Навигација
Viber

Информација са 23. сједнице Сената Универзитета у Бањој Луци

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

На 23. сједници Сената Универзитета у Бањој Луци, одржаној 29. марта 2018. године разматран је и подржан приједлог измјена и допуна Одлуке о одговорним наставницима и сарадницима на I, II и III циклусу студија у школској 2017/2018. години.

Сенат је разматрао и дао подршку Одлуци о измјени и допуни Одлуке одговорних наставника и сарадника на Комбинованом студију II циклуса ''Енергетска ефикасност у задругарству'', у текућој школској години.

Такође, подршку је добио и Приједлог Наставно-научног вијећа Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци за измјену и допуну Елабората о оправданости оснивања Центра за одрживост и интегративни дизајн на Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету у оквиру Klabs Erasmus плус пројекта. У даљем раду, разматран је и подржан Приједлог  Наставно-научног вијећа Медицинског факултета  Универзитета у Бањој Луци о усвајању Елабората о оправданости оснивања Специјалистичког центра „Дентална клиника“ на Медицинском факултету Универзитета у Бањој Луци.

Чланови Сената разматрали су и и подржали приједлоге одлука.

Тако је подршку Сената добио приједлог Одлуке, Наставно-научног вијећа Филолошког факултета о разрјешењу дужности руководиоца студијског програма Њемачког језика и књижевности.

Подржан је и приједлог Одлуке о именовању руководица истог студијског програма.

Везано за одлуке Наставно – научног вијећа Филозофскоф факултета, подржан је приједлог Одлуке о разрјешењу дужности руководиоца студијског програма Историја. Такође, подржано је именовање новог руководиоца на овом програму.

Сенат је дао подршку и за Одлуку Наставно-научног вијећа Факултета политичких наука о именовању руководиоца на студијском програму Социјалниог рада.

У наставку 23. сједнице донесена је одлука и о избору у наставничка и сарадничка звања, на сљедећим организационим јединицима:  Академија умјетности, Архитектонско – грађевинском факултету, Елекетротехничком, Машинском, Природно – математичком факултету. Конкрус о избору у звања подржан је и за кандидате Факултета политичких наука и Факултетета физичког васиптања и спорта, али и за кандидате Филозофског и Филолошког факултета.

Сенат је дао и сагчласности на Извјештаје комисија о оцјени подобности тема и кандидата за израду докторских дисертација.

Ријеч је о кандидату са Правног факултета, мр Драгани Пауновић са темом ''Правна заблуда'' и кандидату Филозофског факултета мр Жељку Шарићу  са темом под називом''Љубав у филозофији човјека''.

Највише тијело Универзитета је у свом раду подржало и одлуке наставно – научних вијећа организационих јединица УНИБЛ. Ријеч је о одлукама којим се уџбеници универзитетских професора објављују као наставна литература.

Разматрани су и подржани  приједлози о закључуивање споразума о сарадњи, па је тако подржан приједлог Споразум о сарадњи Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Падови (Италија), као и приједлог Споразума о сарадњи УНИБЛ и Државног универзитета Нижњег Новограда ''Лобачевски'' из Русије.

Чланови Сената су дали подршку иницијативи Факултета политичких наука за измјену Правилника о стандардима и нормативима за финансирање јавних високошколских установа. Зелено свјетло Сената добио је и Закључак Филолошког факултета број: 09/3.241-6/18 од 13. фебруара 2018. године о упућивању Иницијативе за измјену Закона о звањима која се стичу завршетком високог образовања, као и Приједлог Природно-математичког факултету за организовање стручног усавршавања за неверификоване наставнике основних и средњих школа из Педагошке групе предмета.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7538/large_unibl_logo_novi__1_.png