Навигација
Viber

Информација са прве сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на својој првој сједници одржаној  23.06.2016. године,  верификовао је мандат проф. др Предрага Драгосављевића, члана Сената испред Факултета физичког васпитања и спорта.

У наставку сједнице прихваћен је Приједлог Факултета политичких наука за покретање процедуре за додјелу звања професор емеритус  др Ненаду Кецмановићу, редовном професору овог Факултета у пензији, те је образована Комисија за додјелу поменутог звања.

Сенат је прихватио  Приједлог Вијећа комбинованог студијског програма III циклуса  академских студија „Обновљиви извори енергије и еколошко инжењерство“ о допуни Приједлога одлуке о висини школарине за упис на I, II и III циклус студија у академској 2016/2017. години. Чланови Сената упознати су са Одлуком  о конституисању Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта.

Након разматрања, прихваћен је  и  Приједлог правилника о садржају, изгледу и дигиталном репозиторијуму докторских дисертација на Универзитету у Бањој Луци.

Прихваћени су и приједлози одлука: ННВ Факултета политичких наука о измјени и допуни Наставног плана и програма I циклуса студија студијског програма Политикологија; ННВ Филолошког факултета о допуни Наставног плана и програма I циклуса студија студијског програма Енглеског језика и књижевности; те ННВ Технолошког факултета о измјени Наставног плана II циклуса студија студијског програма Прехрамбено инжењерство.

Такође, прихваћен је приједлог ННВ  Електротехничког факултета о измјени постојећег студијског програма III циклуса студија Информационо – комуникационе технологије.

Сенат је донио Одлуку о именовању шефа катедре за Клавир на Академији умјетности и Одлуку о разрјешењу и именовању вршиоца дужности руководиоца студијског програма Биотехнолошко прехрамбеног на Технолошком факултету.

Највише академско тијело Универзитета је на истој сједници донијело Одлуку о расписивању конкурса за избор наставника и  сарадника (напредовање и реизбор).

На сједници је донесено више одлука о избору у наставничка и сарадничка звања, и то  на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском, Медицинском, Филозофском и Филолошком факултету.

Такође, Сенат је донио више одлука о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеној докторској дисертацији, и то на: Пољопривредном , Филозофском, Шумарском и Факултету физичког васпитања и спорта, као и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације на: Академији умјетности, Медицинском,Технолошком, Филолошком и Филозофском факултету.

У наставку сједнице  прихваћен је приједлог НУВ Академије умјетности и ННВ Технолошког факултета о организовању припремне наставе.

Такође, прихваћен је и Приједлог ННВ Технолошког факултета да се рукопис „Микробиологија јабучних вина“, аутора доц. др Александра Савића и проф. др Љиљане Топалић - Тривуновић, објави као универзитетска наставна литература.

Сенат је , након разматрања , прихватио и приједлоге више споразума о сарадњи, и то:

-  Међууниверзитетског споразума између програмских и партнерских земаља у програму Erasmus + (КА1 Размјена студената и особља) између Универзитета у Бањој Луци (Филолошки факултет) и Универзитета Карл Франц из Граца (Аустрија);

-  Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци (Филолошки факултет) и Белгородског државног универзитета „В. Г. Шухов“ из Белгорода (Руска Федерација);

-  Споразума о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци  и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду;те

-  Споразума о сарадњи између Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци  и Специјалне библиотеке за слијепа и слабовидна лица Републике Српске.

-Меморандума о наставној, научној и пословној сарадњи између Универзитета у Бањој Луци , ОЈ Факултета политичких наука и Универзитета у Источном Сарајеву , ОЈ Филозофски факултет.

Ректор је на сједници  упознао чланове Сената о току расправе у вези Нацрта закона о високом образовању вођеном на сједници Проширеног колегијума. Сенат је подржао закључак Проширеног колегијума да се од надлежних затражи више времена за доношење овог закона, односно пролонгирање јавне расправе на ову тему, те да се у скорије вријеме одржи нова сједница Проширеног колегијума посвећена овом питању.  

Слике

  • /uploads/attachment/vest/5484/large_unibl.jpg