Навигација

Архива новости

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање сарадника за ужу научну област Екологија, заштита биодиверзитета Дејан Дмитровић

КОМИСИЈА:1. Др Ивица Радовић, редовни професор, Факултет безбедности Универзитета у Београду, ужа научна област Екологија, биогеографија, заштита животне средине - предсједник 2. Др Драган Катарановски, редовни професор, Биолошки факултет Универзитета ...

1. Др Александар Иванц, редовни професор, (ужа научна област: Биохемија, Физиологија животиња, Екологија и екофизиологија), Државни универзитет у Новом Пазару - предсједник. 2. Др Живојин Ерић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзит...

1. Др Александар Иванц, редовни професор, (ужа научна област: Биохемија, Физиологија животиња, Екологија и екофизиологија), Државни универзитет у Новом Пазару - предсједник. 2. Др Живојин Ерић, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзит...

1. Др Чедомир Црнгорац, редовни професор, Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Физичка географија - предсједник; 2. Др Љиљана Гавриловић, редовни професор, Географски факултет Универзитета у Београду, ужа научна об...

Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци, на сједници одржаној 05.07.2012. године, донијело je Одлуку број 19/3-1987/12 којом је именована Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за уже научне област Микробиологија, биологија ћелије и Зоологија Смиљана Параш

Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета у Бањој Луци, на сједници одржаној 17.05.2012. године именовало нас је у Комисију за писање извјештаја за избор једног наставника на Архитектонско-грађевинском факултету за ужу научну област Алгебр...

КОМИСИЈА1. Др Ивица Радовић, редовни професор, Факултет безбедности Универзитета у Београду, ужа научна област Екологија, биогеографија, заштита животне средине - предсједник2. Др Драган Катарановски, редовни професор, Биолошки факултет Универзитета у ...

На основу члана 71. подтачка (7) Закона о високом образовању ("Службени гласник РС" број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета на сједници одржаној 20.03.2012. године, донијело је О...

uni/Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Атомска, молекуларна и хемијска физика Александра Милосављевић

Научно-наставно веће Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци је донело одлуку број 2748/11 којом је формирао Комисију 1. Проф. др Владимир Пејчев, редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, предсједник...

Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци је 01.11.2011. године донијело одлуку број 2748/11 којом је формирао Комисију у саставу: 1. Проф. др Драгољуб Мирјанић, академик, редовни професор, Природно-математички ф...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Екологија, заштита биодиверзитета

Др Милан Јањић, редовни професор, (ужа научна област Алгебра и геометрија), Природно-математички факултет Бања Лука Др Синиша Врећица, редовни професор, (ужа научна област Алгебра и геометрија), Математички факултет Београд Др Душко Јојић, доцент, (у...

Др Живојин Ерић, редовни професор (ужа научна област Микробиологија, биологија ћелије), Природно-математички факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник; Др Милан Матавуљ, редовни професор (ужа научна област Микробиологија), Департман за биологиј...

Др Милован Винчић, ванредни професор (ужа научна област Алгебра и геометрија), Машински факултет Бања Лука Др Синиша Црвенковић, редовни професор (ужа научна област Алгебра и геометрија), Природно-математички факултет Нови Сад Др Владимир Јовановић, ...

Универзитет у Бањој Луци Природно-математички факултет Бања Лука Академик др Драгољуб Мирјанић, редовни професор, Медицински факутет Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област: Физика кондензованог стања, предсједник Академик др Јован Шетрајчић, ...

ИСПРАВЉЕНИ Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Алгебра и геометрија Александар Јањић

Др Љиљана Гавриловић, редовни професор, (ужа научна област: Физичка географија), Географски факултет Универзитета у Београду, предсједник Др Рајко Гњато, редовни професор, (ужа научна област: Регионална географија),  Природно-математички факутет Униве...

Др Нада Шуматић, редовни професор (ужа научна област: Биљне науке, ботаника) Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник; Др Милош Шолаја, редовни професор (ужа научна област: Биологија, остале биолошке дисциплине), Технолошки факултет ...

Др Нада Шуматић, редовни професор (ужа научна област: Биљне науке, ботаника), Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник; Др Милош Шолаја, редовни професор (ужа научна област: Биологија, остале биолошке дисциплине), Технолошки факултет У...