Навигација
Viber

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Нихада Омеровића

ДокторатиРударски факултет

На основу члана 32. Правилника о наставно-научном раду за стицања звања магистра и доктора наука, Наставно-научно вијеће Рударског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној дана 18.02.2014. године  донијело је Одлуку број: 21/3.59/14 о формирању комисије за оцјену урађене докторске дисертације кандидата мр. сци Нихада ОМЕРОВИЋА, под називом: „ОПТИМИЗАЦИЈА УСИТЊАВАЊА ЕРУПТИВНИХ АГРЕГАТА ПРИМЈЕНОМ САВРЕМЕНИХ РАЧУНАРСКИХ ТЕХНОЛОГИЈА”.

Састав комисије је следећи:
1. Др Надежда Ћалић, редовни професор, ужа научна област: Теоријски основи припреме минералних сировина, Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бањој Луци, председник,
2. Др Игор Миљановић, ванредни професор, ужа научна област: Рачунарство и системско инжењерство, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, члан,
3. Др Предраг Лазић, редовни професор, ужа научна област: Припрема минералних сировина, заштита животне средине и заштита на раду, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, члан.

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Нихада Омеровића