Навигација
Viber

Информација са 75. сједнице Сената

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 75. сједници, одржаној 23. децембра 2021. године донио је Одлуку о матичности факултета/Академије умјетности за научне и умјетничке области, поља и уже научне области и разврставање предмета по ужим научним/умјетничким областима и катедрама.

Током сједнице, одржане у амфитеатру Факултета политичких наука  размотрен је и усвојен План избора у звање за период од 1. децембар 2022. до 30. септембра 2023. године, а размотрен је и усвојен Извјештај о реализацији плана издавачке дјелатности Универзитета за текућу годину. Највише академско тијело је усвојило и Акциони план за родну равноправност Универзитета за период 2022-2026. године, те је представљена пратећа Анализа стања родне равноправности на Универзитету.

Сенат је информисан и о отвореном Еразмус+ позиву за пријаву пројеката и одржаним инфо данима, а информисани су и о отвореном позиву за пријаву мрежа у оквиру CEEPUS програма. Била је ово прилика да се чланови Сената упознају и о недавном састанку између ректорских тимова Универзитета у Бањој Луци и Универзитета у Београду, као и о потписаном Споразуму и разумијевању и сарадњи између Ректорске конференције/збора БиХ и Ректорске конференције Хрватске. Било је ријечи и о проблематици заједничке организације студијских програма и издавања двојних диплома у тренутним правним оквирима. Размотрен је и подржан Нацрт правилника о критеријумима за коришћење властитих прихода на Универзитету.

У раду 75. сједнице донесена је и Одлука о расписивању конкурса за избор у академска звања, те одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: Економском факултету, Електротехничком факултету, Машинском факултету, Медицинском факултету, Природно-математичком факултету, Факултету безбједносних наука, Факултету политичких наука, Филозофском факултету, Филолошком факултету и Шумарском факултету. Донесена је Одлука о именовању Комисије за оцјену подобности теме, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторске дисертације кандидата на Шумарском факултету. Сенат је донио и Одлуку о усвајању Извјештаја комисије за оцјену подобности, теме кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторске дисертације кандидата на Медицинском факултету.  Такође, донесене су и одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеним дисертацијама кандидата Медицинског факултета и Шумарског факултета.

Чланови Сената су информисани и о избору редовних и дописних чланова у радном саставу Академије науке и умјетности Републике Српске.

У оквиру текућих питања, било је ријечи и о именовању контакт особа у процесу израде јединственог информационог система. Чланови Сената су информисани о  достављеним извјештајима о самовредновању студијских програма, те о припремама за спровођење студентске анкете о квалитету наставе у зимском семестру академске 2021/2022. године. Такође, чланови Сената су информисани и о тренутној епидемијској ситуацији на Универзитету у Бањој Луци.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/11803/unibl_logo_novi.png