Навигација
Viber

ЕРАЗМУС+ стипендија за размјену академског особља

Стипендије и програми

У оквиру ЕРАЗМУС+ програма-кредитна размјена-расписан је конкурс за размјену академског особља у сврху обуке (training mobility) Универзитета у Ополеу (Пољска) чија је тема изврсност у истраживањима.

Доступна је једна стипендија за наставно особље Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци. Трајање размјене је пет (5) радних дана + два (2) дана предвиђена за путовање.

Размјена се мора обавити до септембра 2019. године, а Универзитет у Ополеу предвиђа да би најоптималније вријеме размјене било у периоду универзитетске Међународне седмице размјене особља, која треба бити одржана од 8. до 12. априла 2019. године.

Износ стипендије:

Tрошкови смјештаја и живота 140,00 евра по дану боравка, путни трошкови израчунати у складу са правилима Универзитета у Ополеу: видјети на линку

http://hello.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/09/Wysokosc-stawek-KA107-2018.pdf

Трошкови полисе осигурања нису обухваћени овом стипендијом, те је стипендиста дужан да их сноси сам.

 

Апликанти:

На конкурс се може пријавити академско особље Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци.

 

Документи:

За конкурс је потребно доставити:

1.    Биографија кандидата  (препоручује се коришћење модела Europass);

2.    Мотивационо писмо (навести мотив за пријаву на Конкурс, као и доказе о учешћу у активностима за које је расписана мобилност (укљученост у развој и праћење изврсности у истраживању, те размјена знања и искустава везаних уз њих);

3.    Приједлог Уговора о размјени са детаљним планом рада (видјети: http://unibl.org/sr/univerzitet/propisi/pravilnici документе под редним бројевима 34. и 34.1).

4.    Доказ о познавању енглеског језика (CEFR B2 ili C1).

Све документе треба доставити у .pdf формату.

 

Пријава:

Сву тражену документацију потребно је доставити координатору за међународну сарадњу Филолошког факултета електронском поштом на е-адресу:

milica.josic-milinovic@flf.unibl.org.

Рок за достављање документације је 20.12.2018. године у 12 часова.

ПОСТУПАК ОДАБИРА:

По завршетку конкурса, комисија за одабир кандидата са Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци извршиће провјеру подобности пристиглих пријава и одабир кандидата у року од десет (10) радних дана.

Предност имају кандидати који имају искуство у активностима за које је расписана мобилност, као и кандидати који нису раније користили стипендије ЕРАСМУС+ програма.

Кандидати ће бити обавијештени о резултатима избора електронском поштом.

 

 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/8234/erasmus-logo.jpg