Навигација

Архива новости

Комисија за писање извештаја Сенату Универзитета у Бањој Луци Путем Научно-наставног већа Правног факултета На основу члана 71 став 7 тачка з Закона о високом образовању („Служени гласник Републике Српске“, број 73/10) Наставно-научно веће на XIV ...

Проф.  др Милош Бабић, редовни професор за ужу научну област „Кривично право и кривично процесно право, Правни факултет Универзитета у Бањој Луци, предсједник Комисије Проф. др Зоран Стојановић, редовни професор Кривичног права и Међународног кривично...

Комисија за писање извештаја Сенату Универзитета у Бањој Луци Посредством Научно-наставног већа Правног факултета Одлуком Научно-наставног већа Правног факултета Универзитета у Бањој Луци бр. 1170-XIII-2/11 од 14.10.2011. године, именована је Комиси...

 ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Академик проф. др Рајко Кузмановић, редовни професор, емеритус, Уставног права на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци, предсједник Комисије, Проф. др Неђо Милићевић, редовни професор, емеритус, Уста...

 Извјештај Комисије за писање извјештаја за избор наставника на предмету Уставно право, за ужу научну област Уставно право  

Универзитет у Бањалуци Правни факултет у Бањалуци НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊАЛУЦИ Предмет: Извештај о израђеној докторској дисертацији мр Дарка Радића под називом „Законски брачни имовински режим“ Наставно-научно в...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Грађанско право и Грађанско процесно право Ђорђе Раковић.doc