Навигација
Viber

ЕРАЗМУС+ стипендија за размјену академског особља са Универзитетом у Венецији 

Стипендије и програмиУниверзитет у Бањој Луци

У оквиру ЕРАЗМУС+ програма – кредитна размјена – расписан је конкурс за размјену академског особља у сврху предавања (teaching mobility) Универзитета у Венецији, Италија (Università Iuav di Venezia).

Доступне су двије (2) стипендије за наставно особље Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци, Студијски програм Архитектура. Трајање размјене је пет (5) радних дана + два (2) дана предвиђена за путовање.

Размјена се мора обавити до 31. јула 2020. године.

ИЗНОС СТИПЕНДИЈЕ:
-    трошкови смјештаја и живота 160,00 евра по дану боравка,
-    путни трошкови 180,00 евра.

АПЛИКАНТИ:
На конкурс се може пријавити академско особље студијског програма Архитектура Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци.

ДОКУМЕНТИ:
За конкурс је потребно доставити:
1.    Биографија кандидата  (препоручује се коришћење модела Europass);
2.    Мотивационо писмо; 
3.    Приједлог Уговора о размјени са детаљним планом рада. 

Све документе треба доставити у .pdf формату. 
Важно је да достављени документи (биографија) садрже податке који се вреднују за избор кандидата за размјену академског особља у сврху извођења наставе и/или истраживања (према Правилнику о раду Комисије и критеријумима за спровођење поступка избора кандидата за размјену одлазећих студената и особља у оквиру програма Е+ КА107):
-    Познавање језика који су у употреби на институцији пријема, при чему се посебно бодују оба језика предвиђена међуинституционалним уговором (Б1 – 0.5 бодова; Б2 – 1 бод; Ц1 – 1.5 бодова; Ц2 – 2 бода);
-    Оцјена студентске анкете из претходне године (од 1 до 5 бодова);
-    Радни стаж на Универзитету у Бањој Луци (0,2 бодова по навршеној години радног стажа);
-    Биографија кандидата (волонтерско искуство – 1 бод, додатни рад са студентима – 1 бод);
-    Активности у домену међународне сарадње (са земљама бивше СФРЈ – 0.5 бодова, са другим земљама – 1 бод).
(2) Приликом избора кандидата за размјену академског особља у сврху извођења наставе и/или истраживања, у складу са правилима Еразмус+ програма, предност има особље које није учествовало у програму размјене Еразмус+ у тренутној и претходној академској години.
(3) Уколико примјеном наведених критеријума није могуће извршити избор кандидата, као додатни критеријум се примјењује:
- особље које раније није учествовало у размјени на институцији пријема (1 бод).

ПРИЈАВА:
Сву тражену документацију потребно је доставити координатору за академску размјену Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета на адресу електронске поште: dubravko.aleksic@aggf.unibl.org.
Рок за достављање документације је 25. фебруар 2020. године у 12 часова.

ПОСТУПАК ОДАБИРА:
По завршетку конкурса, комисија за одабир кандидата са Архитектонско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци извршиће провјеру подобности пристиглих пријава и одабир кандидата у року од десет (10) радних дана.

Кандидати ће бити обавијештени о резултатима избора путем интернет странице Архитетконско-грађевинско-геодетског факултета Универзитета у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/9764/erasmus.jpg