Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Deana Girotto

ДокторатиМедицински факултет

На основи члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске" број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној дана 09.02.2013. године, донијело је одлуку број 18-3-97/2013 о именовању Комисије за оцјену прихватљивости теме и кандидата за израду докторске тезе мр. сци. мед Daana Girotto са насловом

„УЛОГА ДЕКОМПРЕСИЈСКЕ КРАНИЕКТОМИЈЕ У ЛИЈЕЧЕЊУ ТЕШКЕ ОЗЛИЈЕДЕ МОЗГА ПРАЋЕНЕ УНУТАР-ЛУБАЊСКИМ КРВАРЕЊЕМ".

Чланови Комисије за оцјену прихватљивости теме и кандидата су:
1. Проф. др Зоран Вујковић, ванредни професор, ужа научна област, Неурологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник комисије
2. Проф. др Владо Ђајић, ванредни професор, ужа научна област, Неурологија, Медицински факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
3. Проф. др Дарко Ледић, ванредни професор, ужа научна област, Неурохирургија, Медицински факултет Универзитета у Ријеци, члан

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Deana Girotto