Навигација

Архива новости

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Физиологија животиња

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу: 1. Др Александар Иванц, редовни...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неорганска и нуклеарна хемија

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу: 1. Др Јелена Пенавин-Шкундрић, ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неорганска и нуклеарна хемија

Одлуком Наставно-Научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Зора Леви, ванредни професор, ужа научна област: Неорганска ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Просторно планирање - одрживи развој

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја у саставу: 1. Др Дејан Филиповић, редовни професор, ужа научна област Просторн...

КОРИГОВАН Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Елвисе Хоџића

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци са 166. сједнице одржане 30. јуна 2015. године, број 19/3.1678/15, а на основу члана 149. Закона о високом образовању именована је Kомисија за оцјену подобности т...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - енглески језик

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Специфични језици - енглески језик Невена Вучен

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Алгебра и геометрија

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу: 1. Др Милан Јањић, редовни професо...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Сабине Х. Халиловић

На основу Одлуке Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.2411-1/15 од 10.09.2015. године именована је Kомисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду фокторске дисертације под називом "Исхрана, кондиција и хематолошки ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неорганска и нулкеарна хемија

Одлуком Наставно-Научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја, у саставу: 1. Др Саша Зељковић, доцент, ужа научна област: Неорганска и нулкеарн...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Алгебра и геометрија

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу: 1. Др Душко Богданић, доцент, Прир...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неорганска и нуклеарна хемија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Неорганска и нуклеарна хемија Зора Леви

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Аналитика хемија

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Драган Манојловић, редовни професор, ужа научна...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Зоологија

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање у саставу: 1. Др Драгојла Голуб, доцент, ужа научна област Зооло...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Биохемија и молекуларна биологија

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Биохемија и молекуларна биологија Мирјана Жабић

 КОРИГОВАНИ Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Заштита животне средине

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци именовани смо у Комисију за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у сљедећем саставу: 1. Др Ивица Радовић, редовни профе...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Заштита животне средине

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Заштита животне средине Чедомир Црногорац, Предраг Илић и Игор Милуновић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Експериментална физика

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Експериментална физика Бранко Предојевић