Навигација

проф. др Синиша Суботић
ванредни професор

Наставник - II-4
Природно-математички факултет
051/322-780
Катедре
 • Филозофски факултет - Катедра за психологију
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Педагошка и школска психологијаванредни професор 28. октобар 2021.

Предмети

Филозофски факултет

Академске студије другог циклуса
МП22ПСПОПсихологија способности
МПС10ЕЗОЕвалуација знања и образовних исхода
МПС10ППППрактикум из педагошке психологије
МПС10ПСППсихологија способности
Академске студије првог циклуса
ОП22АВ1Академске вјештине 1
ПИППФЗФПрактикум из педагошке психологије
ПС1-ИПП3ИИстраживања у педагошкој психологији
ПС1-ПС22ОПсихометрија 2
ПСИ136-16Психологија
ПСИФЗФ-И1Психологија

Филолошки факултет

Академске студије првог циклуса
09СПСИХПсихологија
09ФПСИХПсихологија
12ЕПСИХПсихологија
12СПСИХПсихологија
ОФЛ16ПСИПсихологија

Природно-математички факултет

Академске студије другог циклуса
М18МНБ:ПЕНПсихологија ефикасне наставе (педагошка психологија)
Академске студије првог циклуса
1Ц07ФНС83Психологија
1Ц07ХНС469Педагошка психологија
1Ц09МНС83Психологија
1Ц10ТНС990Психологија 1
1Ц10ТНС992Психологија 2
1Ц13БНС83Психологија
1Ц13ГНС83Психологија
1Ц13ЕНС83Психологија
1Ц16ХНС83Психологија
1Ц18ТНС990Психологија 1
1Ц18ТНС992Психологија 2
1Ц19ФНС023Психологија
Први циклус
1Ц07БНС83Психологија

Библиографија

Радови у часописима

  Polne razlike u preferencijama prema osobinama idealnog partnera i uloga afektivne vezanosti

  DOIhttps://doi.org/10.19090/pp.2020.2.191-209
  ЧасописPrimenjena psihologija
  Година2020
  АуториДејан Кантар, Maрија Зотовић и Siniša Subotić
  Волумен13
  Број2
  Страна од191
  Страна до209

  Psychometric evaluation and short form development of the Balanced Inventory of Desirable Responding (BIDR-6)

  DOI10.2298/PSI1603263S
  ЧасописPSIHOLOGIJA
  Година2016
  АуториSiniša Subotić, Strahinja Dimitrijević и Сања Радетић-Ловрић
  Волумен49
  Број3
  Страна од263
  Страна до276
  Веб адресаhttp://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0048-57051603263S

Радови са скупова

  Students who struggle with school discipline: The importance of distressful life events.

  Научни скупCurrent Trends in Psychology/Savremeni trendovi u psihologiji/
  Година2021
  АуториСања Радетић-Ловрић, Ana Keleman, Lana Lugonja и Siniša Subotić
  Страна од226
  Страна до226
  Веб адресаhttp://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2019/978-86-6065-541-9

  Teacher burnout in online classes during the COVID-19 pandemic

  Научни скупSecond international congress of child and adolescence psychotherapy
  ПубликацијаSignificance and Possibilities of Psychosocial Support in the Protection of Children and Youth, Now and After the Covid-19 Pandemic
  Година2020
  АуториGordana Ružić, Ивана Зечевић и Синиша Суботић
  Страна од29
  Страна до30
  Веб адресаfile:///Users/ivanazecevic/Documents/Izbori/Ivana%20izbor%20u%20redovnog%20profesora/Book-of-Abstracts-2020%20BHIDAPA.pdf

  Psychometric validation of the ICAR Matrix Reasoning test.

  Научни скупEmpirijska istraživanja u psihologiji
  ПубликацијаProceedings of the XXVI scientific conference: Empirical studies in psychology
  Година2020
  АуториSiniša Subotić, Јована Баошић, Анђела Велимир, Марија Маленчић, Бојана Михајловић и Сања Радетић-Ловрић
  Страна од59
  Страна до63
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=59

  GPA, Personality, Intelligence, and Attitudes Towards Science as Correlates of Scientific Misconceptions Amongst University Students

  Научни скупЕмпиријска истраживања у психологији
  ПубликацијаPROCEEDINGS OF THE XXVI SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Година2020
  АуториСиниша Суботић, Дејан Кантар, Милана Дамјенић, Ивана Зечевић, Јована Баошић и Јелена Блажевић
  Страна од63
  Страна до66
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=63

  Corporal Punishment in Childhood and Aggressiveness as Predictors of the Corporal Punishment Approval

  Научни скупЕмпиријска истраживања у психологији
  ПубликацијаPROCEEDINGS OF THE XXVI SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Година2020
  АуториДејан Кантар, Синиша Суботић, Марија Зотовић, Ана Генц и Ивана Зечевић
  Страна од83
  Страна до85
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2021/04/EIP2020_conf_proceedings.pdf#page=83

  Израженост различитих категорија животних стресора код ученика завршних разреда основне и средње школе

  Научни скупБањалучки новембарски сусрети
  DOI10.7251/FLZB2001209S
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа Бањалучки новембарски сусрети 2019
  Година2019
  АуториSiniša Subotić и Сања Радетић-Ловрић
  Страна од209
  Страна до216
  Веб адресаhttps://ff.unibl.org/naucni-skupovi

  Trolley problem: Psychopathy or virtue?

  Научни скупEmpirijska istraživanja u psihologiji
  ПубликацијаProceedings of the XXV Scientific Conference: Empirical Studies in Psychology
  Година2019
  АуториAna Keleman, Lana Lugonja, Синиша Суботић и Страхиња Димитријевић
  Страна од35
  Страна до37
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/12/proceedings_EIP_2019.pdf

  Relationship between life stressors, depressiveness, and school achievement in late elementary and late high school students.

  Научни скупЕмпиријска истраживања у психологији
  ПубликацијаProceedings of the XXV scientific conference: Empirical studies in psychology
  Година2019
  АуториSiniša Subotić, Сања Радетић-Ловрић, Гајић Владан, Голубовић Александар и Дејан Сибинчић
  Страна од64
  Страна до67
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/10/proceedings_EIP_2019.pdf

  Izraženost različitih kategorija životnih stresora kod učenika završnih razreda osnovne i srednje škole

  Научни скупНаучни скуп Бањалучки новембарски сусрети
  DOI10.7251/FLZB2001209S
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа Бањалучки новембарски сусрети
  Година2019
  АуториСања Радетић-Ловрић и Siniša Subotić
  Страна од209
  Страна до2016
  Веб адресаhttps://ff.unibl.org/naucni-skupovi

  Factor Structure and Convergent Validity of the Creative Achievement Questionnaire (CAQ)

  Научни скупXXV Naučni skup Empirijska istraživanja u psihologiji
  ПубликацијаEmpirical studies in psychology
  Година2019
  АуториMaja Balta, Синиша Суботић и Милица Дробац Павићевић
  Страна од92
  Страна до94
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2019/12/proceedings_EIP_2019.pdf

  Evaluation of the Everyday Memory Questionnaire – Revised (EMQ-R)

  Научни скупЕмпиријска истраживања у психологији
  ПубликацијаEmpirical studies in psychology, Proceedings of the XXIV scientific conference
  Година2018
  АуториСоња Станчић, Страхиња Димитријевић и Синиша Суботић
  Страна од9
  Страна до11
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/EIP18-Zbornik-radova-u-celini.pdf

  Evaluation of the Everyday Memory Questionnaire – Revised (EMQ-R)

  Научни скупEmpirijska istraživanja u psihologiji
  ПубликацијаProceedings of the XXIV scientific conference
  Година2018
  АуториСоња Станчић, Страхиња Димитријевић и Синиша Суботић
  Страна од9
  Страна до11
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/EIP18-Zbornik-radova-u-celini.pdf

  The relationship of coping strategies with test anxiety and it`s recollection

  Научни скупNovembarski susreti
  DOI10.7251/FLZZB1901225S
  ПубликацијаFilozofski fakultet Banja Luka
  Година2018
  АуториСиниша Суботић и Нела Маринковић
  Страна од225
  Страна до237
  Веб адресаhttp://sinisasubotic.com/wp-content/uploads/2019/11/Subotic-S.-Marinkovic-N.-2018.-A-relationship-of-coping-strategies-with-test-anxiety-and-its-recollection.pdf

  Adverse childhood experiences and college achievement: The mediating role of depressiveness

  Научни скупEmpirijska istraživanja u psihologiji
  ПубликацијаPROCEEDINGS OF THE XXIV SCIENTIFIC CONFERENCE EMPIRICAL STUDIES IN PSYCHOLOGY
  Година2018
  АуториСиниша Суботић, Нела Маринковић и Ивана Зечевић
  Страна од47
  Страна до50
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/EIP18-Zbornik-radova-u-celini.pdf

  Almost every woman thinks she's „hotter“ than the average - differences of physical attractiveness between women and men

  Научни скупЕмпиријска истраживања у психологији
  Година2018
  АуториСиниша Суботић и Светлана Боројевић
  Страна од29
  Страна до32
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2016/06/EIP18-Zbornik-radova-u-celini.pdf

  Validacija MOPS inventara disfunkcionalnih roditeljskih stilova na srednjoškolskom uzorku

  Научни скупSavremeni trendovi u psihologiji
  Година2017
  АуториНела Маринковић, Јована Јанковски, Синиша Суботић и Ивана Зечевић
  Страна од179
  Страна до180
  Веб адресаhttp://digitalna.ff.uns.ac.rs/sadrzaj/2017/978-86-6065-434-4

  Трауматска искуства из дјетињства и социјално пожељно одговарање у анонимним електронским анкетама

  Научни скуп65. научно-стручни скуп - Конгрес психолога Србије
  ПубликацијаГлобализација и локализација психологије
  Година2017
  АуториДалибор Михољчић, Соња Станчић и Синиша Суботић
  Страна од72
  Страна до73
  Веб адресаhttp://dps.org.rs/images/65_Naucno-strucni_skup_psihologa_Srbije_-_Knjiga_rezimea.pdf

  Factor validity of the Meriden school climate survey - student version (MSCS-SV)

  Научни скупEmpirical studies in psychology
  DOI978-86-6427-088-5
  ПубликацијаEmpirical studies in psychology
  Година2017
  АуториNela Marinković, Ивана Зечевић и Siniša Subotić
  Страна од162
  Страна до168
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/10/Zbornik-EIP-2017.pdf

  A preliminary examination of the icar progressive matrices test of intelligence

  Научни скупEmpirical studies in psychology
  DOI978-86-6427-088-5
  ПубликацијаEmpirical studies in psychology
  Година2017
  АуториJovana Jankovski, Ивана Зечевић и Siniša Subotić
  Страна од152
  Страна до158
  Веб адресаhttp://empirijskaistrazivanja.org/wp-content/uploads/2017/10/Zbornik-EIP-2017.pdf

  Razlike u navođenju traumatskih iskustava iz djetinjstva između elektronskog i papir-olovka modaliteta anketiranja

  Научни скупOtvoreni dani psihologije
  Година2016
  АуториSiniša Subotić, Strahinja Dimitrijević и Сања Радетић-Ловрић
  Страна од85
  Страна до85

  Gender and chronotype differences in school achievement and satisfaction with school

  Научни скупTreći dani obrazovnih znanosti - Obrazovne promjene - Izazovi i očekivanja
  Година2016
  АуториСара Брковић, Siniša Subotić и Ивана Зечевић
  Веб адресаhttp://www.idi.hr/doz2016/DOZ_2016_knjiga_sazetaka.pdf

Остали радови

  Листа за систематизовање наставничких опсервација (верзија бр.2).

  ИздавачДруштво психолога РС
  ISSN/ISBN978-99976-924-1-2,
  Година2020
  АуториSiniša Subotić, Бранко Анђић, Сања Радетић Ловрић, Гордана Ружић и Олга Лола Нинковић

Књиге

  Socio-emocionalno učenje i kompetencije

  ИздавачGrafid d.o.o.
  ISBN978-99976-52-61-4
  Година2021
  АуториИвана Зечевић и Синиша Суботић
  Тип књигенаучна књига
  Број страна213