Навигација

доц. др Невенко Врањеш
доцент

Наставник - II-4
Факултет политичких наука
локал422
Катедре
 • Факултет политичких наука-Студијски програм: Политикологија
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Политички системдоцент 22. децембар 2016.

Предмети

Факултет политичких наука

Академске студије другог циклуса
МЈУ-2Систем јавне управе
МЛС-2Систем локалне самоуправе
Академске студије првог циклуса
Н-29Јавна управа
П-25Јавна управа
П-47Локална самоуправа
СР1-40Основе управног права
СР-33Основе управног права
СРД-3Основе управног права
СРД-9Управни поступак

Факултет безбједносних наука

Академске студије првог циклуса
ОБК16ЈВПЈавна управа

Библиографија

Радови у часописима

  Izvori, geneza i priroda secesionističke retorike u Republici Srpskoj

  DOIhttps://doi.org/10.20901/pm.57.1.05
  ЧасописPolitička misao
  Година2020
  АуториАлександар Савановић, Александар Врањеш, Невенко Врањеш и Жељко Будимир
  Волумен57
  Број1
  Страна од93
  Страна до126
  Веб адресаhttp://politickamisao.com/politicka-misao-casopis-za-politologiju-vol-57-no-1-2020/

  USTAVNOPRAVNI I UPRAVNOPRAVNI MODELI UREĐIVANJA JAVNIH PRAZNIKA U MULTIKULTURNIM DRŽAVAMA POVODOM DVIJE ODLUKE USTAVNOG SUDA BOSNE I HERCEGOVINE O DANU REPUBLIKE SRPSKE

  DOI10.7251/GFP1909050DJ
  ЧасописГодишњак Факултета правних наука
  Година2019
  АуториВладимир Ђурић и Невенко Врањеш
  Број9
  Страна од50
  Страна до68
  Веб адресаhttp://www.gfpn-au.com/

  Poslovi državne uprave u oblasti zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora

  DOI10.7251/GFP1707092DJ
  ЧасописГодишњак Факултета правних наука
  Година2017
  АуториVladimir Đurić и Невенко Врањеш
  ВолуменVII
  Број7
  Страна од92
  Страна до109
  Веб адресаhttp://www.gfpn-au.com/

  POSTUPAK SELEKCIJE UPRAVNIH SLUŽBENIKA – EVROPSKI STANDARDI I DOMAĆI PRAVNI OKVIR

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2016
  АуториНевенко Врањеш и Владимир Ђурић
  Број46
  Страна од303
  Страна до323
  Веб адресаhttp://www.udruzenjepravnika.org/

  Odnosi s javnošću u javnoj upravi Republike Srpske

  DOI10.7251/POL1611149V
  ЧасописПОЛИТЕИА
  Година2016
  АуториНевенко Врањеш и Aleksandar Vranješ
  ВолуменVI
  Број11
  Страна од151
  Страна до167
  Веб адресаhttp://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/

  Јавноправно уређење званичне топонимије – од државног нивоа до нивоа локалне самоуправе

  ЧасописГодишњак Факултета правних наука
  Година2016
  АуториВладимир Ђурић и Невенко Врањеш
  Број6/2016
  Страна од86
  Страна до103
  Веб адресаhttp://www.gfpn-au.com/

  Организација локалне самоуправе у БиХ

  ЧасописСтрани правни живот
  Година2016
  АуториНевенко Врањеш
  Број2/2016
  Страна од169
  Страна до184
  Веб адресаhttp://www.comparativelaw.info/spz-arhiva.html

  Положај полиције у јавној управи Републике Српске

  DOI10.7251/BPG1601109V
  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2016
  АуториНевенко Врањеш
  Број1-2/16
  Страна од109
  Страна до122
  Веб адресаhttp://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

  Поступак селекције управних службеника – Европски стандарди и домаћи правни оквир

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2016
  АуториНевенко Врањеш и Владимир Ђурић
  Број46/2016
  Страна од303
  Страна до323

  Врста и правна природа акта о пријему и постављењу државних службеника

  DOI347.96
  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2015
  АуториНевенко Врањеш и Владимир Ђурић
  Број4/2015
  Страна од381
  Страна до399

  Положај управе у систему подјеле власти

  DOI10.7251/G FP14041 86V
  ЧасописГодишњак Факултета правних наука
  Година2014
  АуториНевенко Врањеш
  Број4/2014
  Страна од186
  Страна до198
  Веб адресаhttp://www.gfpn-au.com/

  Уставни модели учешћа федералних јединица у централној власти

  ЧасописСтрани правни живот
  Година2014
  АуториНевенко Врањеш и Ђорђије Десанчић
  Број3/2014
  Страна од409
  Страна до423
  Веб адресаhttp://www.comparativelaw.info/spz-arhiva.html

  Утицај глобализације на дипломатију малих земаља са освртом на Министарство спољних послова

  DOI10.5570/dfnd.1333.06.se
  ЧасописДЕФЕНДОЛОГИЈА
  Година2013
  АуториНевенко Врањеш и Дејан Зељић
  Број33/2013
  Страна од63
  Страна до72
  Веб адресаhttp://www.defendologija.com/?cat=6

  Организација државне управе у БиХ

  DOI10.7251/GFP1303
  ЧасописГодишњак Факултета правних наука
  Година2013
  АуториНевенко Врањеш
  Број3/2013
  Страна од138
  Страна до152
  Веб адресаhttp://www.gfpn-au.com/

  Локална самоуправа у Републици Српској у времену транзиције

  ЧасописПОЛИТЕИА
  Година2013
  АуториНевенко Врањеш и Ивана Лешчен
  Број5/2013
  Страна од261
  Страна до280

  Дискрециони управни акти: Да ли разлози морају бити саставни дио образложења

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2013
  АуториНевенко Врањеш
  Број35/2013
  Страна од445
  Страна до458

  Службеничка етика (теоријски и правно)

  DOI10.7251/GFP1202207V
  ЧасописГодишњак Факултета правних наука
  Година2012
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од207
  Страна до217
  Веб адресаhttp://www.gfpn-au.com/

  Управни поступак тражења азила у Босни и Херцеговини

  DOI1 0.7 ј 68/spm.12.1845.06V
  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2012
  АуториНевенко Врањеш
  Број45/2012
  Страна од87
  Страна до102
  Веб адресаhttp://www.spmisao.rs/

  Обележја управних организација у систему безбедности

  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2012
  АуториНевенко Врањеш
  Број1-2/12
  Страна од121
  Страна до132
  Веб адресаhttp://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

  Законодавна и извршна власт у поступку закључења међународних уговора

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2012
  АуториНевенко Врањеш и Матеј Савић
  Страна од173
  Страна до192

  Престанак радног односа јавних службеника

  ЧасописМОДЕРНА УПРАВА
  Година2012
  АуториНевенко Врањеш
  Број7-8/2012
  Страна од65
  Страна до81
  Веб адресаhttp://adu.vladars.net/cyrl/?page=74

  Уставни положај и аутономија цркава и верских заједница у систему кооперативне одвојености

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2012
  АуториВладимир Ђурић и Невенко Врањеш
  ВолуменIX
  Број31/2012
  Страна од279
  Страна до301

  Теоријски појам управе у новијој српској правној мисли

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2011
  АуториНевенко Врањеш
  Број27/2011
  Страна од393
  Страна до409

  Однос полиције и локалне самоуправе

  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2011
  АуториНевенко Врањеш
  Број1-2/11
  Страна од71
  Страна до84
  Веб адресаhttp://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

  Контрола управе с освртом на полиццју

  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2011
  АуториНевенко Врањеш
  Број3-4/11
  Страна од315
  Страна до329
  Веб адресаhttp://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

  Дисциплинска одговорност државних службеника у Републици Српској

  ЧасописМОДЕРНА УПРАВА
  Година2010
  АуториНевенко Врањеш
  Број9/2010
  Страна од91
  Страна до102
  Веб адресаhttp://adu.vladars.net/cyrl/?page=74

  Поступак селекције државних службеника у органе управе Републике Српске

  ЧасописПРАВНА РИЈЕЧ
  Година2010
  АуториНевенко Врањеш
  Број22/2010
  Страна од583
  Страна до592

  Уставноправни положај спољних послова БиХ

  ЧасописСРПСКА ПРАВНА МИСАО
  Година2010
  АуториНевенко Врањеш
  Број42-43/2010
  Страна од195
  Страна до209
  Веб адресаhttp://www.spmisao.rs/

  Управна функција полиције

  ЧасописБЕЗБЈЕДНОСТ, ПОЛИЦИЈА, ГРАЂАНИ
  Година2009
  АуториНевенко Врањеш
  Број2/09
  Страна од156
  Страна до165
  Веб адресаhttp://education.muprs.org/casopis-bezbjednost-policija-gradjani/

  Уставноправни и теоријски положај националне безбједности са освртом на БиХ

  ЧасописДЕФЕНДОЛОГИЈА
  Година2009
  АуториНевенко Врањеш
  Број25-26/09
  Страна од85
  Страна до94
  Веб адресаhttp://www.defendologija.com/latinica/casopis/broj25-26.htm

Радови са скупова

  Upravnopravni aspekti autonomnih poslova crkve

  Научни скупDržavno-crkveno pravo kroz vekove
  ПубликацијаZbornik radova sa međunarodne naučne konferencije
  Година2019
  АуториНевенко Врањеш и Бојан Влашки
  Страна од393
  Страна до429

  PREDNACRT NOVOG ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA - IZAZOVI I OČEKIVANJA

  Научни скупŠesnaesto savjetovanje, Skup od republičkog značaja sa međunarodnim učešćem "Oktobarski pravnički dani"
  DOIdoi 10.7251/PR5819267V
  ПубликацијаPravna riječ časopis za pravnu toeriju i praksu, br. 58/2019
  Година2019
  АуториНевенко Врањеш и Vladimir Đurić
  Страна од267
  Страна до294

  Пресуде Србима за геноцид у Хашком трибуналу и Суду БиХ - Политичке и правне импликације

  Научни скупСребреница стварност и манипулације
  ПубликацијаСребреница Стварност и манипулације
  Година2019
  АуториНевенко Врањеш и Милорад Којић
  Страна од395
  Страна до406

  Regulatorni okvir i upravni kapaciteti Bosne i Hercegovine za migrantsku krizu

  Научни скупRegionalna konferencija "regionalna saradnja u suzbijanju prekograničnog kriminala: savremeni izazovi terorizma i migrantske krize"
  ПубликацијаZbornik radova
  Година2018
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од315
  Страна до331

  Novi zakon o lokalnoj samoupravi u Republiici Srpskoj - Izazovi i očekivanja

  Научни скуп(Re)Konstrukcija društvene stvarnosti
  ПубликацијаZbornik radova izloženih na konferenciji sa međunarodnim učešćem
  Година2018
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од85
  Страна до98

  Ustavnost i moderne tendencije javnoj upravi s osvrtom na evropske integracije Bosne i Hercegovine

  Научни скупUstav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama
  DOI35.082.1:342.4(497.6)
  ПубликацијаZbornik radova, Ustav i izazovi ustavnog razvoja u složenim državama
  Година2018
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од357
  Страна до375

  Proces reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini - između očekivanog i postignutog

  Научни скупOktobarski pravnički dani
  DOI10.7251/PR5017311V
  ПубликацијаPravna riječ, časopis za teoriju i praksu
  Година2017
  АуториНевенко Врањеш и Vladimir Đurić
  Страна од311
  Страна до336
  Веб адресаhttp://www.udruzenjepravnika.org/

  Sudska kontrola uprave u oblasti unutrašnjih poslova

  Научни скупNaučno stručni skup s međunarodnim učešćem
  ПубликацијаTematski zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem pod nazivom Policija i pravosudni organi kao garanti slobode i bezbednosti u pravnoj državi
  Година2017
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од63
  Страна до79
  Веб адресаhttp://www.nst.org.rs/tara-2017

  Улога јавних установа у третману вршњачког насиља

  Научни скупВршњачко насиље (етиологија, феноменологија, начини превазилажења и компаративна искуства)
  ПубликацијаЗборник радова са међународне научно стручне конференције
  Година2013
  АуториНевенко Врањеш и Дијана Петковић
  Страна од183
  Страна до193

  Организација и положај управе на простору Босне и Херцеговине у периоду владавине османског царства

  Научни скупМеђународна научно-стручна конференција: „Босанскохерцеговачке правне традиције у процесу прилагодбе правним тековинама Европске уније“
  ПубликацијаАнали Правног факултета Универзитета у Зеници
  Година2013
  АуториНевенко Врањеш и Бојан Влашки
  Страна од91
  Страна до109
  Веб адресаhttp://www.prf.unze.ba/Arhiva_Anali.html

  Правни положај локалне самоуправе у републици српској са освртом на локалне изборе

  Научни скупПолитичка култура, дијалог, толеранција и демократија у Републици Српској и Босни и Херцеговини – стање, путеви и перспективе за локалне изборе 2012. године
  ПубликацијаЗборник радова са међународног научног скупа
  Година2012
  АуториНевенко Врањеш и Миланка Шопин
  Страна од83
  Страна до90

  Омбудсман као посебан облик контроле управе

  Научни скупШести међународни научни скуп „Дани безбједности“ на тему: „Друштвена реакција на савремене облике угрожавања безбједности“
  ПубликацијаЗборник радова с амеђународног научног скупа
  Година2012
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од337
  Страна до345

  Однос управног и кривичног права

  Научни скупмеђународна научно–стручне конференције „Криминалистичко форензичка истраживања
  ПубликацијаЗборник радва са међународне научно–стручне конференције „Криминалистичко форензичка истраживања
  Година2011
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од610
  Страна до617

  Локална самоуправа и насиље у спорту са освртом на град Бањалуку

  Научни скупМлади и насиље у спорту у Републици Српској – Босни и Херцеговини и обезбјеђење спортских догађаја
  ПубликацијаЗборник радова са међународног научног скупа на тему: „Млади и насиље у спорту у Републици Српској – Босни и Херцеговини и обезбјеђење спортских догађаја“
  Година2011
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од477
  Страна до486

  Корпоративна безбједност у локалној самоуправи

  Научни скупПети научни скуп „Дани безбједности“ на тему: „Развој система безбједности и заштите корпорација"
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа: „Дани безбједности“ на тему: „Развој система безбједности и заштите корпорација"
  Година2011
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од151
  Страна до162

  Правни положај корпоративне безбједнсоти

  Научни скупНаучни скуп „Дани безбједности“ на тему: „Корпоративна безбједност – ризици, пријетње и мјере заштите“,
  ПубликацијаЗборник радова санаучног скупа „Дани безбједности“ на тему: „Корпоративна безбједност – ризици, пријетње и мјере заштите“
  Година2010
  АуториНевенко Врањеш

  Неки правни аспекти говора мржње

  Научни скупМеђународни научни скуп на тему: „Како превазићи говор мржње (националне, вјерске, расне, политичке) и нетолеранцију у интересу што боље политичке кампање и демократских резултата на парламентарним изборима 2010. године у Републици Српској и БиХ"
  ПубликацијаЗборника радова са Међународног научног скупа
  Година2010
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од483
  Страна до490

  Глобални аспекти еколошке безбједности

  Научни скупПрва научна конференција: „Еколошка безбједност у постмодерном амбијенту“
  ПубликацијаКњига II
  Година2009
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од47
  Страна до48

  Сиромаштво – рефлексије на националну безбједност

  Научни скупМеђународни научни скуп на тему: „Друштвена криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској и Босни и Херцеговини
  ПубликацијаЗборника радова са Међународног научног скупа на тему: „Друштвена криза и превазилажење сиромаштва у Републици Српској и Босни и Херцеговини
  Година2009
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од405
  Страна до412

  Правнополитички положај система националне безбједности са освртом на БиХ

  Научни скупНаучни скуп „Савремени облици угрожавања безбједности и стратегије супростављања“
  ПубликацијаЗборник радова са научног скупа „Савремени облици угрожавања безбједности и стратегије супростављања“
  Година2009
  АуториНевенко Врањеш
  Страна од187
  Страна до203

Књиге

  Службенички системи и транзициона реформа јавне управе

  ИздавачГрафид Бања Лука
  ISBN978-99976-25-32-8
  Година2016
  АуториНевенко Врањеш
  Тип књигенаучна књига
  Број страна234

Пројекти

Хармонизација права Републике Српске и Босне и Херцеговине са правом Европске уније

Имајући у виду да је БиХ формално аплицирала за чланство у ЕУ 15.02.2016. године, те да је усклађивање права РС и БиХ са правном тековином ЕУ обавеза коју је БиХ преузела потписивањем Споразума о стабилизацији и придруживању 2008. године, јасно је да постоји потреба за спровођењем свеобухватне научне анализе усклађености домаћих прописа са правном тековином ЕУ. ..

Број пројекта1258002
СтатусАктиван
Тип пројектаНационални - остали
Организациона јединицаПравни факултет
Руководилацпроф. др Зоран Васиљевић
Пројектни тиммр Стојана Петровић
Ирена Радић
доц. Бојан Влашки, ма
проф. др Дарко Радић
проф. др Мирјана Рађеновић
доц. др Невенко Врањеш
проф. др Раденко Јотановић
Босиљка Чубриловић
Никола Алексић
ФинансијерМинистарство за европске интеграције и међонародну сарадњу Републике Српске
Почетак реализације01.02.2020.
Завршетак пројекта01.02.2021.
Вриједност пројекта23902.25 БАМ