Навигација

Архива новости

У складу са чл. 6 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци ставља се на увид јавности Извјештај Комисије за писање извјештаја по расписаном кункурсу за избор асистента: 1.Сњежана Максимовић у звање асистен...

У складу са чл. 6 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци ставља се на увид јавности Извјештај Комисије за писање извјештаја по расписаном кункурсу за избор асистента: 1.Сњежана Максимовић у звање асистента з...

У складу са чл. 6 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци ставља се на увид јавности Извјештај Комисије за писање извјештаја по расписаном кункурсу за избор асистента: 1.Сњежана Максимовић у звање асистента з...

У складу са чл. 6 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци ставља се на увид јавности извјештај Комисије за писање извјештаја по расписаном кинкурсу за избор : 1. др Владимира Јовановића у звање ванредног ...

У складу са чл. 6 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци ставља се на увид јавности извјештај Комисије за писање извјештаја по расписаном кинкурсу за избор : 1. др Владимира Јовановића у звање ванредног проф...

У складу са чл. 6 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци ставља се на увид јавности извјештај Комисије за писање извјештаја по расписаном кинкурсу за избор : 1. др Владимира Јовановића у звање ванредног проф...

У складу са чл. 6 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци ставља се на увид јавности Извјештај Комисије за писање извјештаја по расписаном кинкурсу за избор: 1. др Александра Пeтрашевић у звање доцента за...

У складу са чл. 6 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци ставља се на увид јавности Извјештај Комисије за писање извјештаја по расписаном кинкурсу за избор: 1. др Александра Пeтрашевић у звање доцента за ужу...

У складу са чл. 6 Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Бањој Луци ставља се на увид јавности Извјештај Комисије за писање извјештаја по расписаном кинкурсу за избор: 1. др Александра Пeтрашевић у звање доцента за ужу...