Навигација
Viber

Информација са сједнице Проширеног колегијума одржане 07.10. 2014. године

Сједнице Проширени колегијумУниверзитет у Бањој Луци

На сједници Проширеног колегијума Универзитета у Бањој Луци одржаној 07. 10.2014. године, донесен је закључак да се радна варијанта Приједлога измјена и допуна Статута Универзитета у Бањој Луци упути наставно-научним вијећима факултета/Академије и Институту за генетичке ресурсе уз обавезу поменутих тијела организационих јединица Универзитета да у року од 15 дана радној групи доставе евентуалне примједбе и приједлоге.

Након разматрања примједби на Приједлог правилник о листи струковних, академских и научних звања, формирана је радна група која је добила задужење да до уторка, 14. 10. 2014, обједини приједлоге и сугестије пристигле са факултета, те да тај материјал упути деканима факултета/Академије и директору Инситута како би се до краја наредне седмице изјаснили да ли имају примједби на садржај, послије чега би тако обједињене примједбе Универзитета у Бањој Луци биле упућене ресорном министарству.

У вези са тачком дневног реда која се односила на упис студената на II циклус студија у школској 2014/2015. години, Проширени колегијум је донио сљедеће закључке: да, у циљу отклањања застоја у лиценцирању неколико студијских програма на другом циклусу, ректор Универзитета у току наредне седмице обави разговор са ресорним министром, да конкурс за упис студената на II циклус студија у школској 2014/2015. години у другом уписном року биде расписан наредне седмице, те да ће се о евентуалним измјенама у академском календару разговарати по окончању другог уписног рока.

На истој сједници је предочена Информација у вези са Правилником о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа, те је након опширне дискусије донесен закључак да се до краја новембра направи симулација примјене Правилника на свим организационим јединицама како би се дошло до одговора на питање која рјешења из Правилника су примјењива, а која не, односно да ли је потребно ићи са приједлогом измјена Правилника према ресорном министарству.

Након разматрања Приједлога Филолошког факултета за ослобађање трошкова штампања диплома за студенте Филолошког факултета који су имали штету у поплавама, чланови Проширеног колегијума су се усагласили да је рјешавање овог питања у надлежности факултета, те да би наведни трошкови требали бити покривани из добровољно прикупљених средстава по организационим јединицама, намијењених запосленим и студенетима погођеним поплавама.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/3630/uni-2.jpg