Навигација
Viber

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љиљана Танкосић

ДокторатиРударски факултет

На четрдесетпрвој сједници Научно-наставног вијећа Рударског факултета Приједор одржаној 09.04.2015. године, а у складу са чланом 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС, број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бања Луци, донијета је Одлука бр. 21/3.27/13 о именовању комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације, именована је Комисија у саставу:

1. Др Милена Костовић, редовни професор, уже научне области Заштита животне средине и Припрема минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Универзитет у Београду, предсједник Комисије (ко-ментор)
2. Др Надежда Ђалић, редовни професор, ужа научна област Теоријски основи припреме минералних сировина, Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бањој Луци, ментор
3. Др Свјетлана Средић, доцент, ужа научна област Хемија, Рударски факултет Приједор, Универзитет у Бањој Луци, члан

Извјештај Комисије о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љиљана Танкосић

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4409/rf.gif