Навигација
Viber

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Радмиле Арбутине

ДокторатиМедицински факултет

Одлуком Научно-наставног вијећа Медицинског факултета Универзитета Бања Лука, на сједници одржаној 4.6.2013. године одлуком број 8-3-379/2013 од 4.6.2013. године именована је Комисија за оцјену подобности теме

"Утицај ксеростомије као нуспојаве примјене антихипертензива на појаву и развој ерозивних промјена на зубима"

и кандидата мр сц. др стом. Радмиле Арбутина у саставу:
1. Др Александар Лазаревић, ванредни професор, ужа научна област Интерна медицина, Медицински факултет Универзитета у Бањалуци, предсједник
2. Др Божидар Павелић, редовни професор, ужа научна област болести зуба, Стоматолошки факултет Свеучилишта у Загребу, члан-ментор
3. Др Ивана Стојшин, доцент, ужа научна област Болести зуба, Медицински факултет Универзитета у Новом Саду, члан

Након детаљног прегледа пријаве докторске дисертације, биографије и библиографије кандидата мр Радмиле Арбутина Комисија Научно-наставном вијећу Медицинског факултета у Бања Луци и Сенату Универзитета у Бања Луци подноси

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Радмиле Арбутине