Навигација

проф. др Мирјана Рађеновић
редовни професор

051/339-021
локал121
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Управно право и управаредовни професор 23. септембар 2010.

Библиографија

Радови у часописима

  Заинтересовано лице као странка у управном поступку

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2019
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од37
  Страна до53

  Управни спор пуне јурисдикције - садашња и будућа примјена

  ЧасописМОДЕРНА УПРАВА
  Година2013
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од7
  Страна до21

  Враћање у пређашње стање у управном поступку

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2013
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од353
  Страна до368

  Предмет управног спора

  ЧасописМОДЕРНА УПРАВА
  Година2012
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од7
  Страна до17

  Нови Закон о општем управном поступку

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2012
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од403
  Страна до421

  Приказ књиге: Зоран Р. Томић, Опште уставно право - Организационо, Материјално, Процесно, Пето, скраћено и осавремењено издање, Правни факултет у Београду, Центар за издаваштво и информисање, Јавно предузеће "Службени гласник", Београд, 2009.

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2011
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од343
  Страна до350

  Појам и обиљежја управног акта као кључног инструмента управног рада

  ЧасописМОДЕРНА УПРАВА
  Година2009
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од57
  Страна до66

  Обавезност и извршење пресуда из управних спорова

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2009
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од401
  Страна до410

  Мјесто службеничког права у систему права РС

  ЧасописМОДЕРНА УПРАВА
  Година2008
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од21
  Страна до27

  Управни поступак избора академског особља

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2008
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од313
  Страна до326

  Посебни управни поступциу области социјалне заштите и стављања лица под старатељство у праву Републике Српске

  ЧасописПравна мисао
  Година2006
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од27
  Страна до33

  Посебни управни поступци у области социјалне заштите и стављања лица под старатељство у праву Републике Српске

  ЧасописПравна мисао
  Година2006
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од27
  Страна до33

  "Ћутање" управе

  ЧасописЗиПС
  Година2006
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од33
  Страна до34

  Смањење броја инспекцијаи њихова унификација рада

  ЧасописЗиПС
  Година2006
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од30
  Страна до34

  Кратак осврт на нови Закон о управним споровима РС

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2006
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од583
  Страна до594

  Једнаке могућности и људска правау пружању јавних услуга

  ЧасописЉудска права
  Година2005
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од54
  Страна до68

  Посебни управни поступак избора наставника (сарадника) универзитета у одређено звање и вршење других, повјерених управно-јавних овлашћења од стране универзитета, односно високошколске установе

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2005
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од133
  Страна до142

  Посебни управни поступак издавања одобрења за набављање оружја

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2004
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од96
  Страна до105

  Однос кривичног и управног поступка

  ЧасописЗборник радова
  Година2003
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од52
  Страна до58

  Концепт добре управе

  ЧасописЛокална самоуправа
  Година2003
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од28
  Страна до33

  Управна контрола управе и управни надзор

  ЧасописПравни савјетник
  Година2003
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од14
  Страна до21

  Увјерења као доказна средства у управном поступку и њихово издавање

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2002
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од233
  Страна до246

  Положај органа државне управе у правном систему Републике Српске

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година2000
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од203
  Страна до214

  Послови и задаци органа државне управе у правном систему Републике Српске

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1999
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од175
  Страна до184

  Управни спор и његово правно регулисање

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1998
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од91
  Страна до103

  Претходно питање у управном поступку

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1996
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од115
  Страна до126

  Држављанство у праву Републике Српске и праву Велике Британије

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1995
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од129
  Страна до143

  Посебни случајеви нерјешавања у управним стварима

  ЧасописГласник Адвокатске коморе Војводине
  Година1995
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од179
  Страна до194

  Правна природа нерјешавања у управним стварима

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година1994
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од127
  Страна до141

  Заштита против "ћутања управе" у нашем праву и праву других земаља

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1989
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од34
  Страна до40

  Посебна судска заштита уставом зајамчених права и слобода повријеђених коначним појединачним актом

  ЧасописГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА
  Година1982
  АуториМирјана Рађеновић
  Страна од67
  Страна до75

Радови са скупова

  Остваривање и заштита права и правних интереса грађана према Закону о општем управном поступку и реформа управе

  Научни скупЗборник реферата са међународног научног скупа
  Година2004
  АуториМирјана Рађеновић

  Неки приједлози будућег уређења опште управнопроцесне регулативе Републике Српске

  Научни скупЗборник реферата са научног скупа
  Година1997
  АуториМирјана Рађеновић

Остали радови

  Публикација „Хармонизација права Републике Српске и Босне и Херцеговине са правом Европске уније“

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISSN/ISBN978-99976-54-10-6 340
  Година2021
  АуториБосиљка Чубриловић Стаменић, Зоран Васиљевић, Раденко Јотановић, Невенко Врањеш, Бојан Влашки, Ирена Радић, Дарко Радић, Мирјана Рађеновић и Стојана Петровић
  Страна од1
  Страна до84

  Универзитет у Бањој Луци 1975 - 2010

Књиге

  Право општег управног поступка и управног спора

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-50-87-8
  Година2019
  АуториМирјана Рађеновић
  Тип књигеосновни уџбеник

  Право општег управног поступка и управног спора

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-50-74-8
  Година2016
  АуториМирјана Рађеновић
  Тип књигеосновни уџбеник

  Право управног спора

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN978-99938-50-35-9
  Година2010
  АуториМирјана Рађеновић
  Тип књигеосновни уџбеник

  Право посебних управних поступака

  ИздавачБања Лука: Правни факултет Универзитета
  ISBN978-99938-50-35-9
  Година2009
  АуториМирјана Рађеновић
  Тип књигенаучна књига

  Приручник за усавршавање знања и вјештина државних службеника

  ИздавачЦентар за међународни развој (CID), Болоња, Италија
  ISBN9958-605-87-2
  Година2006
  АуториМирјана Рађеновић
  Тип књигеосновни уџбеник

  Право општег управног поступка

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  ISBN99938-675-7-8
  Година2004
  АуториМирјана Рађеновић
  Тип књигеосновни уџбеник

  "Друштвена стварност и реформа управе у РС", "Збирка прописа и докумената о реформи државне управе РС"

  ИздавачSlužbeni galsnik Republike Srpske i Agencija za državnu upravu Republike Srpske
  ISBN99938-680-8-6
  Година2003
  АуториМирјана Рађеновић
  Тип књигепомоћни уџбеник

  Приручник за полагање општег дијела стручног испита запослених са вишом и високом школском спремом у органима државне управе, локалне самоуправе и организацијама које обављају јавна овлашћења,

  ИздавачSlužbeni galsnik Republike Srpske
  ISBN99938-680-1-9
  Година2002
  АуториМирјана Рађеновић
  Тип књигеостале научне публикације

Пројекти

Хармонизација права Републике Српске и Босне и Херцеговине са правом Европске уније

Имајући у виду да је БиХ формално аплицирала за чланство у ЕУ 15.02.2016. године, те да је усклађивање права РС и БиХ са правном тековином ЕУ обавеза коју је БиХ преузела потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању 2008. године, јасно је да постоји потреба за спровођењем свеобухватне научне анализе усклађености домаћих прописа са правном тековином ЕУ. ..

Број пројекта1258002
СтатусНеактиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПравни факултет
Руководилацпроф. др Зоран Васиљевић
Пројектни тимпроф. др Раденко Јотановић
проф. др Мирјана Рађеновић
доц. др Бојан Влашки
доц. др Стојана Петровић
проф. др Дарко Радић
Босиљка Чубриловић Стаменић, ма
Никола Алексић
проф. др Невенко Врањеш
Ирена Радић, ма
ФинансијерМинистарство за европске интеграције и међонародну сарадњу Републике Српске
Почетак реализације01.02.2020.
Завршетак пројекта18.11.2022.
Вриједност пројекта23902.25 БАМ