Навигација
Viber

Јавни позив за избор најбољих пословних идеја „UNIBL Start – up 2008“

КонкурсиУниверзитет у Бањој Луци
Универзитет у Бањој Луци и Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа расписују:

Јавни позив
 за избор најбољих пословних идеја „UNIBL Start – up 2008“I

Такмичење за најбољу пословну идеју се спроводи у оквиру пројекта Универзитетског предузетничког центра, који је настао као резултат сарадње Универзитета у Бањој Луци и Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа.

II

Циљеви такмичења су:
 • ­ Пробудити предузетнички дух међу младим, образованим људима,
 • ­ Мотивисати студенте, почетнике и креативне појединце са иновативним и проведивим пословним идејама,
 • ­Обука о процесу стварања нових пословних могућности,
 • ­ Омогућити младим људима стварно покретање властитог посла.

III

На такмичење могу да се пријаве млади од 18 до 35 година који испуњавају један од сљедећих услова:
 1. Да су студенти додипломских студија на неком од факултета Универзитета у Бањој Луци,
 2. Да су студенти постдипломских студија на неком од факултета Универзитета у Бањој Луци,
 3. Да су завршили студиј на неком од факултета Универзитета у Бањој Луци након 01.01.2007. године.
Очекује се и охрабрује пријављивање и учешће тимова у којима је око једне идеје окупљено више особа. Све особе окупљене око једне идеје пожељно је да ту идеју пријаве као тим, како би се у наставку такмичења оцјењивали као један тим.
Један тим односно самостални подносилац може пријавити само једну пословну идеју. Иста особа не може бити члан два тима, нити истовремено пријавити идеју као самостални подносилац и бити члан једног тима.

IV

Идеја која се пријављује мора се односити на пословну идеју или замишљени концепт пословања који је могуће реализовати у канцеларијама Универзитетског предузетничког центра односно инкубационим јединицама Центра.
Пословна идеја може да се односи само на оне пословне дјелатности које, с обзиром на карактеристике просторија (канцеларије површине цца 20m2) и Центра, могу да се обављају у тим просторијама. У обзир дакле, не могу да дођу дјелатности као што су трговина, угоститељство и др.
Након завршетка процеса прикупљања идеја извршиће се селекција идеја за чију реализацију постоје услови у оквиру Центра и након тога ће се даље вршити евалуација тих идеја.

V
За учешће на јавном позиву потребно је доставити:
 1. Попуњен и потписан образац пријаве,
 2. Копију личне карте (важи за чланове тима и самосталне подносиоце),
 3. Потврда о статусу редовног/ванредног студента неког од факултета Универзитета у Бањој Луци,
 4. Копију дипломе са неког од факултета Универзитета у Бањој Луци, или копија увјерења о дипломирању (важи за чланове тима и самосталне подносиоце који су дипломирали након 01.01.2007. године).

VI

Фазе такмичења
:

Прва фаза такмичења започиње објавом јавног позива за избор најбољих пословних идеја у средствима јавног информисања. Након прикупљања и обраде пријава, извршиће се оцјена пристиглих пословних идеја и избор десет најбољих. У избор десет најбољих пословних идеја могу ући само оне идеје за чију реализацију постоје услови у оквиру инкубационих јединица Центра.

Друга фаза такмичења се састоји у едукацији десет учесника, чије су пословне идеје проглашене као најбоље, за израду пословног плана који ће на крају бити оцјењиван. Учесници ће у другој фази такмичења своје идеје детаљније разрадити и претворити их у пословне планове.
На крају друге фазе јавног позива, бирају се четири учесника који ће бити награђени.

VII

Награде:
У првој фази такмичења, биће изабрано десет учесника чије пословне идеје буду оцијењене као најбоље, а којима ће бити обезбијеђена обука за израду пословног плана.
У другој фази такмичења, између учесника из претходног става, биће изабрана четири учесника чији пословни планови буду оцијењени као најбољи, а којима ће бити додијељене награде које се састоје од:
 1. Бесплатно кориштење канцеларија у оквиру инкубационе јединице Центра у трајању од једне године,
 2. Финансирања трошкова регистрације предузећа,
 3. Бесплатног вођења пословних књига у трајању од једне године,
 4. Бесплатног правног савјетовања приликом регистрације предузећа,
 5. Бесплатно кориштење интернета у трајању од једне године,
 6. Кориштење телефона и телефакса,
 7. Промоције пословног субјекта путем интернет странице Универзитетског предузетничког центра.

VIII

Оцјену пристиглих пријава на такмичење вршиће Комисија за оцјену пословних идеја и пословних планова (Комисија) по унапријед утврђеним критеријима.
Комисија ће у првој фази такмичења изабрати десет пријава у којима су изложене најбоље пословне идеје.
У другој фази такмичења, Комисија изабрати четири најбоља пословна плана који ће бити награђени.Образац пријаве, заједно са потребном документацијом, доставити Републичкој агенцији за развој малих и средњих предузећа на адресу Вука Караџића 4/7, Бања Лука, у затвореној коверти са назнаком „Пријава на такмичење за избор најбољих пословних идеја – не отварати“.

Х

Рок за достављање захтјева је 60 дана од дана објављивања огласа.

ХI

Огласна документација, образац за пријаву, као и подаци о критеријима избора могу да се добију у просторијама Агенције или на сајтовима www.rars-msp.org и www.unibl.org
За све додатне информације можете да се обратите на телефон 051/247-627 или на E-пошта vladimirc@rars-msp.org.

Преузмите следеће фајлове:

UNIBL Start-up 2008 (.pdf)
Образац пријаве пословне идеје (.doc)
Критериј за оцјену пословне идеје (.pdf)
Флајер (.pdf)