Навигација
Viber

Информација са 78. сједнице Сената

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 78. сједници, одржаној 24. марта 2022. године, утврдио је приједлог висине школарине за упис студената у прву годину првог,  другог и трећег циклуса студија у академској 2022/2023. години а који се школују у категоријама самофинансирајући, ванредни и страни студенти.

Током сједнице одржане у Ректорату Универзитета утврђен је и приједлог висине школарине у академској 2022/2023. години за редовне студенте првог и другог циклуса студија на студијским програмима Универзитета у Бањој Луци који обнављају годину а у којој су били финансирани из буџета Републике Српске.

Сенат је покренуо и поступак доношења новог Правилника о унутрашњој систематизацији радних мјеста на нашој високошколској установи, те је размотрен и подржан приједлог Одлуке Наставно-научног вијећа Машинског факултета о измјени статута ове чланице Универзитета. 

Највише академско тијело донијело је Одлуку о расписивању конкурса за избор у академска звања, те су донесене одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Економском факултету, Медицинском факултету, Технолошком факултету и Филозофском факултету. 

Сенат је донио и Одлуку о именовању Комисије за оцјену подобности теме, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторске дисертације кандидата на Медицинском факултету. Такође, донесена је Одлука о усвајању Извјештаја Комисије о оцјени подобности теме, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторске дисертације кандидата на истом факултету. Донесена је одлука о давању сагласности на Извјештај комисије о урађеној докторској дисертацији и именовању комисије за оцјену и јавну одбрану дисертације кандидата на Пољопривредном факултету. 

Сенат је дао подршку и за закључивање Уговора о сарадњи између Конфуцијевог института Универзитета у Бањој Луци и Међународног удружења научних радника – АИС са сједиштем у Бањој Луци.

Сенат је донио и Закључак у којем се наводи да се сједнице умјетничких / научно-наставних / научног вијећа одржавају уживо. Истим закључком прописано је и одвијање  наставног процеса искључиво према моделу класичне наставе, са предавањима и вјежбама уживо. Како је наведено, приликом одбране завршних радова на првом и другом циклусу студија, те одбране докторских дисертација, један члан комисије може учествовати у њеном раду путем онлајн платформи или апликација, али само у оправданим случајевима. 

Сенат је информисан и о надолазећој медијској промоцији везаној за упис нове генерације студената, те о организацији манифестације ,,Дани студената Универзитета у Бањој Луциˮ.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/12078/unibl_logo_novi.png