Навигација
ViberX logo

Информација са 103. сједнице Сената

Сједнице СенатаОпште

Сенат Универзитета у Бањој Луци на 103. сједници 29. фебруара 2024. године размотрио је и једногласно усвојио Извјештај о реализацији Програма рада чланица Универзитета за 2023. годину, те Приједлог програма рада чланица за текућу годину.

На сједници одржаној у Ректорату покренута је и иницијатива за израду монографије поводом обиљежавања 50 година успјешног рада и развоја Универзитета и именовање контакт особа са чланица, које ће бити задужене за достављање потребних података. Размотрен је и једногласно усвојен годишњи Извјештај о реализацији акционог плана за родну равноправност Универзитета у 2023. години.

Сенат је подржао и Приједлог одлуке Научно-наставног вијећа Технолошког факултета о усвајању Елабората о оправданости оснивања новог студијског програма трећег циклуса студија – докторске студије под називом Технолошко инжењерство на Технолошком факултету Универзитета у Бањој Луци.

Сенат је, како пракса налаже, донио и Одлуку о расписивању конкурса за избор у академска звања на Универзитету у Бањој Луци, те су донесене одлуке о изборима у наставничка и сарадничка звања на: Архитектонско-грађевинско-геодетском факултету, Медицинском факултету и Факултету безбједносних наука. Такође, донесена је Одлука о именовању Комисије за оцјену подобности, теме, кандидата и испуњености услова за менторство за израду докторске дисертације кандидата на Медицинском факултету. Исто тако, Сенат је донио Одлуку о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације кандидата са Филолошког факултета, као и одлуку о давању сагласности на извјештаје комисија о урађеним докторским дисертацијама и именовањима комисија за оцјену и јавну одбрану кандидата са Медицинског факултета.

На 103. сједници разријешен је досадашњи и именован нови члан Сената испред Шумарског факултета.

Пуну сагласност Сената добили су и приједлози о закључивању три споразума о сарадњи. Тако је Сенат сагласан да Универзитет у Бањој Луци у наредном периоду закључи споразум о културној и научној сарадњи са Универзитетом у Фиренци, те уговор о пословно-техничкој сарадњи са „Хемофармомˮ д. о. о. Бања Лука, као и споразум о сарадњи са Владом Брчко Дистрикта. Чланови Сената упознати су и са активностима које се тичу акредитације Универзитета у Бањој Луци, као и кластерске акредитације студијских програма.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/14076/izvjestaj_senat.jpg