Навигација

проф. др Драгана Вилић
редовни професор

Наставник - II-4
Економски факултет
051/430-037
Катедре
 • Факултет политичких наука - Катедра за социологију
Ужа научна/умјетничка областЗвањеДатум избора у звање
Теоријска социологијаредовни професор 27. октобар 2022.

Предмети

Економски факултет

Академске студије првог циклуса
1СОЦСоциологија
И14ПКЕПословна култура и етика
И14СЕКСоциологија за економисте

Правни факултет

Академске студије првог циклуса
ОС11ОСПОснови социологије са социологијом права

Факултет политичких наука

Академске студије првог циклуса
С20-23Студије рода
С-34Студије рода
С-56Социологија маргиналних група

Библиографија

Радови у часописима

  Gender (in)equality in (European) Society. Technium Social Sciences Journal, 47(1), p. 339-354

  DOI10.47577/tssj.v47i1.9391
  ЧасописTechnium Social Sciences Journal
  Година2023
  АуториДушанка Слијепчевић и Dragana Vilić
  Волумен47
  Број1
  Страна од339
  Страна до354
  Веб адресаhttps://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/9391/3502

  Igra kao egzistencijalni fenomen

  DOI10.7251/SOCSR2221069V
  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ДИСКУРС
  Година2021
  АуториDragana Vilić
  ВолуменXI
  Број21 - 22
  Страна од71
  Страна до85
  Веб адресаhttps://defendologija-banjaluka.com/files/Socioloski%20diskurs%2021-22%20-%20srp%20-web.pdf

  Izgradnja sopstva kroz simboličku interakciju sa drugim u svakodnevnom životu

  DOI10.5937/politeia0-19722]
  ЧасописПОЛИТЕИА
  Година2019
  АуториIvan Šijaković и Dragana Vilić
  ВолуменIX
  Број17
  Страна од81
  Страна до106
  Веб адресаhttps://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2232-9641/2019/2232-96411917081Q.pdf

  Нови трендови миграција становништва у савременом друштву

  DOI10.7251/SOCSR1815065V
  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ДИСКУРС
  Година2018
  АуториДрагана Вилић
  Волумен8
  Број15
  Страна од65
  Страна до92
  Веб адресаhttps://www.sociologicaldiscourse.com/br-15

  Novo shvatanje i ostvarivanje komunikacije, interakcije, aktivizma i društvenosti uopšte u „cyber društvu“

  DOI10.7251/RAD1828045V
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2018
  АуториDragana Vilić и Milica Pejić
  Број28
  Страна од45
  Страна до62
  Веб адресаwww.radoviff.org

  Zygmunt Bauman – The wicked openness of society

  DOI10.7251/SOCEN1713043V
  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ДИСКУРС
  Година2017
  АуториДрагана Вилић
  Број13 - 14
  Страна од43
  Страна до68
  Веб адресаhttps://www.sociologicaldiscourse.com/no-13-14

  КРИМИНАЛ - СОЦИЈАЛНИ РИЗИК У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

  DOI10.5937/pol1713084V
  ЧасописПОЛИТЕИА
  Година2017
  АуториДрагана Вилић
  Волумен7
  Број13
  Страна од84
  Страна до113
  Веб адресаhttp://scindeks.ceon.rs/article.aspx?query=ISSID%26and%2613426&page=5&sort=8&stype=0&backurl=%2fissue.aspx%3fissue%3d13426

  Uzroci i posljedice povećanog trenda starenja stanovništva u savremenom društvu

  DOI10.7251SOCSR1712005V
  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ДИСКУРС
  Година2016
  АуториDragana Vilić
  Волумен6
  Број12
  Страна од5
  Страна до33
  Веб адресаhttps://www.sociologicaldiscourse.com/no-11-1

  Посљедице човјекових активности на животну средину у савременом друштву

  DOI10.7251/RADFIZ1623045V
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2016
  АуториДрагана Вилић
  Број23
  Страна од45
  Страна до65
  Веб адресаwww.radoviff.org

  Razvoj društva i razvoj ljudskih prava i sloboda

  DOI10.7251/POL1610209V
  ЧасописПОЛИТЕИА
  Година2015
  АуториDragana Vilić
  Број10
  Страна од209
  Страна до223
  Веб адресаhttp://politeia.fpnbl.org

  Uzroci i posljedice demografskih procesa i promjena u savremenom društvu

  DOI10.7251/SOCSR15090021V
  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ДИСКУРС
  Година2015
  АуториDragana Vilić
  Број9
  Страна од21
  Страна до47
  Веб адресаwww.socioloskidiskurs.com

  Jedan pogled na položaj sociologije prava u Rusiji

  DOI10.7251/SOCSR1510035V
  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ДИСКУРС
  Година2015
  АуториDragana Vilić и Vanja Nišić
  Број10
  Страна од35
  Страна до54
  Веб адресаhttp://www.sociologicaldiscourse.com/#!blank-9/j9dfh

  Nezaposlenost u savremenom društvu: središnji društveno-ekonomski problem

  DOI10.7251/RAD1622004S
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2015
  АуториIvan Šijaković и Dragana Vilić
  Број22
  Страна од57
  Страна до76
  Веб адресаwww.radoviff.org

  Siromaštvo - Društvena pojava (i proces) u globalnom društvu

  DOI10.7251/RAD1521005V
  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2015
  АуториDragana Vilić и Vanja Nišić
  Број21
  Страна од79
  Страна до104
  Веб адресаwww.radoviff.org

  Uloga znanja i obrazovanja u savremenom društvu

  DOI10.7251/POL1408389
  ЧасописПОЛИТЕИА
  Година2014
  АуториDragana Vilić
  Број8
  Страна од389
  Страна до404
  Веб адресаhttp://politeia.fpnbl.org

  Umjetnost kao komunikacija

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2014
  АуториNataša Vilić и Dragana Vilić
  Број20
  Страна од165
  Страна до179
  Веб адресаhttp://dx.doi.org/10.725/RAD1420165V

  Transformacija (i/ili) redukcija funkcija moderne porodice

  DOI10.7251./SOCEN1306049V
  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ДИСКУРС
  Година2013
  АуториДрагана Вилић
  Број6
  Страна од49
  Страна до66
  Веб адресаhttp://socioloskidiskurs.com/sr

  Potiskivanje žena u savremenom društvu - socio - ekonomski aspekti

  DOI10.7251/SOCEN1204045V
  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ДИСКУРС
  Година2012
  АуториDragana Vilić
  Број4
  Страна од45
  Страна до58
  Веб адресаhttp://socioloskidiskurs.com/sr

  Porodica u kontekstu savremenih društvenih promjena

  ЧасописСОЦИОЛОШКИ ДИСКУРС
  Година2011
  АуториDragana Vilić
  Број2
  Страна од21
  Страна до45
  Веб адресаhttp://socioloskidiskurs.com/sr

  Утицај запослености жене на породицу

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2010
  АуториДрагана Вилић
  Број13
  Страна од393
  Страна до409
  Веб адресаhttp://ff.unibl.org/index.php/publikacije/2013-05-07-09-36-40

  Биотехнологија - нада и могућа пријетња

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2010
  АуториДрагана Вилић и Наташа Вилић
  Број10
  Страна од227
  Страна до245
  Веб адресаhttp://ff.unibl.org/index.php/publikacije/2013-05-07-09-36-40

  Family in contemporary society: Changes and problems that the family faced

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2009
  АуториDragana Vilić
  Број12
  Страна од417
  Страна до427
  Веб адресаhttp://ff.unibl.org/index.php/publikacije/2013-05-07-09-36-40

  Глобализација - дух нашег времена

  ЧасописРАДОВИ часопис за хуманистичке и друштвене науке
  Година2007
  АуториДрагана Вилић
  Број10
  Страна од211
  Страна до227
  Веб адресаhttp://ff.unibl.org/index.php/publikacije/2013-05-07-09-36-40

  Друштвено - економске промјене и квалитет живота у Републици Српској (БиХ)

  ЧасописActa Economica
  Година2007
  АуториДрагана Вилић
  Број7
  Страна од35
  Страна до50
  Веб адресаhttp://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/acta_economica_7.pdf

Радови са скупова

  Challenges, Issues and Opportunities for Integration of Refugees Into Immigration Society

  Научни скуп8th REDETE Conference - RESEARCHING ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN TRANSITION ECONOMIES.
  ПубликацијаConference Proceedings "Geopolitics and the political economy of conflict in the Balkans and the Eastern Mediterranean. Refugees, energy sector and prospects for the future", Faculty of Economics, Niš, Serbia, ISBN 978-99976-57-04-6
  Година2021
  АуториDragana Vilić
  Страна од33
  Страна до45
  Веб адресаhttps://redete.org/assets/content/conf-prog/conf-proceedings-2021.pdf

  Nepovoljan položaj mladih na tržištu rada – rizik društvene marginalizacije mladih

  Научни скупVI Međunarodna naučna konferencija "Društvene devijacije", Centar modernih znanja, Banja Luka i Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd
  DOI10.7251/ZCMZ0121123V
  ПубликацијаZbornik radova Unapređenje kvaliteta života djece i mladih, Centar modernih znanja, Banja Luka i Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd, ISSN 2566-3224
  Година2021
  АуториDragana Vilić
  Страна од123
  Страна до132
  Веб адресаhttps://www.centarmodernihznanja.com/zbornici

  Uticaj asistirane reproduktivne tehnologije na porodicu i roditeljstvo u savremenom društvu

  Научни скупV Međunarodna naučna konferencija "Društvene devijacije", Centar modernih znanja, Banja Luka i Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd
  DOI10.7251/ZCMZ2001171V
  ПубликацијаZbornik radova Porodica i savremeno društvo – izazovi i perspektive, Broj 5, Centar modernih znanja, Banja Luka i Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd, ISSN 2566-3224
  Година2020
  АуториDragana Vilić
  Страна од171
  Страна до180
  Веб адресаhttp://centarmodernihznanja.com/zbornik-v-compressed.pdf

  The Impact of Digital Technology on Democratic Political Governance in Contemporary Society

  Научни скупInternational Scientific Conference of Special Importance - Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century
  DOI10.7251/NSTT2001225V
  ПубликацијаConference Proceedings: International Scientific Conference of Special Importance - Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century, Faculty of Law University of Banja Luka, Banja Luka, ISBN 978-99976-54-02-1
  Година2020
  АуториDragana Vilić
  Страна од217
  Страна до233

  Causes of the Unequal Economic Position of Women in Relation to Men in a Contemporary Society

  Научни скуп7th REDETE Conference - RE SEARCHING ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN TRANSITION ECONOMIES
  ПубликацијаConference Proceedings “New challenges facing transition and emerging economies”, 7th REDETE Conference - RESEARCHING ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN TRANSITION ECONOMIES, ISBN 978-99938-46-87-1
  Година2019
  АуториDragana Vilić
  Страна од241
  Страна до255
  Веб адресаhttps://www.redete.org/assets/content/conf-prog/conf-proceedings-2019.pdf

  Značaj transformacije visokog obrazovanja/univerziteta za održivi razvoj društva

  Научни скупMeđunarodni naučni skup „Visoko obrazovanje u Republici Srpskoj – stanje, putevi i perspektive“, Udruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske i Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Banja Luka
  ПубликацијаZbornik radova s Međunarodnog naučnog skupa „Visoko obrazovanje u Republici Srpskoj – stanje, putevi i perspektive“, ISBN 978-99976-22-48-8
  Година2019
  АуториDragana Vilić
  Страна од165
  Страна до191
  Веб адресаhttps://defendologija-banjaluka.com/images/Zbornici/1%20-%20ZBORNIK%20-%20Visoko%20obrazovanje,%202019..pdf

  Socijalna isključenost - suprotnost održivom razvoju društva

  Научни скупIV Međunarodna naučna konferencija Društvene devijacije, Centar modernih znanja, Banja Luka i Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd
  DOI10.7251/ZCMZ0119142V
  ПубликацијаZbornik radova "Položaj marginalizovanih grupa u društvu", Centar modernih znanja, Banja Luka i Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd
  Година2019
  АуториDragana Vilić
  Страна од142
  Страна до151
  Веб адресаhttps://www.centarmodernihznanja.com/attachments/article/39/Zbornik_IV.pdf

  (Културна) стварност у медијском огледалу

  Научни скупКУЛТУРА И МЕДИЈИ, Матица Српска - Друштво чланова Матице српске у Републици Српској
  ПубликацијаЗборник радова
  Година2013
  АуториНаташа Вилић и Драгана Вилић
  Страна од57
  Страна до75

  Утицај медија на формирање ставова о величини породице: укљученост медија у реализацију једног сегмента популационе политике

  Научни скупНаучни скуп "Бањалучки новембарски сусрети": Наука, култура и идеологија
  ПубликацијаЗборник радова с научног скупа "Бањалучки новембарски сусрети"
  Година2008
  АуториДрагана Вилић
  Страна од63
  Страна до75

  Феминизам - идеологија и покрет: својеврсна реакција на вјерски фундаментализам и нео-конзервативизам

  Научни скупНаучни скуп "Бањалучки новембарски сусрети" : Наука и савремени друштвени процеси
  ПубликацијаЗборник радова с научног скупа "Бањалучки новембарски сусрети"
  Година2007
  АуториДрагана Вилић
  Страна од119
  Страна до136

Остали радови

  Учесник на научном скупу "Наука и стварност"

  ИздавачФилозофски факултет, Универзитет у Источном Сарајеву
  Година2022
  АуториДрагана Вилић

  Рецензент научне монографије Janković, A. (2022). NA MARGINAMA DRUŠTVA: Porodice sa četvoro i više dece u Doboju - Materijalni položaj, rad i vrednosne orijentacije

  ИздавачFakultet političkih nauka, Univerzitet u Banjoj Luci
  Година2022
  АуториДрагана Вилић

  Члан уредништва Sociološki diskurs

  ИздавачNaučno udruženje Sociološki diskurs
  ISSN/ISBN2232—867X (Print), 2637-2878 (Online)
  Година2022
  АуториДрагана Вилић
  Веб адресаhttps://www.sociologicaldiscourse.com/

  Стални члан рецензентског тима Društvene i humanističke studije

  ИздавачFilozofski fakultet u Tuzli
  ISSN/ISBN2490-3604 (print) 2490-3647 (online)
  DOIhttps://doi.org/10.51558/2490-3647.2022.7.1
  Година2022
  АуториДрагана Вилић
  Веб адресаhttp://www.dhs.ff.untz.ba/index.php/home/about/editorialPolicies#custom-4

  Рецензент у научном часопису Sociološki diskurs

  ИздавачNaučno udruženje Sociološki diskurs
  ISSN/ISBN2232—867X (Print) 2637-2878 (Online)
  Година2022
  АуториДрагана Вилић

  Учесник VI naučne konferencije „Društvene devijacije“

  ИздавачBanja Luka/Beograd
  ISSN/ISBNCentar modernih znanja/Resursni centar za specijalnu edukaciju
  Година2022
  АуториДрагана Вилић

  Члан научног одбора међународне научне конференције Sinteza

  ИздавачUniverzitet Singidunum
  Година2022
  АуториДрагана Вилић
  Веб адресаhttps://sinteza.singidunum.ac.rs/scientific-committee/

  Стални члан рецензентског тима научног часописа ПОЛИТЕИА

  ИздавачФакултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци
  Година2022
  АуториДрагана Вилић
  Веб адресаhttps://politeia.fpn.unibl.org/index.php/sr/o-casopisu

  Учесник на научном скупу с међународним учешћем "Бањалучки новембарски сусрети 2021"

  ИздавачФилозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци
  Година2021
  АуториДрагана Вилић

  Učešće na 8th REDETE Conference - RESEARCHING ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN TRANSITION ECONOMIES. 3 – 5. September 2021.

  ИздавачFaculty of Economics, University of Niš, Niš, Serbia
  Година2021
  АуториДрагана Вилић

  Учешће на III Међународној научној конференцији „Правна традиција и нови правни изазови“, 29. и 30. септембар 2021. године

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Новом Саду, Србија
  Година2021
  АуториДрагана Вилић

  Рецензент научне монографије Кошарац, Б. (2021). Огледи из социологије породице

  ИздавачНаучно удружење Социолошки дискурс
  ISSN/ISBN978-99976-609-5-4 COBISS.RS-ID 131634945
  Година2021
  АуториДрагана Вилић
  Страна од1
  Страна до154

  Рецензент: Зборник радова са 2. научног скупа са међународним учешћем „Друштво и политика“, под темом: „Друштевне (дис)функције умјетности: Од инструментализације ка еманципацији“

  ИздавачФакултет политичких наука
  Година2021
  АуториДрагана Вилић

  Учесник на научном скупу с међународним учешћем "Бањалучки новембарски сусрети 2020"

  ИздавачФилозофски факултет, Универзитет у Бањој Луци
  Година2020
  АуториДрагана Вилић

  Рецензент: Зборник радова са међународног научног скупа од посебног значаја „Трансформативне технологије: правни и етички изазови XXI вијека“

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2020
  АуториДрагана Вилић

  Учесник V naučne konferencije „Društvene devijacije“

  ИздавачCentar modernih znanja/Resursni centar za specijalnu edukaciju, Banja Luka/Beograd
  Година2020
  АуториДрагана Вилић

  Учесник на међународном научном скупу од посебног значаја „Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century“

  ИздавачFaculty of Law University of Banja Luka
  Година2020
  АуториДрагана Вилић

  Рецензент за Časopis za opća društvena pitanja Društvena istraživanja, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, 2020. UDK 1:3/33, CODEN DSTRES ISSN 1330-0288,

  Година2020
  АуториДрагана Вилић

  Рецензент за Зборник радова са научног скупа „Високо образовање у Републици Српској - стање, путеви и перспективе“

  ИздавачУдружење наставника и сарадника Универзитета у Бањој Луци, Синдикат образовања, науке и културе Републике Српске и Европски дефендологија центар за научна, политичка, економска, социјална, безбједносна, социолошка и криминолошка истраживања Бања Лука
  ISSN/ISBN978-99976-22-48-8; COBISS.RS-ID 8400664
  Година2019
  АуториДрагана Вилић
  Веб адресаhttps://defendologija-banjaluka.com/images/Zbornici/1%20-%20ZBORNIK%20-%20Visoko%20obrazovanje,%202019..pdf

  Учесник IV naučne konferencije Društvene devijacije

  ИздавачCentar modernih znanja/Resursni centar za specijalnu edukaciju, Banja Luka/Beograd
  Година2019
  АуториДрагана Вилић

  Учесник naučnog skupa „Visoko obrazovanje u Republici Srpskoj – stanje, putevi i perspektive“

  ИздавачUdruženje nastavnika i saradnika Univerziteta u Banjoj Luci, Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske i Evropski defendologija centar za naučna, politička, ekonomska, socijalna, bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Banja Luka
  Година2019
  АуториДрагана Вилић

  Учесник на научном скупу с међународним учешћем “New challenges facing transition and emerging economies”, 7th REDETE Conference - RESEARCHING ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN TRANSITION ECONOMIES

  ИздавачFaculty of Economics, University of Banja Luka,
  Година2019
  АуториДрагана Вилић

  Учешће на научном скупу Бањалучки новембарски сусрети 2018. с рефератом "Зашто је важан критички приступ друштву? (Социолошки приступ)"

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2018
  АуториДрагана Вилић

  Рецензент и члан научно-програмског одбора 11. научно-стручне конференције „Студенти у сусрет науци – СтЕС 2018“

  ИздавачСтудентски Парламент Бања Лука
  Година2018
  АуториДрагана Вилић

  Рецензент за Зборник радова са VI интернационалног научног скупа ЕКОНБИЗ

  ИздавачФакултет пословне економије Бијељина, Универзитета у Источном Сарајеву
  Година2018
  АуториДрагана Вилић

  Рецензент за Зборник радова IV интернационалне научне конференције „Партнерство власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја

  ИздавачЕкономски факултет Брчко, Универзитет у Источном Сарајеву
  Година2017
  АуториДрагана Вилић

  1. Рецензија научне монографије: Шијаковић, И., Петровић, Ј. и Ковачевић, Б. (2016). Социјално повјерење међу младима у Републици Српској

  ИздавачФакултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци
  Година2016
  АуториДрагана Вилић

  Учешће на научном скупу републичког значаја "Бањалучки новембарски сусрети" с рефератом Интердисциплинарни приступ у проучавању друштвене стварности и равнотежни однос између теорије и праксе у истраживању - претпоставке напретка у науци и у друштву

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2015
  АуториДрагана Вилић

  Учешће на научном скупу републичког значаја "Бањалучки новембарски сусрети" с рефератом Меритократија (владавина знања) - основни облик управљања и организовања друштва знања

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2012
  АуториДрагана Вилић

  Реализован национални научни пројекат Социјално стабилизујућа улога медија у својству сарадника на пројекту

  ИздавачУдружење социолога Бања Лука
  Година2012
  АуториDragana Vilić

  Учешће на округлом столу "Култура и медији" с рефератом (Културна) стварност у медијском огледалу

  ИздавачМатица српска - Друштво чланова Матице српске у Републици Српској
  Година2012
  АуториНаташа Вилић и Драгана Вилић

  DOKTORSKA DISERTACIJA: TRANSFORMACIJA PORODICE - DRUŠTVENI, EKONOMSKI I DEMOGRAFSKI UTICAJI NA PORODIČNU TRANSFORMACIJU

  ИздавачFAKULTET POLITIČKIH NAUKA UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI
  Година2011
  АуториDragana Vilić
  Страна од1
  Страна до211

  Реализован национални научни пројекат Медији и културни идентитет - утицај медија на културне аспирације младих у Републици Српској у својству сарадника на пројекту

  ИздавачПравни факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2011
  АуториDragana Vilić

  Приказ научне монографије Вилић, Н. (2009). Филозофија дјела умјетности. Бања Лука: Каспер

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2010
  АуториДрагана Вилић
  Страна од433
  Страна до437

  Учешће на научном скупу републичког значаја "Бањалучки новембарски сусрети" с рефератом Границе и могућности реформи

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци, Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци, Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци
  Година2009
  АуториДрагана Вилић

  Учешће на научном скупу републичког значаја "Бањалучки новембарски сусрети" с рефератом Утицај медија на формирање ставова о величини породице: укљученост медија у реализацију једног сегмента популационе политике

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2008
  АуториДрагана Вилић

  Реализован национални стручни пројекат ПРОВОЂЕЊЕ ИСТРАЖИВАЊА И ИЗРАДА СТРАТЕГИЈЕ ЗА РАЗВОЈ ПОРОДИЦЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (Ставови грађана о породици, институцијама и организацијама које се брину о породици) у својству сарадника на пројекту

  ИздавачМинистарство за породицу, омладину и спорт, Влада Републике Српске
  Година2008
  АуториИван Шијаковић и Драгана Вилић
  Страна од153
  Страна до179

  Образовање, култура, прописи у области породично - правне заштите и равноправност полова

  ИздавачМинистарство за породицу, омладину и спорт, Влада Републике Српске
  Година2008
  АуториДрагана Вилић, Јелена Милиновић, Стака Николић, Светлана Пезер - Шукало и Нада Липовац
  Страна од104
  Страна до152

  Провођење истраживања и израда стратегије развоја породице у Републици Српској

  ИздавачМинистарство за породицу, омладину и спорт, Влада Републике Српске
  Година2008
  АуториИван Шијаковић, Ненад Бабић, Драшко Маринковић, Ранка Калинић, Жељана Јовичић, Јованка Вуковић, Борка Вукајловић, Драгана Вилић, Јелена Милиновић, Амела Башић, Нада Липовац, Стака Николић, Светлана Пезер - Шукало и Никола Доронтић
  Страна од1
  Страна до195
  Веб адресаhttp://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Servisi/Gradjani/Pages/Strategija_za_razvoj_porodice_u_Republici_Srpskoj.aspx

  Учешће на научном скупу републичког значаја "Бањалучки новембарски сусрети" с рефератом Феминизам - идеологија и покрет: својеврсна реакција на вјерски фундаментализам и нео-конзервативизам

  ИздавачФилозофски факултет Универзитета у Бањој Луци
  Година2007
  АуториДрагана Вилић

  MAGISTARSKI RAD: STIHIJA SAVREMENOSTI I FILOZOFSKA UČENJA O NAJVIŠEM DOBRU

  ИздавачFILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BANJOJ LUCI
  Година2007
  АуториDragana Vilić
  Страна од1
  Страна до100

Књиге

  Društvo znanja

  ИздавачNaučno udruženje Sociološki diskurs, Banja Luka
  ISBN978-99976-609-6-1
  Година2021
  АуториDragana Vilić
  Тип књигенаучна књига
  Број страна251

  Mogućnosti i ograničenja demokratije u savremenom društvu

  ИздавачNaučno udruženje Sociološki diskurs, Banja Luka
  ISBN978-99976-609-4-7
  Година2020
  АуториDragana Vilić
  Тип књигенаучна књига
  Број страна257

  Социјално стабилизирајућа улога медија

  ИздавачУдружење социолога-Бања Лука
  ISBNISBN 978-99955-720-3-7
  Година2013
  АуториНемања Ђукић, Драгана Вилић, Наташа Вилић и Драгана Рашевић
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна63

  Sociologija za pravnike

  ИздавачUdruženje sociologa - Banja Luka
  ISBN978-99955-720-4-4
  Година2013
  АуториIvan Šijaković и Dragana Vilić
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна383

  Sociologija za ekonomiste

  ИздавачEkonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN978-99938-46-53-6
  Година2013
  АуториIvan Šijaković и Dragana Vilić
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна388

  MEDIJI I KULTURNI IDENTITET (Uticaj medija na kulturne aspiracije mladih u RS)

  ИздавачUdruženje sociologa - Banja Luka
  ISBN978-99955-720-1-3
  Година2012
  АуториIvan Šijaković, Nemanja Đukić, Dragana Vilić, Jelena Tešić, Biljana Kovačević и Dragana Jelić
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна109

  Sociologija savremenog društva

  ИздавачEkonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN978-99938-46-39-0
  Година2010
  АуториIvan Šijaković и Dragana Vilić
  Тип књигеосновни уџбеник
  Број страна330

  Savremeni društveni procesi i promjene: posljedice i reakcije

  Издавач"Kasper", Banja Luka
  ISBN978-99955-632-5-7
  Година2009
  АуториDragana Vilić
  Тип књигеостале научне публикације
  Број страна175