Навигација

проф. др Валерија Шаула
редовни професор

Наставник - II-4
Правни факултет
051/339-061
локал161
Катедре
 • Правни факултет-Катедра за међународно право
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Међународно праворедовни професор 13. април 2009.

Предмети

Правни факултет

Академске студије другог циклуса
МС14ГСПГрађански судски поступак са међународним елементом
МС19ГСПМЕГрађански судски поступак са међународним елементом
Академске студије првог циклуса
ОС07МППМеђународно приватно право
Академске студије трећег циклуса
ДС19УЕМПУвод у европско међународно приватно и процесно право

Библиографија

Радови у часописима

  Reform of Private International Law in Countries Successors of the Former Yugoslavia-New Legal Challenges v. Legal Tradition

  DOI10.5937/zrpfns53-23699
  ЧасописЗборник радова Правног факултета Универзитета у Новом Саду
  Година2019
  АуториВалерија Шаула
  ВолуменLIII
  Број4
  Страна од1347
  Страна до1363
  Веб адресаhttp;//ebscohost.com, http://heionline.org, http://www.pf.uns.ac.rs

  Public Policy and its Role in Contemporary Circumstances

  DOI10.7251/GOD1941055S
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2019
  АуториВалерија Шаула
  Број41
  Страна од55
  Страна до70

  Могући проблеми у примјени међународних извора (међународног приватног) права

  DOI10.7251/PR5518521S
  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2018
  АуториВалерија Шаула
  Број55
  Страна од521
  Страна до539

  Реципроцитет као фактор (не) сарадње у међународном приватном праву

  DOI10.7251/PR5217059S
  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2017
  АуториВалерија Шаула
  Број52/2017
  Страна од59
  Страна до75

  Унификација колизионих норми о уговорима са међународним елементом-савремена кретања

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2012
  АуториВалерија Шаула
  Број33
  Страна од25
  Страна до39

  Примјена међународних уговора у пракси судова у Босни и Херцеговини-један позитиван примјер

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2012
  АуториВалерија Шаула
  Број34
  Страна од83
  Страна до100

  Да ли је дошло вријеме за доношење нових закона о међународном приватном праву у Босни и Херцеговини

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2011
  АуториВалерија Шаула
  Број33
  Страна од91
  Страна до101

  Реформа система заштите пред Европским судом за људска права

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2010
  АуториВалерија Шаула
  Број25
  Страна од61
  Страна до72

  Примјена европских стандарда у раду органа државне управе-Нова Европска конвенција о усвојењу дјеце

  ЧасописМОДЕРНА УПРАВА
  Година2010
  АуториВалерија Шаула
  Број3
  Страна од149
  Страна до156

  Унутрашњи сукоби закона у материји породичног права у Босни и Херцеговини

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2010
  АуториВалерија Шаула
  Број31/32
  Страна од49
  Страна до68

  Nove tendencije u praksi priznanja stranih sudskih odluka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

  ЧасописЗборник на Правниот факултет "Јустинијан Први" во Скопје, Македонија
  Година2009
  АуториВалерија Шаула
  Страна од184
  Страна до199

  Европски омбудсман-заштитник права грађана Европе на добру администрацију

  ЧасописМодерна управа, Агенција за државну управу Републике Српске, Бања Лука
  Година2008
  АуториВалерија Шаула
  Број1
  Страна од29
  Страна до36

  Судска сарадња у грађанском поступку у Европској унији-међународна надлежност и мјеродавно право у поступку развода брака

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2008
  АуториВалерија Шаула
  Број14
  Страна од445
  Страна до455

  Мјеродавно право за вануговорне обавезе-савремена кретања у комунитарном праву

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2007
  АуториВалерија Шаула
  Број30
  Страна од119
  Страна до132

  Прилог расправи о појму, предмету и методима регулисања међународног приватног права

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2007
  АуториВалерија Шаула
  Број41
  Страна од165
  Страна до180

  Notarijat u Bosni i Hercegovini iz perspektive međunarodnog privatnog prava

  ЧасописPravna misao, Sarajevo
  Година2006
  АуториВалерија Шаула
  Број1-2
  Страна од22
  Страна до34

  Европски суд за људска права-правци даљег развоја

  ЧасописАРХИВ ЗА ПРАВНЕ И ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ, Београд
  Година2006
  АуториВалерија Шаула
  Број3-4
  Страна од1975
  Страна до1996

  Право транссексуалаца на правно признање промјене пола-новости из праксе Европског суда за људска права

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2006
  АуториВалерија Шаула
  Број8
  Страна од575
  Страна до593

  Komunitarizacija kolizionih normi međunarodnog privatnog i procesnog prava

  ЧасописPravni savjetnik, Sarajevo
  Година2004
  АуториВалерија Шаула
  Број12
  Страна од77
  Страна до85

  Primjena stranog mjerodavnog prava-obaveza ili mogućnost

  ЧасописPravni savjetnik, Sarajevo
  Година2004
  АуториВалерија Шаула
  Број2
  Страна од65
  Страна до75

  Грађански судски поступак са међународним елементом у свјетлу новог Закона о парничном поступку Републике Српске

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2004
  АуториВалерија Шаула
  Број1
  Страна од461
  Страна до476

  Савремене тенденције у регулисању приватноправних односа и поступка са међународним елементом на примјеру Републике Словеније

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2003
  АуториВалерија Шаула
  Број1-4
  Страна од165
  Страна до178

  Evropska unija-uspješan primjer regionalne integracije

  ЧасописПравни живот
  Година2003
  АуториВалерија Шаула
  Број12
  Страна од543
  Страна до559

  Унапређење правне помоћи између земаља Савјета Европе-Конвенција о контактима са дјецом

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2002
  АуториВалерија Шаула
  БројXXVI
  Страна од187
  Страна до203

  Pravni položaj Savjeta Evrope

  ЧасописPravni savjetnik, Sarajevo
  Година2002
  АуториВалерија Шаула
  Број2
  Страна од85
  Страна до94

  Savremene tendencije u oblasti priznanja i izvršenja stranih sudskih odluka, sa posebnim osvrtom na teoriju i praksu u Republici Srpskoj

  ЧасописPravni savjetnik, Sarajevo
  Година2002
  АуториВалерија Шаула
  Број6
  Страна од98
  Страна до109

  Evropski sud za ljudska prava-Organizacija, nadležnost i postupak

  ЧасописPravna misao, Sarajevo
  Година2002
  АуториВалерија Шаула
  Број7-8
  Страна од10
  Страна до20

  Rimska (EEZ) konvencija o mjerodavnom pravu za ugovorne obaveze iz 1980. i kolizione norme Bosne i Hercegovine-sličnosti i razlike

  ЧасописPravni savjetnik, Sarajevo
  Година2001
  АуториВалерија Шаула
  Број10
  Страна од18
  Страна до24

  Достигнућа Хашке конференције за међународно приватно право у заштити дјеце-савремене тенденције

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2001
  АуториВалерија Шаула
  БројXXV
  Страна од255
  Страна до267

  Слобода приступа информацијама-један од основних принципа уједињене Европе

  ЧасописАрхив за правне и друштвене науке
  Година2001
  АуториВалерија Шаула
  Број4
  Страна од555
  Страна до572

  Заштита одраслих лица у приватно-правним односима са међународним елементом

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2001
  АуториВалерија Шаула
  Број1-4
  Страна од185
  Страна до195

  Европска конвенција о заштити људских права и основних слобода у Босни и Херцеговини

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1998
  АуториВалерија Шаула
  БројXXII
  Страна од157
  Страна до168

  Признање држава у међународном праву

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година1994
  АуториВалерија Шаула
  Број1
  Страна од111
  Страна до120

  Преглед рјешења Кубанског породичног закона

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1993
  АуториВалерија Шаула
  БројXVII-XIX
  Страна од223
  Страна до232

  Мјеродавно право за склапање брака са међународним елементом

  ЧасописГОДИШЊАК
  Година1992
  АуториВалерија Шаула
  БројXV, XVI
  Страна од261
  Страна до273

  Haška konvencija o mjerodavnom pravu za međunarodnu prodaju robe, 1986-Novi pokušaj unifikacije kolizionih normi

  ЧасописJugoslovenska revija za međunarodno pravo
  Година1990
  АуториВалерија Шаула
  Број1
  Страна од106
  Страна до118

  Nova Haška konvencija o mjerodavnom pravu za ugovore

  DOIYU ISSN 0350-9052
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1989
  АуториВалерија Шаула
  БројXIII
  Страна од49
  Страна до58

  Usvojenje-međunarodno privatno i interlokalno pravo u SFRJ

  DOIYU ISSN 0350-9052
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1988
  АуториВалерија Шаула
  БројXII
  Страна од65
  Страна до73

  Neki međunarodnopravni aspekti pojma vlasništva

  DOIYU ISSN 0350-9052
  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1986
  АуториВалерија Шаула
  БројX
  Страна од69
  Страна до81

Радови са скупова

  Private International Law in Practice of Notaries Public in Bosnia and Herzegovina

  Научни скупPrivate Law Reform in South East Europe, Liber Amicorum Christa Jessel-Holst
  ПубликацијаPrivate Law Reform in South East Europe-Liber Amicorum Christa jessel Holst, Faculty of Law, University of Belgrade
  Година2010
  АуториВалерија Шаула
  Страна од498
  Страна до515

  Развој међународног приватног права у региону-Извјештај за Босну и Херцеговину

  Научни скупVII Konferencija za međunarodno privatno pravo "Proširenje Evropskog pravosudnog prostora na države članice CEFTA"
  ПубликацијаЗборник радова са Седме конференције за међународно приватно право-Проширење Европског правосудног простора на државе чланице ЦЕФТА-, Правни факултет Универзитета у Новом Саду
  Година2010
  АуториВалерија Шаула
  Страна од129
  Страна до139

  Regionalna saradnja u oblasti građanskog sudskog postupka sa međunarodnim elementom u zakonodavstvu i praksi Republike Srpske

  Научни скупRegionalna saradnja u oblasti građanskog sudskog postupka sa međunarodnim elementom
  ПубликацијаЗборник радова са Међународне конференције "Регионална сарадња у области грађанског судског поступка са међународним елементом", Правни факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2009
  АуториВалерија Шаула
  Страна од158
  Страна до172

  Povodom jedne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine-Problem dostavljanja u inostranstvo kao uslov za priznanje presude stranog suda

  Научни скупMeđunarodno privatno pravo i zaštita stranih investitora
  ПубликацијаMeđunarodno privatno pravo i zaštita stranih investitora, Zbornik radova sa V konferencije o međunarodnom privatnom pravu, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore
  Година2008
  АуториВалерија Шаула
  Страна од205
  Страна до220

  Haška konferencija i međudržavno usvojenje

  Научни скупDržavljanstvo i međunarodno privatno pravo, Haške konvencije
  ПубликацијаZbornik radova sa III Konferencije o međunarodnom privatnom pravu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2007.
  Година2007
  АуториВалерија Шаула
  Страна од151
  Страна до171
  Веб адресаHaška konferencija, međudržavno usvojenje, zaštita djece, centralne vlasti

  Увођење институције Омбудсмана у правни систем Босне и Херцеговине и њен развој у периоду 1996-2003.

  Научни скупРепублика Српска-Петнаест година постојања и развоја
  ПубликацијаАкадемија наука и умјетности Републике Српске, Научни скупови, Књига XII, 2007. године
  Година2007
  АуториВалерија Шаула
  Страна од271
  Страна до289

  Haška konferencija i međudržavno usvojenje

  Научни скупDržavljanstvo i međunarodno privatno pravo, Haške konvencije
  ПубликацијаZbornik radova III Konferencije o međunarodnom privatnom pravu, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, 2005
  Година2005
  АуториВалерија Шаула
  Страна од151
  Страна до171

  Treba li mijenjati ugovorni statut u međunarodnom privatnom pravu Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji?

  Научни скупEvropski sodni prostor/European Judicial Area
  ПубликацијаZbornik prispevkov/Collection of Papers, Maribor
  Година2005
  АуториВалерија Шаула
  Страна од127
  Страна до140

  Unification of rules on some issues related to nationality within the Council of Europe and its reflections on the legislation of Bosnia and Herzegovina

  Научни скупДвадест година Закона о међународном приватном праву
  ПубликацијаZbornik radova "Dvadeset godina Zakona o međunarodnom privatnom pravu"
  Година2003
  АуториВалерија Шаула
  Страна од199
  Страна до218

Остали радови

  Прилог расправи о пресуди Европског суда за људска права у предмету Сејдић и Финци против Босне и Херцеговине

  ИздавачАкадемија наука и умјетности Републике Српске (АНУРС)
  Година2010
  АуториВалерија Шаула
  Страна од27
  Страна до36

  Anerkennung auslandischer Gerichtsentscheidungen in Bosnien und Herzegowina, inbesondere in der Republika Srpska

  ИздавачGieseking Verlag, Bielefield
  Година2004
  АуториВалерија Шаула
  Страна од361
  Страна до367
  Веб адресаwww.iprax.de

  Насљеђивање са међународним елементом-савремене тенденције

  ИздавачУдружење судија и тужилаца Републике Српске
  Година2003
  АуториВалерија Шаула
  Страна од102
  Страна до113

  Хашка конференција за међународно приватно право

  ИздавачУдружење судија и тужилаца у Републици Српској
  Година2001
  АуториВалерија Шаула
  Страна од58
  Страна до68

Књиге

  Основи међународног приватног права Републике Српске-3. измијењено и допуњено издање

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-50-88-5
  Година2019
  АуториВалерија Шаула
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна459

  Основи међународног приватног права Републике Српске

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-50-50-2
  Година2011
  АуториВалерија Шаула
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна455

  Основи међународног грађанског процесног права Републике Српске

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-50-32-8
  Година2008
  АуториВалерија Шаула
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна298

  Основи међународног приватног права Републике Српске

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-50-30-4
  Година2008
  АуториВалерија Шаула
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна350

  Унификација колизионих норми о уговорним обавезама у оквиру Европске уније

  ИздавачНародна и универзитетска библиотека Републике Српске, Бања Лука
  ISBN99938-30-04-6
  Година2002
  АуториВалерија Шаула
  Тип књигенаучна књига
  Број страна238