Навигација
Viber

UNESCO  Great Wall of China програм стипендирања за 2016/2017. годину

Стипендије и програмиУниверзитет у Бањој Луци

С циљем промоције међународне размјене у пољима образовања, културе, комуникација, науке и технологије, и унапређења пријатељства међу људима, у сарадњи UNESCO и Владе Народне Републике Кине је отворен позив за програм стипендирања за напредне студије у академској 2016-2017. години.

Стипендије у трајању од једне године се нуде на одређеном броју кинеских универзитета. Информације о понуђеним областима студирања се могу наћи на веб страници China Scholarship Council (CSC) : http://www.csc.edu.cn/laihu/universityen.aspx.

Кандидати морају испуњавати сљедеће критерије: да су држављани Босне и Херцеговине;да су млађи од 45 година; имају најмање завршене основне студије; да одлично знају енглески језика  и да су доброг физичког и менталног здравља.

Апликације се достављају искључиво путем Државне комисије БиХ за UNESCO, на енглеском језику.

Апликациони образац је потребно попунити путем онлајн апликације на веб- страници:
http://www.csc.edu.cn/laihua/noticeen.html  (pri registraciji koristiti Agency number 00001)

Такође је потребно попунити и образац који се може преузети овдје.

Оба попуњена апликациона обрасца је потребно одштампати у два примјерка и уз њих доставити сљедећу документацију: шест фотографија; овјерене фотокопије диплома и серитфиката и овјерене и преведене на енглески језик транскрипте свих оцјена - двије копије; два писма препоруке на енглеском језику од професора или ванредних професора који су упознати са академским радом кандидата – двије копије; приједлог студија или истраживања које ће кандидат радити у току својих постдипломских студија у Кини, минимум 400 ријечи на енглеском језику – двије копије; цертификат о познавању енглеског језика, потписан и/или овјерен печатом – двије копије; попуњен формулар за систематски преглед за странце – двије копије.

При попуњавању апликације кандидати треба да наведу 3 могуће образовне установе у Кини у којима би жељели студирати, те да наведу једну област студирања.

Детаљне информације о UNESCO/Great Wall of China стипендијама се могу наћи на сљедећем линку: 
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/NATCOM/pdf/Announcement_01.pdf.

Рок за доставу апликација Државној комисији БиХ за сарадњу са UNESKOM  је 2. мај 2016. године на адресу:

Министарство цивилних послова БиХ, Државна комисија БиХ за UNESCO, Трг БиХ 1, 71 000 Сарајево, са назнаком: Пријава за UNESCO – Great Wall of China стипендије за 2016. годину.

Непотпуне и неуредне пријаве које нису у складу са критеријима постављеним у смјерницама као и пријеве које пристигну након назначеног рока , неће бити узете у разматрање.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5320/UNESCO.jpg