Навигација
Viber

Информација са 91. сједнице Сената Универзитета

Сједнице СенатаУниверзитет у Бањој Луци

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 91. сједници, 30. марта 2023. године, размотрио је и усвојио Правилник о поступку правне заштите интелектуалне својине Универзитета у Бањој Луци.

Такође, током ове сједнице, одржане у Ректорату, размотрен је Правилник о додјели признања и награда Универзитета у Бањој Луци, као и Правилник о мјерама за повећање видљивости Универзитета и његових чланица на интернету.

Сенат је разматрао и подржао приједлог висине школарине за упис студената на свим циклусима студија на Универзитету у Бањој Луци који самофинансирају своје школовање, те висини школарине за студенте који ће бити уписани у категоријама страни и ванредни студенти, у академској 2023/2024. години. Размотрен је и подржан приједлог висине школарине у академској 2023/2024. години за редовне студенте првог и другог циклуса на студијским програма Универзитета у Бањој Луци који обнављају годину у којој су били финансирани из буџета Републике. Била је ово прилика да се размотри и подржи приједлог висине уписнина за упис студената на све циклусе студија у надолазећој академској години.

Подршку је добио и Приједлог одлуке Научно-наставног вијећа Филолошког факултета о усвајању Елабората о оправданости оснивања Центра за српски језик као страни, као подорганизационе јединице Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци.

Највише академско тијело Универзитета током 91. сједнице донијело је и Одлуку о именовању чланова Комитета за обезбјеђење и унапређење квалитета.

Донесена је и Одлука о расписивању конкурса за избор у академска звања, те одлуке о избору у наставничка сарадничка звања на: Академији умјетности, Економском факултету, Машинском факултету, Медицинском факултету, Пољопривредном факултету, Природно-математичком факултету, Технолошком факултету и Филозофском факултету.

Сенат је донио Одлуку о именовању Комисије за оцјену подобности теме, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторске дисертације кандидата са Факултета политичких наука. Донесене су и одлуке о усвајању извјештаја комисија о оцјенама подобности тема, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторских дисертација кандидата на Медицинском факултету и Филозофском факултету. Такође, донесена је и Одлука о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације кандидата са Филозофског факултета, те одлуке о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеним докторским дисертацијама и именовању комисија за оцјену и јавну одбрану кандидата са Медицинског факултета.

Једногласну подршку Сената добио је и приједлог за закључивање Споразума о сарадњи између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета ,,Свети Кирил и Методиј” из Великог Трнова. Сенат је сагласан и да се закључе споразуми о сарадњи са Кубанским државним универзитетом из руског Краснодара, затим са Епархијом пакрачко-славонском, као и са Институцијом омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине. Подржан је и Споразум о сарадњи и Допунски споразуми о студентској размјени између Универзитета у Бањој Луци и Руског економског универзитета Г. В. Плеханов, те Споразум о академској размјени и Меморандум о студентској размјени између Универзитета у Бањој Луци и Оћаномизу универзитета из Јапана. Сагласност је дата и за закључивање Меморандума о разумијевању између Универзитета у Бањој Луци и Универзитета за јавну управу у Будимпешти, као и Уговор о мрежном начину реализације студијског програма између Универзитета у Бањој Луци и Државног универзитета просвјете из Русије.

Размотрен је и подржан Приједлог одлуке Сената Универзитета у Бањој Луци о реализацији Програма професионалног усавршавања за унапређење наставног процеса на Универзитету.

У оквиру текућих питања, чланови Сената су информисани и о закључцима Радне групе за оснивање и рад књижаре Универзитета, те о организацији предстојећих Дана студената Универзитета у Бањој Луци, те је донесен закључак о недавној полицијској акцији ,,Кластер''.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/13208/UNIBL.jpg