Навигација

Архива новости

На основу члана 91. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске, број: 73/10, 104/11 и 84/12) те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта, на 1. редовној седници одржано...

Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, бр.11/3.1258-7/13 од 24. септембра 2013. године, са 8. Сједнице Наставно-научног вијећа Факултета одржане 24. септембра 2013. године именована је Комисија ...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на сједници одржаној 07.06. 2013. године, одлуком број 11/3.689-2-2/12 именовало је комисију ...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањалуци Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спортана сједници одржаној 14.02.2013. године, донијело...

На основу члана 71. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10), Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта - Бања Лука је на 7. сједници одржаној 21.06.2013. године, донијело одлуку (бр. 11/3.925-8/13...

На основу члана 71. став 7 тачка 6. Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС број 73/10), те члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на 8. редовној сједници одржаној 24.09.2013. годин...

На основу члана 71. став 7 тачка б Закона о високом образовању (Сл. Гласник РС број 73/10, 104/11), те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта на 8. сједници одржаној 24.09.2013. године ...

На основу члана 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске", бр. 73/10, 104/11 и 84/12) те члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Наставно-научно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта у Бањој Луци је на 8. редовној...

Састав комисије: 1. Др Предраг Драгосављевић, ванредни професор Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, ужа научна област Кинезиолошка рекреација и кинезитерапија,  предсједник, 2. Др Красоменко Милетић, ванредни професор Факул...

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Сл. Гласник Републике Српске број 73/10) те члана 52. Статута Универзитета у Бањалуци Наставно научно вијеће Факуллета физичког васпитања и спорта на Сједници одржаној 14.2.2013. донијело је Рјеш...

Састав комисије: 1. Др Гино Стрезовски, редовни професор, Факултета за физичку културу Скопље, Универзитета „Свети Ћирило и Методије“ Скопље, предмет Рукомет, предсједник, 2. Др Симо Вуковић, редовни професор Факултета физичког васпитања и спорта Униве...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Кинезиологија у спорту Марко Зељковић

Научно-наставно вијеће Факултета физичког васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, на 1. сједници, одржаној 23.10.2012. године, донијело је Одлуку број 11/3.1457-3/12 којом је формирало Комисију за писање извјештаја за избор наставника на Факултет...

Комисија за писање извјештаја за избор наставника за ужу научну област Кинезиологија у спорту на наставним предметима: Базични спортови, Вјежбе обликовања и Теорија и методика изабраног спорта-атлетика СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА И НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ ФАКУ...

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Бањој Луци ПРЕДМЕТ: Извјештај о оцјени подобности теме и кандидата мр Николине Гердијан за израду докторске тезе Одлуком Научно-наставног вијећа Факултета физичког васпитања и с...

НАУЧНО – НАСТАВНОМ  ВИЈЕЋУ ФАКУЛТЕТА ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА И СПОРТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊА ЛУЦИ ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ И ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ И КАНДИДАТА ЗА ИЗРАДУ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ На сједници Наставно-научног вијећа Факултета Физичког васпитања и с...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ Предмет: Извјештај о подобности кандидата Монике Валандро и магистарске тезеНа 115. сједници Научно-наставног вијећа Факултета физичког васпитања и спорта у...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ Предмет: Извјештај о испуњености услова и научној заснованости магистарске тезе кандидата Горана Тадића Одлуком Наставно-научног вијећа Факултета физичког в...

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ Факултет физичког васпитања и спорта Бања Лука НАУЧНО НАСТАВНОМ ВИЈЕЋУ ИЗВЈЕШТАЈ О ОЦЈЕНИ УРАЂЕНЕ МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ На основу члана 71. Став 7. Тачка 6. Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 73/...