Навигација

Архива новости

На основу одлуке Научно-наставног вијећа Природно-математичког факултета бр. 19/3.1109/13 од 18.04.2013.год. именована је комисија за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације под називом „Специјација и екстракција тешких метал...

Састав Комисије: 1. Др Саша Зељковић, доцент, ужа научна област Неорганска и нуклеарна хемија, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник2. Др Љиљана Вукић, ванредни професор, ужа научна област Еколошко инжењерство, Технолошки...

Састав Комисије: 1. Др Јелена Пенавин-Шкундрић, редовни професор, ужа научна област Неорганска и нуклеарна хемија, Технолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник 2. Др Саша Зељковић, доцент, ужа научна област Неорганска и нуклеарна хемија, ...

Дана, 13.06.2013. године са почетком у 14.00 сати у амфитеатру Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, Ул. Младена Стојановића бр. 2, кандидат мр Свјетлана Лолић браниће докторску дисертацију под називом"Микробиолошка анализа стања и...

Састав Комисије: 1. Предсједник: др Рада Петровић, доцент, Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област: Физичка хемија 2. Члан: др Драган Тошковић, редовни професор, Технолошки факултет, Универзитет у Источном Сарајеву, ужа научна ...

На основу члана 71. подтачка (7) став е) Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 73/10) и члана 52. тачка (4). Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета на сједници одржаној 18.04.2013. го...

Извјештај Комисисје о оцјени урађене докторске дисертације под називом: "Хоролошка анализа балканске ендемичне флоре на територији Босне и Херцеговине" кандидаткиње мр Биљане Лубарда

1. Др Живојин Ерић, редовни професор (ужа научна област Микробиологија, Биологија ћелије), Природно-математички факултет  Универзитета у Бањој Луци, предсједник; 2. Др  Милан Матавуљ,  редовни   професор    (ужа   научна  област:   Микробиологија, Биол...

Комисија у саставу: 1. Др Ненад Митић, ванредни професор, Математички факултет Београд (ужа научна област: Информационе науке и биоинформатика (развој софтвера)); председник 2. Др Гордана Павловић Лажетић, редовни професор, Математички факултет Београд...

Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета, на сједници одржаној 13.03.2013. године, је донијело Одлуку број 19/3. 628/13. којом је именовало Комисију за писање извјештаја за избор сарадника за ужу научну област биохемија и молекуларна биол...

1. Др Олга Хаџић, редовни професор, редовни члан САНУ, ПМФ Нови Сад, ужа научна област: Математичка анализа и примјене, предсједник 2. Др Стеван Пилиповић, редовни професор, редовни члан САНУ, ПМФ Нови Сад, ужа научна област: Математичка анализа и прим...

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањалуци број 2752/12 од 12.12.2012. године именовани смо у Комисију за избор једног сарадника на ужу научну област Математичка анализа и примјене у сљедећем саставу: 1. Про...

Наставно-научном вијећу Природно-математичког факултетаУниверзитета у Бањалуци Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета Универзитета у Бањалуци, на сједници одржаној 12.12.2012. године, је донијело Одлуку број 19/3. 3753/12. којом је имен...

На основу члана 71. подтачка (7) став е) Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број 73/10) и члана 52. тачка (4). Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно – научно вијеће Природно – математичког факултета на сједници одржаној 26.11.2012...

У дневном листу ”Глас Српске“ од 31. октобра 2012. године објављен је конкурс за избор једног наставника за ужу научну област Алгебра и геометрија на наставним предме-тима: Елементарна геометрија 1, Дискретна математика, Аналитичка геометрија, Топологи...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Алгебра и геометрија Миланка Тремл

Комисија: 1. Др Зоран Кукрић, ванредни професор Технолошки факултет, Универзитет у Бањој Луци, ужа научна област Биохемија, молекуларна биологија - предсједник 2. Др Александар Иванц, редовни професор, Државни Универзитет у Новом Пазару, ужа научна обл...

1. Др Миодраг Спалевић, редовни професор, Машински факултет Београд, ужа научна област: Математичка анализа и примене - председник2. Др Градимир Миловановић, редовни професор, редовни члан САНУ, Математички институт САНУ, ужа научна област: Математичка...

Одлуком Наставно – научног вијећа Природно – математичког факултета Универзитета у Бањалуци број 3470/12 од 26.11.2012. године именовани смо у Комисију за избор једног сарадника за ужу научну област Математичка анализа и примјене за наставне предмете Д...

КОМИСИЈА1. Др Божо Бањанин, редовни професор, Природно-математички факултет Универзитета у Тузли, ужа научна област: органска хемија, предсједник2. Др Соња Ђилас, редовни професор, Технолошки факултет Универзитета у Новом Саду, ужа научна област: орг...

Акадeмик Др Драгољуб Мирјанић, редовни професор, Медицински факултет Универзитета у Бањој ЛуциУжа научна област: Физика и биофизикапредсједникДр Мићо Митровић, редовни професор, Физички факултет Универзитета у БеоградуУжа научна област: Физика кондензо...

Научно-наставно веће Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци је 17.10.2012. године донело одлуку бр. 19/3.2903/12 којом је формирало Комисију у саставу 1. проф. др Лука Поповић, ванредни професор, Астрономска опсерваторија у Београду,...