Навигација
Viber

Информација са 31. сједнице Управног одбора Универзитета у Бањој Луци

Сједнице Управни одборУниверзитет у Бањој Луци

Управни одбор Универзитета у Бањој Луци на својој 31. сједнице одржаној 28. 08. 2015. године разматрао је и усвојио Извјештај о финансијском пословању Универзитета за период од 01.01.-30.06.2015. године, док је надлежна служба Универзитета добила задужење да на основу напомена, приједлог и мишљења изнесених током дискусије припреми за наредну сједницу приједлог мјера и активности у циљу побољшања финансијског стања и рационалног и одговорног располагања средствима Универзитета у Бањој Луци.

Истовремено, ректор и финансијски директор су добили задужење да изнађу рјешење за исплату накнада за рад преко норме наставницима и сарадницима, као и накнада за допунски рад наставницима и сарадницима ангажованим са других високошколских установа.

У циљу упознавања руковододилаца организационих јединица са наведеним закључцима Управног одбора, предложено је ректору да сазове сједницу Проширеног колегијума.

На истој сједници Управни одбор је разматрао Нацрт правилника о јавним набавкама на Универзитету у Бањој Луци, те је донесен закључак да се за сљедећу сједницу припреми приједлог поменутог правилника који би, прије него се нађе на дневном реду Управног одбора, требао бити разматран од стране Проширеног колегијума.

У наставку сједнице усвојен је Извјештај о провођењу поступака јавних набавки на Универзитету у Бањој Луци за период јануар – јул 2015. године, као и План јавних набавки Универзитета у Бањој Луци за 2015. годину-Пречишћени текст.

Управни одбор је на својој 31. сједници усвојио више одлуке о закључивању меморандума о научно-стручној и пословној сарадњи Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци са партнерима из Србије и Републике Српске, и то са:
-Медицинским факултетом Војномедицинске академије Универзитета одбране у Београду;
- Медицинским факултетом Универзитета у Београду;
- Здравствено-туристичким центром Бања Врућица а.д. Теслић; и
- Заводом за физикалну медицину и рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић“.

Након дискусије на тему оснивања Центра за психолошко савјетовалиште Универзитета у Бањој Луци, усвојен је закључак да се по овом питању Управни одбор изјашњава након што буде припремљен и правилник о раду поменутог центра.

Управни одбор је у наставку сједнице разматрао и одбио Захтјев проф. др Филипа Турчиновића по пуномоћнику адвокату Јевти Јанковићу за изузеће предсједника и члана Дисциплинске комисије Универзитета у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/4508/uni-2.jpg