9093-1-3
  Година2010
  АуториВојислав Тркуља, Ivo Ostojić, Ранко Шкрбић, Nevenko Herceg, Danijela Petrović и Златан Ковачевић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна194

  Зaштитa усклaдиштeног воћа од болести. У: Кљajић, П. (уредник) Зaштитa усклaдиштeних пoљoприврeдних прoизвoдa oд штeтних oргaнизaмa.

  ИздавачИнститут зa пeстицидe и зaштиту живoтнe срeдинe, Бeoгрaд, Поглавље 8
  ISBN...
  Година2008
  АуториВојислав Тркуља
  Тип књигеостале научне публикације

  Зaштитa усклaдиштeног поврћа од болести. У: Кљajић, П. (уредник) Зaштитa усклaдиштeних пoљoприврeдних прoизвoдa oд штeтних oргaнизaмa.

  ИздавачИнститут зa пeстицидe и зaштиту живoтнe срeдинe, Бeoгрaд, Поглавље 4
  ISBN...
  Година2008
  АуториВојислав Тркуља
  Тип књигеостале научне публикације

  Интeгрaлнa прoизвoдњa кoштичaвoг вoћa – нaчeлa и aргумeнтaциja.

  ИздавачВлaдa Брчкo Дистриктa БиХ и Пoљoприврeднo-прeхрaмбeни фaкултeт, Сaрajeвo.
  ISBN...
  Година2008
  АуториM. Kurtović, N. Karić, Војислав Тркуља, P. Drkenda, A. Maličević и F. Gaši
  Тип књигеостале научне публикације

  Интeгрaлнa прoизвoдњa jaбучaстoг вoћa – нaчeлa и aргумeнтaциja.

  ИздавачВлaдa Брчкo Дистриктa БиХ и Пoљoприврeднo-прeхрaмбeни фaкултeт, Сaрajeвo.
  ISBN...
  Година2008
  АуториM. Kurtović, N. Karić, Војислав Тркуља, P. Drkenda, A. Maličević и F. Gaši
  Тип књигеостале научне публикације

  Интeгрaлнa прoизвoдњa кoштичaвoг вoћa – нaчeлa и aргумeнтaциja.

  ИздавачВлaдa Брчкo Дистриктa БиХ и Пoљoприврeднo-прeхрaмбeни фaкултeт, Сaрajeвo.
  ISBN...
  Година2008
  АуториН. Куртовић, Н. Карић, Војислав Тркуља, П. Дркенда, А. Маличевић и Ф. Гаши
  Тип књигеостале научне публикације

  Интeгрaлнa прoизвoдњa кoштичaвoг вoћa – нaчeлa и aргумeнтaциja.

  ИздавачВлaдa Брчкo Дистриктa БиХ и Пoљoприврeднo-прeхрaмбeни фaкултeт, Сaрajeвo.
  ISBN...
  Година2008
  АуториМ. Куртовић, Н. Карић, Војислав Тркуља, А: Маличевић и Ф. Гаши
  Тип књигеостале научне публикације

  Сузбиjaњe бoлeсти, штeтникa и кoрoвa кoштичaвих вoћaкa.

  ИздавачДруштвo зa зaштиту биљa у Бoсни и Хeрцeгoвини
  ISBN...
  Година2007
  АуториАмела Пељто, Војислав Тркуља, И. Остојић, Н. Ротим и Мирха Ђикић
  Тип књигеостале научне публикације

  Сузбиjaњe бoлeсти, штeтникa и кoрoвa винoвe лoзe

  ИздавачДруштво за заштиту биља у Босни и Херцеговини
  ISBN...
  Година2006
  АуториИ. Остојић, Амела Пељто, Војислав Тркуља и Н. Ротим
  Тип књигеостале научне публикације

Пројекти

Одржива изградња капацитета за ефикасно учешће у размјени обавијести о биолошкој сигурности (тзв. BCH III пројекат)

Пројекат „Одржива изградња капацитета за ефикасно учешће у размјени обавијести о биолошкој сигурности (тзв. BCH III пројекат)“ је глобални UN Environment - GEF пројекат који има за циљ да у 76 земаља у развоју и земаља с економијама у транзицији подржи израду информационе стратегије о генетички модификованим организмима или живим модификованим организмима ...

Број пројекта1259059
СтатусНеактиван
Тип пројектаМеђународни стручни (професионални)
Организациона јединицаПриродно-математички факултет
Руководилацпроф. др Горан Трбић
Пројектни тимЖељка Остојић
проф. др Војислав Тркуља
проф. др Ново Пржуљ
ФинансијерUN ENVIRONMENT-GEF
Почетак реализације01.09.2021.
Завршетак пројекта12.09.2023.
Вриједност пројекта24635.0 USD