Навигација
Viber

Информација са 81. сједнице Сената

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 81. сједници, 7. јула 2022. године, усвојио је Статут Универзитета.

Током сједнице одржане у амфитеатру Факултета политичких наука, подршку је добио и Приједлог правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на Универзитету у Бањој Луци, те је усвојен и академски календар за академску 2022/2023. годину.

Чланови Сената информисани су о реализацији првог уписног рока, за упис на прву годину студија на Универзитету, те је подржан Приједлог допуне плана уписа на Универзитету у Бањој Луци у прву годину трећег циклуса студија у академској 2022/2023. години. Сенат је такође размотрио и подржао Приједлог одлуке о одговорним наставницима и сарадницима у академској 2022/2023. години.

Донесена је и Одлука о расписивању конкурса за избор у академска звања, те су донесене одлуке о избору у наставничка и сарадничка звања на: Академији умјетности, Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Економском факултету, Електротехничком факултету, Медицинском факултету, Природно-математичком факултету, Правном факултету, Факултету безбједносних наука, Факултету политичких наука, те Филозофском факултету. 
У раду 81. сједнице донесене су и одлуке о именовању комисија за оцјене подобности тема, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторских дисертација на: Медицинском факултету и Филозофском факултету. 
Такође, донесене су одлуке о усвајању извјештаја комисија о оцјенама подобности тема, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторских дисертација кандидата на Медицинском факултету и Шумарском факултету.

На истој сједници, донесене су и одлуке о именовању комисија за оцјену урађених докторских дисертација кандидата Медицинског факултета и Факултета политичких наука, а донесене су и одлуке о давањима сагласности на извјештаје комисија о урађеним докторским дисертацијама и именовањима комисија за оцјену и јавну одбрану на: Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Економском факултету, Медицинском факултету, Пољопривредном факултету, Природно-математичком факултету, Факултету физичког васпитања и спорта и Филозофском факултету.

Сенат је дао подршку и за закључивање више споразума и меморандума о сарадњи са више високошколских установа. Чланови Сената информисани су и о припреми катедри чланица Универзитета  за академску 2022/2023. годину. У оквиру текућих питања, чланови су информисани о Закону о измјенама и допунама Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српскеˮ, број 67/20), као и о другим значајним темама које се односе на област високог образовања. 

Слике

  • /uploads/attachment/vest/12429/unibl_logo_novi.png