Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима  за избор у звање за ужу умјетничку област Општа педагогија

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Драго Бранковић, редовни професор за ужу научну област Општа педагогија, Ф...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Клиничка психологија и психотерапија

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Нада Летић, ванредни професор, за ужу научну област Клиничка психологија и...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Социјална и организацијска психологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Владимир Турјачанин, ванредни професор за ужу научну област Социјална и ор...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника страног језика за ужу научну област Специфични језици - енглески језик

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставника страног језика за ужу научну област Специфични језици - енглески језик Андријана Стокић Пенда

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Филозофска антропологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Радивоје Керовић, редовни професор за уже научне области Филозофска антроп...

Округли сто на тему: „Устанак Срба у Херецеговини и Босни 1875-1878. године“  у организацији Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци

Филозофски факултет Универзитета у Бањој Луци организоваће у петак, 12. 06. 2015. године Округли сто на тему:  „Устанак Срба у Херцеговини и Босни 1875-1878. године“, а поводом  обиљежавање 140 година од почетка устанка.  Округли сто биће одржан у учио...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Милијане Сладојевић Малеш

На сједници Научно-наставног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, одржаној 04.03.2015. године именовани смо у Комисију, Рјешењем број 73/3.380-6/15, за писање Извјештаја о оцјени подобности теме пријављене докторске дисертације под н...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Методика васпитно-образовног рада

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Светозар Богојевић, редовни професор за ужу научну област Општа педагогија...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Љиљане Јерковић

Извјештај о оцјени подобности теме Дидактичке основе и образовно-васпитни ефекти индивидуално планиране наставе кандидаткиње мр Љиљане Јерковић написала је Комисија именована Рјешењем 07/13.95-6/15 на сједници Наставно-научно вијеће Филозофског факулте...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Мирослава Ђурића

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), Наставно-научно вијеће Факултета, на сједници оджаној 18.12.2014. године именовало је Комисију за процјену урађене докторске дисертације мр Мирослава Ђу...

Извјештај Комисије за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Маје Симоновске

На основу члана 71. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), Наставно-научно вијеће Факултета, на сједници оджаној 17.11.2014. године донијело је рјешење (07/3.2430-8/14) о формирању Комисије за оцјену подобности ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Онтологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Мишо Кулић, редовни професор, ужа научна област: Онтологија, Филозофски ф...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Историја филозофије

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Радивоје Керовић, редовни професор, ужа научна област: Историја филозофиј...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа педагогија и Методика васпитно-образовног рада

  На основу Одлуке о образовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академска звања бр: 07/3.95-26/14 од 23.01.2015. године, именована је сљедећа Комисија у саставу:1. Др Светозар Богојевић, редовни професор за у...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Обрада Цвијетића

Извјештај о оцјени подобности пријављене докторске дисертације под насловом "Платонова филозофија као политика" кандидата мр Обрада Цвијетића, написала је комисија именована на сједници Наставно-научног вијећа Филозофског факултета у Бањој Луци одржано...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Драгана Ћузулана

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 04.03.2015. године, именовало је Комисију за оцјену докторске дисертације под насловом: "Етичко и онтолошко у Левинасовој филозофији" кандидата мр Драгана Ћузу...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа историја

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Снежана Ферјанчић, ванредни професор за ужу научну област Општа историја, ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Општа педагогија

Одлуком Наставно-научног вијећа Економског факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу:1. Др Драго Бранковић, редовни професор за ужу научну област Општа педагогија, Фи...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Драгана Шућура

Наставно-научно вијеће Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 18.12.2014. године, донијело је одлуку број 07/3.2845-2/14 о именовању Комисије за оцјену урађене докторске дисертације под насловом: "Српска православна црква...