Навигација
Viber

Информација са 29. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 29. сједници одржаној 15.06.2015. разматрао је и усвојио Трошковника Универзитета у Бањој Луци за академску 2015/16. годину, који је претходно усаглашен са трошковником Универзитета у Источном Сарајеву.

Управни одбор је на истој сједници донио одлуку да на оним студијским програмима Универзитета у Бањој Луци на којима Влада РС није одобрила упис студената на терет буџета РС, по пет првих студената на ранг листама буде ослобођено плаћања школарине у академској 2015/2016 години на терет властитих средстава Универзитета.

Ријеч је о сљедећим студијским програмима:
-  Новинарство и комуникологија; Политикологија ( на Факултету политичких наука)
- Географија; Екологија и заштита животне средине (на Природно-математичком факултету)
- Спорт; Општи наставнички смјер ( на Факултету физичког васпитања и спорта)

Такође, донесено је више одлука о покретању поступка јавне набавке и рјешења о именовању комисија за јавне набавке, и то:
-радова на изградњи вањског уређења објекта Четвртог павиљона за смјештај студената у склопу Универзитетског града у Бањој Луци;
-телевизијске и аудио-видео опреме за снимање у оквиру Темпус пројекта за потребе Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци;те
- рачунарске опреме за потребе Универзитета у Бањој Луци.

Након разматрања Приговора „Адемар Леон“ д.о.о. Бања Лука на Одлуку Управног одбора од 21.04.2015. године, Управни одбор је донио одлуку да се приговор одбије, те да се одлука прослиједи Влади Републике Српске, односно ресорним министарствима: Министарству финансија и Министарству просвјете и културе, на даље поступање.

На истој сједници, Управни одбор је разматрао Жалбу проф. др Филипа Турчиновића на Одлуку Дисциплинске комисије Универзитета у Бањој Луци од 30.04.2015. године, те је након обраћања страна у спору и дискусије, донесена одлука о укидању првостепене одлуке Дисциплинске комисије и враћању предмета овом тијелу на поновно одлучивање.

У наставку 29. сједнице, донесена је одлука о стављању ван снаге Одлуке Управног одбора о висини накнада за коришћење Универзитетске спортске дворане, од 18.02.2014. године, док су на снази остале одлуке Управног одбора од 23.11 2012. и 27.12.2012. године.

Такође, прихваћен је Приједлог одлуке о висини школарине за полазнике Љетне школе на Економском факултету Универзитета у Бањој Луци у академској 2014/15. години.

Управни одбор је на својој 29. сједници расправљао о утврђивању коефицијената за радна мјеста која нису наведена у Закону о платама запослених у просвјети и култури Републике Српске, те је донесен закључа да правна служба Универзитета припреми приједлог одлуке о којој би се Управни дбор изјаснио на сљедећој сједници.

У наставку сједнице Управни одбор је прихватио Приједлог одлуке о оснивању Института за репродукцију домаћих животиња при Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци, као подорганизационе јединице Универзитета, уз измјену у члану четири Приједлога одлуке којом је дефинисано да средства за рад Института обезбјеђује Пољопривредни факултет.

На истој сједници дата је сагласност за покретање процедуре за закључивање уговора са ЈП „Електрокрајина“ А.Д. Бања Лука у вези са изградњом и правом располагања трафо-станицама у Универзитетском граду.

Такође, Управни одбор је усвојио више одлука о закључивању уговора о сарадњи и то:
- Уговора за HERD - програм у високом образовању, истраживање и развој за земље западног Балкана – енергетски сектор, између Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци и Норвешког универзитета за науку и технологију – Одјељење за урбани дизајн и планирање;
-Уговора о лабораторијским услугама између Технолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и предузећа „Крајина клас“ д.о.о. Бања Лука;
- Уговора између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци и Универзитета Пајсије Хиландарски у Пловдиву – Бугарска (Уговор за 2014-2021 годину између институција из земаља учесница програма и партнерских земаља – Програм Erasmus+);

У наставку сједнице Управни одбор је дао сагласност на Одлуку о висини накнаде за организовање инструктивне наставе из физике на Природно-математичком факултету Универзитета у Бањој Луци.

Такође, дата је сагласност комбинованом студијском програму „Очување и одржива употреба генетичких ресурса“ који се изводи на Природно-математичком и Пољопривредном факултету Универзитета у Бањој Луци, да користи печат Универзитета у Бањој Луци допуњен својим називом, те је овластио ректора Универзитета и декане поменутих факултета да потписују дипломе и додатак дипломи, док је руководиоцу овог студијског програма дато овлашћење да потписује индексе и друге јавне исправе које се издају студентима.

Управни одбор није прихватио Молбу Рукометног клуба „Борац м:тел“ Бања Лука за отпис дуга по основу коришћења Универзитетске спортске дворане Универзитета у Бањој Луци, а правна служба Универзитета добила је задужење да анализира постојећи уговор са РК „Борац м:тел“ и идентификује правни основ за његово евентуално раскидање, те да покрене процедуру за намирење дуга.

Приговор Горана Милаковића, запосленог на радном мјесту референт за студентска питања, на Одлуку Управног одбора од 08.05.2015. године, такође је одбијен као несонован.

На истој сједници разматрана је, и прихваћена, Информација о нереализованим активностима од дана конституисања Управног одбора, те је донесен закључак да оне активности које још нису реализоване буду предмет разматрања на наредним сједницама Управног одбора.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4363/uni-1.jpg