Навигација
Viber

Састанак са продеканима за научноистраживачки рад Универзитета у Бањој Луци

Наука и развојУниверзитет у Бањој Луци

Састанак проректора за научноистраживачки рад, проф. др Милана Матаруге, и продекана за НИР одржан је 12. јуна 2014. године у Свечаној сали Ректората са почетком у 13:00 часова.

Дневни ред састанка:

 1. Резултати анкете у вези Повеље и Кодекса истраживача

 2. Закључци са тематске сједнице Сената и проширеног колегијума на тему „Наука на Универзитету“

a. Стратегија развоја Универзитета у Бањој Луци

 3. Информациони систем у дијелу е-запослени

 4. Текућа питања

a. Научно стручни скуп „Студенти у сусрет науци“

b. Правилник о стандардима и нормативима

c. Препоруке са „инфо дана на тему Хоризонт 2020


На састанку је договорено да се Извјештај о спроведеној анкети у вези Повеље и Кодекса истраживача заједно са презентацијом проректора Матаруге достави свим продеканима на коментарисање, а да се усаглашена верзија Извјештаја презентује члановима Сената на усвајање.

Поред тога је договорено да продекани унесу своје библиографије у информациони систем, како би се утврдило да ли постоје неки пропусти и како би се исти отклонили.

Наредни састанак биће одржан крајем јуна или почетком јула.