Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област "Површинска експлоатација минералних сировина"

Избори у звањаРударски факултет

На основу Одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци број 01/04-2.1477-17/13 од 31.05.2013. године о расписивању Конкурса за избор наставника за ужу научну област Површинска експлоатација минерланих сировина пријавио се један кандидат.

На основу детаљног прегледа и анализе достављених материјала, као и стечених законских услова (Закон о високом образовању, Службени гласник Републике Српске, број 73/10, 104/11 и Статут Универзитета у Бањалуци) Комисија сматра да кандидат испуњава Законом и Статутом прописане услове за избор те предлаже Наставно-научном већу Рударског факултета Универзитета у Бањалуци, да се доц др Владимир (Милан) Малбашић, дипл.инж.руд. изабере у звање ванредног професора за ужу научну област "Површинска експлоатација минералних сировина" на Рударском факултету Универзитета у Бањалуци.

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област "Површинска експлоатација минералних сировина"