Навигација

Архива новости

Одлуком Наставно-научног вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 02/04-3.2245-25/13 од 18.07.2013. године, именована је Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у знање за ужу умјетничку област Музико...

Одлуком Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 06-3.295-2.2/13 од 08.05.2013. године образован је Комисија за подношење извјештаја за избор у наставничко звање у сњедећем саставу: 1. Предсједник др Сања Филипови...

Састав Комисије: 1. Проф. мр Марија Јокановић, предсједник 2. Редовни професор Бранислав Петковић, члан 3. Мр Немања Марјановић, чланИзвјештај Комисије  о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике Иван Оташевић

Састав комисије: Одлуком Наставно – умјетничког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци број 06-3.295-2.3/13 од 08.05.2013. године, образована је Комисија за подношење извјештаја за избор у сарадничко звање у саставу: 1) мр Јелена Каришик...

Састав комисије: 1. мр Бранислав Добановачки, редовни професор, ужа умјетничка област, Графички дизајн, Академија уметности Универзитета у Новом Саду – предсједник, 2. мр Амра Зулфикарпашић, редовни професор, ужа умјетничка област, Графички дизајн, Ака...

Кандидат мр Санда Додик Назив теме докторске дисертације: „Веза иахаичног и савременог звука у циклусу музика октоиха Љубице Марић“; Комисија у саставу: 1. др Соња Маринковић, редовни професор 2. др Иван Чавловић, редовни професор 3. др Весна Микић,...

На основу члана 71. став 7 Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10 и 104/11 и члана 54. Статута Универзитета у Бања Луци), Наставно-умјетничко вијеће Академије умјетности је на сједници одржаној дана 28.11.2012. године...

КОМИСИЈА ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА Сенату Универзитета у Бања Луци - посредством Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности Одлуком Наставно-умјетничког вијећа Академије умјетности Универзитета у Бања Луци бр. 06-3.578-3.1/12 од 28.11.2012. године, име...

Наставно-умјетничко вијеће Академије умјетности Универзитета у Бањој Луци предложило је Сенату Универзитета  расписивање Конкурса за избор наставника за ужу научну област Историја и теорија филма и театра на наставним предметима  Историја српске драме ...

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник РепубликеСрпске број 73/10, 104/11 и 84/12) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, расписан је конкурс у дневном листу „Глас Српске“ од 26.09.2012. године за избор умјетн...

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, расписан је конкурс у дневном листу „Глас Српске“ од 27.6.2012. године за избор умјетничког сарадника ...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за умјетничку област Умјетничко-теоријске дисциплине Ванеса Кременовић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике Биљана Јашић-Радовановић

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике Бранка Радошевић

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, расписан је конкурс у дневном листу "Глас Српске" од 25.6.2012. године за избор умјетничког сарадника ...

Умјетничко наставно вијеће Академије умјетности Универзитета у Бањалуци на сједници, одржаној 2.2.2012 . године предложило је Сенату Универзитета, расписивање Конкурса за избор у више звање за ужу умјетничку област – ГЛУМА, Сценске игре (I, II, III, IV...

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу умјетничку област Репродукција музике (корепетитор) Марија Шестић и Дуња Марковић

На основу члана 71. став 7. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике Српске број 73/10) и члана 52. Статута Универзитета у Бањој Луци, Умјетничко-наставно вијеће Академије умјетности је на 11. сједници одржаној дана 16. 11. 2011. године ...