Навигација

Н20-55 - Дигитална култура

Спецификација предмета
Тип студијаАкадемске студије првог циклуса
Студијски програмНовинарство и комуникологија
НазивДигитална култура
АкронимСтатус предметаСеместарФонд часоваБрој ЕСПБ
Н20-55изборни82П + 1В4.0
Наставници
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Условљност другим предметимаОблик условљености
нема
Циљеви изучавања предмета
Упознати студенте са основним садржајима дигиталне културе и друштвеним променама које она доноси у сфери рада, породичним односима, обрасцима потрошње, животним стиловима, демократизацији друштва итд.
Исходи учења (стечена знања)
Стицање основних знања о дигиталној култури и друштвеним и културним променама које доноси
Садржај предмета
1. Особености рада у аграрним, индустријским и постиндустријским друштвима; светски мегатрендови и будућност рада (Болчић 2003: 37-61, 323-330; Незбит, Митровић, Бел, Тофлер); 2. Културне промене у постиндустријским друштвима (Инглхарт, 2005); 3. Културна условљеност рада; Организациона култура (Болчић, 2003: 297-303; Петковић и др. 2002); 4. Технологија као детерминаната рада (Болчић 2003: 303-323; Петковић и др. 2002); 5. Генерацијске смене и долазак мрежне генерације (Тапскот, 2011: 1-37); 6. Дигитална култура мрежне генерације (Тапскот 2011: 39-71); 7. Вредности и норме мрежне генерације (Тапскот, 2011: 73-96); 8. Когнитивни развој мрежне генерације (Тапскот, 2011: 97-119); 9. Како учи мрежна генерација (Тапскот, 2011: 121-148); 10. Мрежна генерација као радна снага (Тапскот, 2011: 149-183); 11. Мрежна генерација као потрошачи; прозумеризам (Тапскот, 2011: 185-217); 12. Мрежна генерација и породица (Тапксот, 2011: 219-241); 13. Мрежна генерација и демократија (Тапскот, 2011: 243-268; Инглхарт и Велзел, 2007); 14. Социјалне и културне особености мрежне генерације (Тапскот, 2011: 269-288); 15. Будућност мрежне генерације (Тапскот, 2011: 289-311)
Методе извођења наставе
Предавања и вјежбе (интерактивни приступ уз коришћење видео и аудио материјала)
Литература
  1. 1. Тапскот Дон 2011. Одрасти дигитално, Загреб: Мате; 2. Болчић Силвано 2003. Свет рада у трансформацији, Београд: Плати; 3. Инглхарт , Велзел 2007. Модернизација, културна промјена и деомокрација, Загреб: политичка култура; 4. Петковић Мирјана и други 2002. Организација, Београд: Економски факултет; 5. Петерс Том 1999. Луда времена захтевају луде организације; 6. Петровић Далибор 2013. Друштвеност у доба интернета, Нови Сад: Академска књига
Облици провере знања и оцењивање
Колоквијуми, самостална излагања, усмени испит