Навигација

Архива новости

На Универзитету у Бањој Луци, 25. априла 2013. године, одржана је радионица о докторским студијама. Поздравне ријечи упутио је проректор за научно-истраживачки рад и развој Универзитета, проф. др Милан Матаруга. Презентацију досадашњих и будућих активн...

ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ БАЊА ЛУКА ПРЕДМЕТ: Објава исправке  дијела   Конкурса, тражи се- Молимо Вас да у сриједу 24.04.2013. године у издању дневног листа „Глас Српске“ објавите Исправку дијела текста Конкурса, објављеног у дневном листу „Глас Српске“ од ...

Обавјештавамо Вас о могућностима студирања на Државном универзитету Нижњег Новгорода „Лобачевски“, Руска Федерација. Државни универзитет Нижњег Новгорода „Лобачевски“ (УНН) је основан 1916. године. У 1918. години постао је прва високошколска државна ин...

Извјештај Комисије за писање извјештаја за избор наставника страног језика  за ужу научну област Специфични језици - руски језик Наташа Палавестра

Обавјештавамо Вас да Дипломатска академија у Бечу организује љетни курс њемачког језика и аустријске културе и цивилизације, у периоду од 05. до 30. августа 2013. године.   Рок за пријаву је 01. јун 2013. године. Више информација можете пронаћи на инте...

Током боравка на скупу у оквиру COST акције „STReESS” (FPS COST Action FP1106-Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS) у Напуљу-Италија у периоду 14.-18.04.2013. године, Универзитет у Бањој Луци (Шумарски факултет)  је добио улогу домаћи...

L`OREAL фондација за науку и UNESCO-а отворили су позив за достављање пријава за стипендије за младе жене (до 35 година старости) које се баве истраживањем у области природних наука за 2014. годину.   Земље чланице могу пријавити максимално четири кан...

Дана 17.04.2013. године у посјети Ректорату Универзитета у Бањој Луци боравили су представници Универзитетског колеџа Нарвик из Норвешке (NUC), једног од партнера на међународном пројекту из области роботске технологије. Пројекат скраћеног назива BANOR...

Позивамо Вас да у четвртак, 25. априла 2013. године, у 11 часова, у Сали за презентације Ректората Универзитета у Бањој Луци, присуствујете радионици о докторским студијама. 11:00 – 11:15 – Поздравне ријечи и увод, проректор за наставу и студентска пит...

Одлука о поништењу избора одржаних дана 03.04.2013. године за избор чланова Студентског парламента и Наставно-научног вијећа Машинског факултета

У периоду 24. и 25. октобра 2013. године на Филозофском факултету Карловог универзитета у Прагу одржаће се Девета међународна конференција младих слависта, с називом "Словени између традиције и модернитета". Заинтересовани из редова студенaта, доктор...

AREA Science Park у склопу EU projekt-a DIAnet - Danubian Initiative and Alps Adriatic Network” организује семинаре у Трсту од 6-8 маја 2013. са сљедећим тематикама: 1. Cross-sector and transnational mobility – Међусекторска и транснационална мобилност...

У склопу активности на TEMPUS пројекту под називом “Успостављање осигурања квалитета у докторским студијима”, скраћено EQADE (Embedding Quality Assurance in Doctoral Education – EQADE, број 516891-TEMPUS-1-2011-1-DE-TEMPUS-SMGR), од 18. до 20.03.2013. ...

Извјештај комисије за писање извјештаја за избор наставника Високе школе унутрашњих послова у Бањој Луци за Криминалистичко-форензичку ужу научну област- Мр Мирјана Драгољић

Сенат Високе школе унутрашњих послова је на сједници одржаној 9. aприла 2013. године донио одлуку број 06/1-612-46/13, којом је формирао Комисију у саставу:1. Др Саша Мијалковић, ванредни професор на ужој научној области: Безбједносне науке, Криминалис...

Јавна набавка и монтажа опреме у оквиру реализације главног пројекта информационог система за потребе Правног факултета Универзитета у Бањој Луци

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Сл. Гласник Републике Српске број 73/10) те члана 52. Статута Универзитета у Бањалуци Наставно научно вијеће Факуллета физичког васпитања и спорта на Сједници одржаној 14.2.2013. донијело је Рјеш...

Извјештај Комисисје о оцјени урађене докторске дисертације под називом: "Хоролошка анализа балканске ендемичне флоре на територији Босне и Херцеговине" кандидаткиње мр Биљане Лубарда

Састав комисије: 1. Др Милан Шуњеварић, редовни професор, ужа научна област: Телекомуникације, Истраживачко-развојни институт РТ-РК д.о.о. Нови Сад, предсједник 2. Др Бранислав Тодоровић, редовни професор, ужа научна област: Телекомуникације, Истражи...