Навигација
Viber

Касиповић-Најважнији задатак имплементација новог закона о високом образовању

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци

Касиповић је, закључујући рад овог дводневног скупа, рекао да су у припреми два важна закона за ову област - о финансирању високог образовања и о платама, који би требало да обезбиједе бољу материјалну основу за рад факултета.

Он је навео да се Министарство обавезало да ће до половине маја донијети подзаконске акте релевантне за активности свих високошколских установа у РС у контексту регистрације или пререгистрације, о чему ће све ове установе добити прецизна упутства.

Ко прве непосредне задатке министар је навео да приоритетно морају бити договорени услови и извршене припреме за упис студената у наредну школску годину, наглашавајући да ће Министарство просвјете и културе, универзитети и факултети креирати уписну политику на основу интензивне сарадње са Заводом за запошљавање РС.

Касиповић је нагласио да су једнако важне све високошколске институције, како јавне, тако и приватне, али под условом њихове конкурентности.

Он је додао да универзитети и факултети у наредних десетак дана треба да доставе Министарсву своје ставове о терминима уписних рокова, као и листе кандидата за чланство у комисијама за лиценцирање.

Касиповић је нагласио да су учесници Конференције дали пуну подршку раду просвјетне инспекције и настојањима да се у плановима за Буџет за 2008. годину обезбиједе већа средства за подстицаје и развој високог образовања РС, уз истовремено тражење новог модела финансирања ове области.

Према његовим ријечима, на Конференцији су изнесени бројни конкретни и корисни приједлози и идеје који ће реформу високог образовања у РС, заједно са Министарством просвјете као сервисом укупног школства, одредити у позитивном правцу и у складу са најсавременијим европским и свјетским стандардима.

"Морамо се идентификовати и препознати и као државни чиновници у Министарству, и као професори на факултетима, и као научни радници, и преузети свако своје обавезе на овом важном питању какво је високо образовање и његова темељита реформа" - рекао је Касиповић.

Он је најавио да ће трећа Конференција о високом образовању бити одржана до краја године, када ће се анализирати шта је урађено у договореном реформском процесу и утврдити сљедећи задаци за наставак процеса реформе високог образовања у Српској.