Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера)

Избори у звањаПриродно-математички факултет

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу:

1. Др Гордана Павловић Лажетић, редовни професор, ужа научна област Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера) Математички факултет, Универзитет у Београду, предсједник
2. Др Илија Лаловић, доцент, ужа научна област Рачунарске науке, Природно-математички факултет, Универзитет у Београду, члан
3. Др Ненад Митић, ванредни професор, ужа научна област Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера), Математички факултет, Универзитет у Београду, члан


Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера) Марко Ђукановић