Навигација

Архива новости

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације мр Адриане Арбутине

На основу члана 71 став 7 тачка б Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске„ бр 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Медицинског факултета на сједници одржаној 23.12.2...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Тијане Ковачевић

На основу члана 149. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 107/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно ви...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Верице Петровић

На основу члана 149. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 107/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно ви...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Горана Ђурана

Одлуком Наставно-научног вијећа Филозофског факултета Универзитета у Бањој Луци именована је Kомисија за оцјену подобности теме за израду докторске тезе у сљедећем саставу: 1. Др Мира Радојевић, ванредни професор, ужа научна област Историја Југослав...

Извјештај Комисије о оцјени урађене докторске тезе кандидата мр Предрага Јовановића

На основу члана 149. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске" бр. 73/10, 107/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно ви...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Огњенке Јанковић

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3.801/2015 од 11.11.2015. године, са VIII редовне сједнице одржане 10.11.2015. године, а на основу члана 71. став 7. тачка б Закона о високом образовању (Службени ...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе Ирене Кузмановић Радман

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци број: 18-3.799/2015 од 11.11.2015. године, са VIII редовне сједнице одржане 10.11.2015. године, именована је Комисија за оцjену подобности теме: "Утицај олова на дистрибуци...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Зориславе Бајић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени Гласник Републике Српске„ бр 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно ви...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Маринка Домузина

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број:73/10, 104/11, 84/12 и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно...

Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Милице Богдановић

Одлуком Наставно-научног вијећа Филолошког факултета у Бањој Луци број 09/3.1533-14а/15 која је донесена на сједници одржаној 14.10.2015. године именовани смо у Комисију за оцјену подобности теме и кандидата за израду докторске тезе коју је мр Милица Б...

Извјештај о оцјени урађене докторске тезе кандидаткиње мр Душанке Данојевић

На основу члана 149. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10,104/11,84/12. и 108/13), члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, и члана 18. Статута Медицинског факултета Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно...

КОРИГОВАН Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата за израду докторске тезе мр Елвисе Хоџића

Одлуком Наставно-научног вијећа Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци са 166. сједнице одржане 30. јуна 2015. године, број 19/3.1678/15, а на основу члана 149. Закона о високом образовању именована је Kомисија за оцјену подобности т...